Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Ranska
Sata ranskalaisparlamentaarikkoa tuomitsee Erdoganin kurdivastaisen "sodan politiikan" Pohjois-Syyriassa - "Länsimaat eivät voi enää katsoa toiseen suuntaan"

Sata rans­ka­lais­par­la­men­taa­rik­koa tuo­mit­see Er­do­ga­nin kur­di­vas­tai­sen "sodan po­li­tii­kan" Poh­jois-Syy­rias­sa - "Län­si­maat eivät voi enää katsoa toiseen suun­taan"

31.07.2022 11:33 11
YK:n pääsihteeri varoittaa ilmastokriisin tuomasta äärimmäisestä vaarasta, samalla kun helle ja metsäpalot korventavat Eurooppaa

YK:n pää­sih­tee­ri va­roit­taa il­mas­to­krii­sin tuo­mas­ta ää­rim­mäi­ses­tä vaa­ras­ta, samalla kun helle ja met­sä­pa­lot kor­ven­ta­vat Eu­roop­paa

18.07.2022 19:17 13
Metsäpalot ja helle kurittavat eteläistä Eurooppaa, Espanjassa paloja riistäytynyt hallinnasta

Met­sä­pa­lot ja helle ku­rit­ta­vat ete­läis­tä Eu­roop­paa, Es­pan­jas­sa paloja riis­täy­ty­nyt hal­lin­nas­ta

15.07.2022 23:20 2
Macronin tukijat menettivät enemmistöaseman Ranskan parlamentissa – presidentti joutuu etsimään uusia tukijoita

Mac­ro­nin tukijat me­net­ti­vät enem­mis­tö­ase­man Ranskan par­la­men­tis­sa – pre­si­dent­ti joutuu et­si­mään uusia tu­ki­joi­ta

20.06.2022 09:02
Ranskan parlamenttivaalien ensimmäisen kierroksen äärimmäisen tiukka tulos vahvistui: Macronin vaaliliitto liki tasan vasemmiston ja vihreiden liiton kanssa

Ranskan par­la­ment­ti­vaa­lien en­sim­mäi­sen kier­rok­sen ää­rim­mäi­sen tiukka tulos vah­vis­tui: Mac­ro­nin vaa­li­liit­to liki tasan va­sem­mis­ton ja vih­rei­den liiton kanssa

13.06.2022 09:14 1
Leffavieras: Eiffel-tornin rakentamisen kriittiset vaiheet tulevat hyvin esille ranskalaiselokuvassa

Lef­fa­vie­ras: Eif­fel-tor­nin ra­ken­ta­mi­sen kriit­ti­set vaiheet tulevat hyvin esille rans­ka­lais­elo­ku­vas­sa

18.05.2022 14:40 1
Tilaajille
Emmanuel Macron saa jatkokauden Ranskan johdossa – istuva presidentti vei 58,5 prosenttia äänistä

Em­ma­nuel Macron saa jat­ko­kau­den Ranskan joh­dos­sa – istuva pre­si­dent­ti vei 58,5 pro­sent­tia äänistä

25.04.2022 07:11 22
Ranskalaiset suuntaavat tänään uurnille tiukassa presidentinvaalissa – istuva presidentti Macron johtaa gallupeissa, Le Pen uskoo mahdollisuuksiinsa

Rans­ka­lai­set suun­taa­vat tänään uur­nil­le tiu­kas­sa pre­si­den­tin­vaa­lis­sa – istuva pre­si­dent­ti Macron johtaa gal­lu­peis­sa, Le Pen uskoo mah­dol­li­suuk­siin­sa

24.04.2022 09:43 15
Arvio: Édouard Louisin ilmaisu tulee suoraan kohti ja vakuuttaa vilpittömyydellään

Arvio: Édouard Louisin ilmaisu tulee suoraan kohti ja va­kuut­taa vil­pit­tö­myy­del­lään

17.04.2022 17:45
Tilaajille
Ranskan vaalikampanja osoittaa, että oman navan tuijotus hyödyttää populisteja
Pääkirjoitus

Ranskan vaa­li­kam­pan­ja osoit­taa, että oman navan tui­jo­tus hyö­dyt­tää po­pu­lis­te­ja

11.04.2022 20:00 18
Tilaajille
Ranskan Macron ja Turkin Erdogan puivat puhelimessa Putinin kanssa

Ranskan Macron ja Turkin Erdogan puivat pu­he­li­mes­sa Putinin kanssa

06.03.2022 17:19 13
Huuhkajat hävisi Ranskalle ja jäi MM-jatkokarsinnoista rannalle

Huuh­ka­jat hävisi Rans­kal­le ja jäi MM-jat­ko­kar­sin­nois­ta ran­nal­le

17.11.2021 00:01 6
Arvio: Lämminhenkistä kuvausta murenevan talon ja yhteisön ympärillä

Arvio: Läm­min­hen­kis­tä ku­vaus­ta mu­re­ne­van talon ja yh­tei­sön ym­pä­ril­lä

07.10.2021 18:15
Tilaajille
Kaikkea, mitä sanot tai teet, voidaan käyttää sinua vastaan – Pegasus-vakoilu muistuttaa valtioiden vastuuttomuudesta ja istuttaa pelkoa älypuhelimen käyttäjään

Kaik­kea, mitä sanot tai teet, voidaan käyttää sinua vastaan – Pe­ga­sus-va­koi­lu muis­tut­taa val­tioi­den vas­tuut­to­muu­des­ta ja is­tut­taa pelkoa äly­pu­he­li­men käyt­tä­jään

26.07.2021 18:30 2
Tilaajille
Matilda Castrenille uran paras arvoturnaussijoitus golfissa – jatkaa seuraavaksi Tokion olympialaisiin

Matilda Cast­re­nil­le uran paras ar­vo­tur­naus­si­joi­tus gol­fis­sa – jatkaa seu­raa­vak­si Tokion olym­pia­lai­siin

25.07.2021 21:52
Hytti nro 6 voitti Cannesin elokuvajuhlien toiseksi arvostetuimman Grand Prix -palkinnon – Kultaisen palmun voitti ranskalaiselokuva Titane

Hytti nro 6 voitti Can­ne­sin elo­ku­va­juh­lien toi­sek­si ar­vos­te­tuim­man Grand Prix -pal­kin­non – Kul­tai­sen palmun voitti rans­ka­lais­elo­ku­va Titane

17.07.2021 22:08 2
Nuori suomalaisnainen johtaa viinitilaa maailman perinteikkäimmällä viinialueella Ranskassa – "Uskallan väittää, että täällä tehdään maailman parhaita viinejä"

Nuori suo­ma­lais­nai­nen johtaa vii­ni­ti­laa maail­man pe­rin­teik­käim­mäl­lä vii­ni­alueel­la Rans­kas­sa – "Us­kal­lan väit­tää, että täällä tehdään maail­man par­hai­ta vii­ne­jä"

08.07.2021 06:30
Tilaajille
Arvio: Leïla Slimanin trilogian avaus sukeltaa 1940–1950-lukujen poliittisten ristiriitojen Marokkoon ja naisen alistettuun asemaan maan kulttuurissa

Arvio: Leïla Sli­ma­nin tri­lo­gian avaus su­kel­taa 1940–1950-lu­ku­jen po­liit­tis­ten ris­ti­rii­to­jen Ma­rok­koon ja naisen alis­tet­tuun asemaan maan kult­tuu­ris­sa

23.05.2021 15:00
Tilaajille
Arvio: Netflixiin tullut Happi tarjoaa tukuttain yllätyksiä, mutta ahtaan paikan kammosta kärsiville ranskalaiselokuva ei sovi

Arvio: Netf­li­xiin tullut Happi tarjoaa tu­kut­tain yl­lä­tyk­siä, mutta ahtaan paikan kam­mos­ta kär­si­vil­le rans­ka­lais­elo­ku­va ei sovi

12.05.2021 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lai­set tekevät töitä de­mo­kra­tian to­teu­tu­mi­sek­si

16.04.2021 04:30
Tilaajille