Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Kaleva Live: Katso suorana Oulun Py­rin­nön cheer­lea­de­rien jou­lu­näy­tös

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ruoan hinta
Hintojen nousu laantuu, korkojen nousu pysähtyi, mutta talousnäkymät näyttävät silti yllättävän ankeilta
Pääkirjoitus

Hin­to­jen nousu laan­tuu, kor­ko­jen nousu py­säh­tyi, mutta ta­lous­nä­ky­mät näyt­tä­vät silti yl­lät­tä­vän an­keil­ta

31.10.2023 17:00 16
Luonnonvarakeskus ennustaa ruoan hinnannousun kääntyvän laskuun – Lihan kulutus vähenee edelleen

Luon­non­va­ra­kes­kus en­nus­taa ruoan hin­nan­nou­sun kään­ty­vän laskuun – Lihan kulutus vähenee edel­leen

24.05.2023 15:46 1
Tilaajille
Kansalaisia koetellut hinnannousurytinä saattaa jo rauhoittua
Pääkirjoitus

Kan­sa­lai­sia koe­tel­lut hin­nan­nou­su­ry­ti­nä saattaa jo rau­hoit­tua

16.05.2023 20:00 5
Tilaajille
Hinta ratkaisee pitkälle sen, mitä suomalaiset ostoskoriin nyt nostavat, mutta taustalla on myös hitaampia muutosvirtoja
Pääkirjoitus

Hinta rat­kai­see pit­käl­le sen, mitä suo­ma­lai­set os­tos­ko­riin nyt nos­ta­vat, mutta taus­tal­la on myös hi­taam­pia muu­tos­vir­to­ja

13.03.2023 20:00 17
Tilaajille
Ruoan kohonnut hinta näkyy joulupöydässäkin – "Lähes varmaa, että jouluateriasta tulee kalliimpi", tutkija sanoo

Ruoan ko­hon­nut hinta näkyy jou­lu­pöy­däs­sä­kin – "Lähes varmaa, että jou­lu­ate­rias­ta tulee kal­liim­pi", tutkija sanoo

23.12.2022 06:00 7
Tilaajille
Elintarvikkeiden kallistuminen näkyy kuluttajien valinnoissa – halvemmat tuotteet käyvät kaupaksi ja tarjouksia suositaan

Elin­tar­vik­kei­den kal­lis­tu­mi­nen näkyy ku­lut­ta­jien va­lin­nois­sa – hal­vem­mat tuot­teet käyvät kau­pak­si ja tar­jouk­sia suo­si­taan

01.08.2022 22:09 3
Tilaajille
Vihreät esittää kouluruokailun laajentamista väliaikaisesti iltoihin ja viikonloppuihin – voitaisiin toteuttaa ruokakasseja jakamalla

Vihreät esittää kou­lu­ruo­kai­lun laa­jen­ta­mis­ta vä­li­ai­kai­ses­ti il­toi­hin ja vii­kon­lop­pui­hin – voi­tai­siin to­teut­taa ruo­ka­kas­se­ja ja­ka­mal­la

15.07.2022 13:49 37
Ruoan hinnan nousu iskee jo nyt pienituloisiin, eikä helpotusta ole valitettavasti näköpiirissäkään
Pääkirjoitus

Ruoan hinnan nousu iskee jo nyt pie­ni­tu­loi­siin, eikä hel­po­tus­ta ole va­li­tet­ta­vas­ti nä­kö­pii­ris­sä­kään

13.07.2022 20:00 24
Tilaajille
PTT: Ruoan hinnannousu tuskin kaventaa suomalaisten ruokavalioita – kahvin ja lohen myynti on laskenut hintojen nousun takia

PTT: Ruoan hin­nan­nou­su tuskin ka­ven­taa suo­ma­lais­ten ruo­ka­va­lioi­ta – ­kah­vin ja lohen myynti on las­ke­nut hin­to­jen nousun takia

12.07.2022 21:07 11
Tilaajille
Riittääkö ruoka ja riittävätkö ihmisten rahat ruokaan?
Kolumni

Riit­tää­kö ruoka ja riit­tä­vät­kö ih­mis­ten rahat ruo­kaan?

14.06.2022 16:00 15
Tilaajille
Luke: Ruoan hintaan kohdistuu tänä vuonna poikkeuksellisen kovaa nousupainetta – kustannusten nousu koettelee erityisesti kotieläintiloja

Luke: Ruoan hintaan koh­dis­tuu tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sen kovaa nou­su­pai­net­ta – kus­tan­nus­ten nousu koet­te­lee eri­tyi­ses­ti ko­ti­eläin­ti­lo­ja

24.05.2022 10:46 10
Maatalouden tilanne on ministeri Lepän mukaan nyt "katastrofaalisen huono" ja sota syventää kriisiä entisestään – ministeriössä valmistellaan tukea ruuantuotannolle

Maa­ta­lou­den tilanne on mi­nis­te­ri Lepän mukaan nyt "ka­tast­ro­faa­li­sen huono" ja sota sy­ven­tää kriisiä en­ti­ses­tään – mi­nis­te­riös­sä val­mis­tel­laan tukea ruuan­tuo­tan­nol­le

15.03.2022 10:03 53
Tilaajille