Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Pääkirjoitus
Tilaajille

Tak­si­uu­dis­tuk­sen to­teu­tus tökkii edel­leen, siksi tar­vi­taan täs­mä­kor­jauk­sia niin vi­ran­omaisil­ta kuin po­lii­ti­koil­ta­kin

Vuonna 2018 voimaan tulleen taksiuudistuksen heikkouksia on jälkeen päin paikkailtu. Työtä on vielä tehtävänä. Viimeaikaisessa hintojen nousussa on kyse ennen kaikkea kustannusten noususta, tuskin niinkään uudistuksen rakennevioista.

Suomessa tuli kesällä 2018 voimaan liikennepalvelulaki, jolla taksitoiminnan tiukkaa sääntelyä radikaalisti purettiin. "Bernerin taksiuudistuksena" tunnetulla paketilla haluttiin lisätä henkilöliikenteen kilpailua, alentaa alalle tulon kynnystä, saada hintoihin joustoa ja tuoda kuluttajille valinnanvapautta.

Kuljettajien taksikurssi ei enää ollut pakollinen, eikä autoihin vaadittu enää taksamittaria. Taksikuvunkin sai jättää ajokin katolta.