Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Stuk
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­voi­man ko­ko­nais­ku­vaa ei haluta nähdä

04.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Uraania kuljetetaan ensi vuonna pohjoisessa – "Jos joku kaappaa askillisen 'keltakakkua' ja juoksee karkuun, ei siitä vielä paljon mitään synny"

Uraania kul­je­te­taan ensi vuonna poh­joi­ses­sa – "Jos joku kaappaa as­kil­li­sen 'kel­ta­kak­kua' ja juoksee kar­kuun, ei siitä vielä paljon mitään synny"

05.02.2023 07:00 4
Tilaajille
STUK: Hanhikiven ydinvoimalahankkeessa oli sen rauetessa vielä ratkaisemattomia kysymyksiä turvallisuudesta

STUK: Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­la­hank­kees­sa oli sen raue­tes­sa vielä rat­kai­se­mat­to­mia ky­sy­myk­siä tur­val­li­suu­des­ta

22.06.2022 12:13 4
Sadat työskentelevät ehkä turhaan jättimäisellä ydinvoimalatyömaalla – Pyhäjoen kunnanjohtaja puolustaa Fennovoimaa, rakennusmies avaa epäkohtia

Sadat työs­ken­te­le­vät ehkä turhaan jät­ti­mäi­sel­lä ydin­voi­ma­la­työ­maal­la – Py­hä­joen kun­nan­joh­ta­ja puo­lus­taa Fen­no­voi­maa, ra­ken­nus­mies avaa epä­koh­tia

02.04.2022 08:00 43
Tilaajille
STUK rauhoittelee Ukrainan ydinvoimalahyökkäyksestä huolestuneita – "Minkäänlaista onnettomuutta ei ole tapahtunut"

STUK rau­hoit­te­lee Uk­rai­nan ydin­voi­ma­la­hyök­käyk­ses­tä huo­les­tu­nei­ta – "Min­kään­lais­ta on­net­to­muut­ta ei ole ta­pah­tu­nut"

04.03.2022 13:52 1
Tilaajille
Vanhusten, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksiköiden sisäilmassa on löydetty radioaktiivisen kaasun pitoisuuksia

Van­hus­ten, ke­hi­tys­vam­mais­ten ja mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jien asu­mis­yk­si­köi­den si­sä­il­mas­sa on löy­det­ty ra­dio­ak­tii­vi­sen kaasun pi­toi­suuk­sia

03.03.2022 14:32 1
Tilaajille
Stuk: Raskaat ajoneuvot nostavat ilmaan radioaktiivisuutta sisältävää pölyä – Suomessa ei vaaraa Tšernobylin kohonneista säteilytasoista

Stuk: Raskaat ajo­neu­vot nos­ta­vat ilmaan ra­dio­ak­tii­vi­suut­ta si­säl­tä­vää pölyä – Suo­mes­sa ei vaaraa Tšer­no­by­lin ko­hon­neis­ta sä­tei­ly­ta­sois­ta

25.02.2022 15:01 1
STUK aloittelee Hanhikiven turvallisuusarviota – arvio on rakentamisluvan suurin asiakirjakokonaisuus

STUK aloit­te­lee Han­hi­ki­ven tur­val­li­suus­ar­vio­ta – arvio on ra­ken­ta­mis­lu­van suurin asia­kir­ja­ko­ko­nai­suus

03.02.2022 15:00 9
Tilaajille
Puolustusministeriön esittämä ydinvoimalahankkeen riskianalyysi on yhä jäissä – Fennovoimakaan ei vielä ole saanut tarkempaa tietoa asiasta

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön esit­tä­mä ydin­voi­ma­la­hank­keen ris­ki­ana­lyy­si on yhä jäissä – Fen­no­voi­ma­kaan ei vielä ole saanut tar­kem­paa tietoa asiasta

28.01.2022 06:00 16
Tilaajille
Säteilyturvakeskus antoi Teollisuuden Voimalle luvan käynnistää Olkiluodon uusi reaktori

Sä­tei­ly­tur­va­kes­kus antoi Teol­li­suu­den Voi­mal­le luvan käyn­nis­tää Ol­ki­luo­don uusi reak­to­ri

16.12.2021 11:09 5
Laajan sodan uhka ei suitsi Pyhäjoen ydinvoimalahanketta – Fennovoiman tavoitteena on aloittaa paineastian osien valmistus Ukrainassa ensi vuonna

Laajan sodan uhka ei suitsi Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­han­ket­ta – Fen­no­voi­man ta­voit­tee­na on aloit­taa pai­ne­as­tian osien val­mis­tus Uk­rai­nas­sa ensi vuonna

15.12.2021 06:00 25
Tilaajille
Pyhäjoen ydinvoimalan paperisota viivästyy taas – Fennovoiman mukaan rakentamislupapäätös saattaa siirtyä ensi syksyyn

Py­hä­joen ydin­voi­ma­lan pa­pe­ri­so­ta vii­väs­tyy taas – Fen­no­voi­man mukaan ra­ken­ta­mis­lu­pa­pää­tös saattaa siirtyä ensi syksyyn

30.10.2021 06:00 19
Tilaajille
Uusia ydinreaktoreja valvotaan eri maissa yhdessä, ja se pienentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta – Stuk: Tästä on meille selkeästi hyötyä

Uusia ydin­reak­to­re­ja val­vo­taan eri maissa yh­des­sä, ja se pie­nen­tää in­hi­mil­lis­ten vir­hei­den mah­dol­li­suut­ta – Stuk: Tästä on meille sel­keäs­ti hyötyä

13.10.2020 06:00
Tilaajille
STUKin ylitarkastaja kumoaa huhut, että Suomenlahden kesäkuinen säteily olisi peräisin Karjalankannakselta – "Vastaavia havaintoja tehdään 2–3 kertaa vuodessa, viimeksi maaliskuussa"

STUKin yli­tar­kas­ta­ja kumoaa huhut, että Suo­men­lah­den ke­sä­kui­nen säteily olisi pe­räi­sin Kar­ja­lan­kan­nak­sel­ta – "Vas­taa­via ha­vain­to­ja tehdään 2–3 kertaa vuo­des­sa, vii­mek­si maa­lis­kuus­sa"

04.07.2020 15:06
Itämeren alueen säteily on peräisin todennäköisesti jostain näistä viidestä ydinvoimalasta – Tshernobyl aiheuttaa edelleen säteilyä Suomen luonnossa

Itä­me­ren alueen säteily on pe­räi­sin to­den­nä­köi­ses­ti jostain näistä vii­des­tä ydin­voi­ma­las­ta – Tsher­no­byl ai­heut­taa edel­leen sä­tei­lyä Suomen luon­nos­sa

28.06.2020 18:00 2
Tilaajille
Ilmassa havaittu radioaktiivista säteilyä – Päästölähde on todennäköisesti ydinvoimala, mutta varmuutta ei saada ennen ensi viikkoa

Ilmassa ha­vait­tu ra­dio­ak­tii­vis­ta sä­tei­lyä – Pääs­tö­läh­de on to­den­nä­köi­ses­ti ydin­voi­ma­la, mutta var­muut­ta ei saada ennen ensi viikkoa

27.06.2020 16:50 19
Pyhäjoen ydinmyllyä ruoditaan nyt etänä – Koronakriisi ei ole hidastanut Säteilyturvakeskuksen työtä, projektipäällikkö Janne Nevalainen sanoo

Py­hä­joen ydin­myl­lyä ruo­di­taan nyt etänä – Ko­ro­na­krii­si ei ole hi­das­ta­nut Sä­tei­ly­tur­va­kes­kuk­sen työtä, pro­jek­ti­pääl­lik­kö Janne Ne­va­lai­nen sanoo

30.05.2020 12:36
Tilaajille