Jalkapallo: Kaleva Live: Her­cu­les kohtaa Kemi City FC:n – katso ottelu suorana täältä

Koirat: Flek­si­ta­lut­ti­men kanssa voi tulla monia on­gel­mia – Oulun koi­ran­ul­koi­lut­ta­jat saat­ta­vat olla hol­tit­to­mia

Salla

Re­von­tu­li­kau­si alkoi ko­meil­la loi­muil­la Lapin taivaan yllä – En­nus­teet lu­paa­vat hyviä mah­dol­li­suuk­sia bon­ga­reil­le tu­le­vil­le­kin öille

28.08.2021 13:47
Tilaajille

Sallaa kuusi vuotta joh­ta­nut Erkki Park­ki­nen pistää itsensä likoon – Ke­säo­lym­pia­lais­ten isän­nyyt­tä ha­ke­neen kunnan mai­nos­vi­deon on nähnyt 250 mil­joo­naa ihmistä

25.08.2021 06:00 1
Tilaajille

Itäau­to­jen har­ras­ta­jat pa­la­si­vat Sallaan – Ta­voit­tee­na tehdä itäau­to­jen ko­koon­tu­mi­sa­jois­ta perinne

18.07.2021 18:21 5
Tilaajille

Val­tio­neu­vos­to esittää Sallan kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mis­ta – Puis­toon tulisi vajaan tu­han­nen heh­taa­rin met­säs­tys­ra­joi­tu­sa­lue, jolla hir­ve­na­jo olisi kui­ten­kin sal­lit­tua

10.06.2021 21:04 1
Tilaajille

Sal­la­tun­tu­rei­den nimi ha­lu­taan muuttaa kan­sal­lis­puis­ton takia

08.06.2021 12:06 1
Tilaajille

"Auto vajosi liejuun kes­kel­lä tietä" – En­nä­tyk­sel­li­sen hei­kos­sa kun­nos­sa olevat tiet vai­keut­ta­vat asuk­kai­den elämää Sallan si­vu­ky­lil­lä

27.05.2021 14:50 6
Tilaajille

Syr­jä­seu­tu­jen poliisi voi jat­kos­sa tulla toisen po­lii­si­lai­tok­sen alueel­ta – Hä­ly­tys- ja val­von­ta­keik­ko­jen avulla li­sä­tään po­lii­sin nä­ky­vyyt­tä

25.05.2021 16:44 2
Tilaajille

Lo­mi­tuk­sen pai­kal­li­syk­si­köt yh­dis­ty­vät: pi­den­ty­vät­kö lo­mit­ta­jien työ­mat­kat? – yk­si­köi­den rajojen pois­tu­mi­nen tar­koit­taa työa­lueen laa­je­ne­mis­ta

31.03.2021 06:00 3
Tilaajille

Rin­ta­ma­mies­ta­lo paloi Sal­las­sa tiis­tai­na – Ky­sees­sä on sama talo, jossa syttyi tu­li­pa­lo viime vii­kon­lop­pu­na

16.03.2021 21:30
Tilaajille

Rin­ta­ma­mies­ta­los­sa paloi Sal­las­sa, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

14.03.2021 18:30
Tilaajille

Kuu­sa­mon ja Sallan välillä sattui lii­ken­neon­net­to­muus

13.03.2021 18:20

Kes­kus­pö­ly­ni­mu­rin pö­ly­pus­si syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­los­sa Sal­las­sa – Savu levisi talon ra­ken­tei­siin

22.02.2021 13:33
Tilaajille

Ra­ja­var­tios­to tutkii törkeää met­säs­tys­ri­kos­ta Sal­las­sa – Susia met­säs­tet­tiin lait­to­mas­ti ja eläi­mil­le ai­heu­tet­tiin suurta kär­si­mys­tä

05.02.2021 11:02
Tilaajille

Sallan ra­ken­nus­pa­lo on nyt sam­mu­tet­tu – Pe­las­tus­lai­tok­sen mukaan ky­sees­sä oli ky­tö­pa­lo talon ra­ken­teis­sa

27.12.2020 19:04
Tilaajille

Rat­ti­juop­po­ja Lapin eri kol­kis­sa – Ko­la­ris­sa mies­kus­ki ajoi neljän pro­mil­len kän­nis­sä

25.12.2020 17:38 2

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le Sal­las­sa

08.12.2020 19:40 2
Tilaajille

"Suh­tau­tu­mi­nen kan­sal­lis­puis­toon muut­tui, kun met­säs­ty­soi­keus tur­vat­tiin" – Sal­la­lai­set uskovat puiston tuovan kuntaan työtä ja elin­voi­maa

21.11.2020 19:01 1
Tilaajille

Salla saa kan­sal­lis­puis­ton, Ko­rouo­man rot­ko­laak­so Po­siol­ta tippui jat­kos­ta

17.11.2020 16:54 1
Tilaajille

La­ti­tu­de 66 Cobalt jätti mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­set Kuu­sa­moon, Po­siol­le ja Sallaan – "Kuu­sa­mon lius­ke­vyö­hyk­keen sys­te­maat­ti­nen geo­lo­gi­nen tut­ki­mus etenee"

11.11.2020 09:57 1
Tilaajille

Yksi ihminen jäi ulo­sa­jon seu­rauk­se­na jumiin autoon – pe­las­tus­lai­tos irrotti hen­ki­lön

24.10.2020 08:28