SÄHKÖAUTOT: Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto ja muut kodin toi­min­not pyö­ri­vät au­rin­ko­säh­köl­lä

URHEILU: KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta

Kiin­nos­taa­ko si­jais­van­hem­muus? Oulun kau­pun­ki kou­lut­taa syk­syl­lä uusia si­jais­per­hei­tä

Oulun kaupunki järjestää sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneille perheille lastensuojelun perhehoidon ennakkovalmennuksia. Seuraava ennakkovalmennus alkaa syksyllä 2021 ja ryhmässä on tilaa vielä muutamalle perheelle.

Kaupungin mukaan valmennukseen etsitään tavallisia perheitä. Sijaisperheitä haetaan alle 18-vuotiaille huostaan otetuille lapsille ensisijaisesti Oulun lähistöltä. Perheiltä edellytetään valmiutta toimia yhteistyössä sekä lapsen biologisten vanhempien ja lapsen asioissa olevien viranomaisten kanssa.

Sijaisperheille järjestettävä perhehoitajan ennakkovalmennus kestää neljästä kuuteen kuukautta. Valmennus järjestetään ryhmämuotoisena valmennuksena ja perheet haastatellaan ennen valmennuksen alkamista.

Oulun kaupungin mukaan lisätietoja valmennusryhmästä saa puhelimitse joko perhehoidon palveluesimieheltä numerosta 044 703 6253 tai tukiyksikön sosiaalityöntekijöiltä numeroista 044 703 6222 ja 044 703 4869.