Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

STUK: Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­la­hank­kees­sa oli sen raue­tes­sa vielä rat­kai­se­mat­to­mia ky­sy­myk­siä tur­val­li­suu­des­ta

Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalahankkeessa oli sen rauetessa vielä turvallisuuspuutteita, kertoo Säteilyturvakeskus (STUK) tiedotteessa.

STUK valvoi hankkeen turvallisuutta siihen asti, että se sai 10. kesäkuuta työ- ja elinkeinoministeriöstä kirjeen, jossa hankkeen kerrottiin virallisesti rauenneen.

STUKin projektipäällikkö Janne Nevalainen kertoo tiedotteessa, että hanke päättyi vaiheessa, jossa voimalan rakentamislupaa varten tarvittavan turvallisuusarvion kirjoittaminen oli aloitettu.

– Laitoksen turvallisuusperustelussa oli vielä merkittäviä puutteita, joihin olisi tarvittu vastaukset ennen kuin olisimme päässeet koostamaan kattavan turvallisuusarvion.

Vielä huhtikuun alussa Fennovoima toimitti keskukselle arvioon tarvittavia asiakirjoja. Huhtikuun lopussa yhtiö peruutti ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksensa.

Nevalaisen mukaan keskus kerää nyt systemaattisesti talteen hankkeesta saadun tiedon, jota hyödynnetään alan säännöstön ja STUKin valvonnan kehittämisessä.