Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Sivistys- ja kulttuurilautakunta
Palaneen koulurakennuksen tilalle Kiimingin Alakylään havitellaan uutta koulua – rakentaminen saattaa alkaa jo ensi vuonna

Pa­la­neen kou­lu­ra­ken­nuk­sen tilalle Kii­min­gin Ala­ky­lään ha­vi­tel­laan uutta koulua – ra­ken­ta­mi­nen saattaa alkaa jo ensi vuonna

03.12.2021 06:00 2
Tilaajille
Sivistys- ja kulttuurilautakunta: Oulun perusopetukseen tarvitaan uusia virkoja vastaamaan kasvaneeseen erityisen tuen tarpeeseen – iltapäivätoiminnan ryhmiä vähemmän tulevana lukuvuonna

Si­vis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta: Oulun pe­rus­ope­tuk­seen tar­vi­taan uusia virkoja vas­taa­maan kas­va­nee­seen eri­tyi­sen tuen tar­pee­seen – il­ta­päi­vä­toi­min­nan ryhmiä vä­hem­män tu­le­va­na lu­ku­vuon­na

23.03.2021 20:58 11
Tilaajille
Etäopetuksen aiheuttamaa oppimisvajetta kurottu umpeen Oulussa – vuosi 2020 jää sivistys- ja kulttuuritoimien historiaan "erittäin poikkeuksellisena"

Etä­ope­tuk­sen ai­heut­ta­maa op­pi­mis­va­jet­ta kurottu umpeen Oulussa – vuosi 2020 jää si­vis­tys- ja kult­tuu­ri­toi­mien his­to­riaan "e­rit­täin poik­keuk­sel­li­se­na"

23.02.2021 21:41 1
Tilaajille

Kan­sain­vä­li­sen koulun op­pi­laak­si ottoon tulee muutos Oulussa

15.12.2020 20:04
Tilaajille
Pikkulapsiperheille tulossa muutoksia: Oulu-lisä poistuu ja iltapäiväkerhojen maksu nousee

Pik­ku­lap­si­per­heil­le tulossa muu­tok­sia: Ou­lu-li­sä poistuu ja il­ta­päi­vä­ker­ho­jen maksu nousee

28.10.2020 17:00 2
Tilaajille
Kierikki avataan vasta heinäkuussa, kaikki keskuksen kesätapahtumat on peruttu

Kie­rik­ki avataan vasta hei­nä­kuus­sa, kaikki kes­kuk­sen ke­sä­ta­pah­tu­mat on peruttu

26.05.2020 21:46
Tilaajille