Tilaajille

Etä­ope­tuk­sen ai­heut­ta­maa op­pi­mis­va­jet­ta kurottu umpeen Oulussa – vuosi 2020 jää si­vis­tys- ja kult­tuu­ri­toi­mien his­to­riaan "e­rit­täin poik­keuk­sel­li­se­na"

-
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Koronapandemian myötä viime vuosi oli kuntien sivistys- ja kulttuuritoimille hyvin poikkeuksellinen. Osin tilanne jatkuu samana vielä tänäkin vuonna.

Pandemian vaikutuksia oppimistuloksiin pelättiin etenkin alkuaikoina etäopetukseen siirtymisen vuoksi.