Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ranska
Oululaislähtöinen Leena Nousiainen löi läpi Ranskan taidepiireissä, mutta joutui vetämään sukunimensä lopun yli ruksin

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Leena Nou­siai­nen löi läpi Ranskan tai­de­pii­reis­sä, mutta joutui ve­tä­mään su­ku­ni­men­sä lopun yli ruksin

21.02.2024 06:00 2
Tilaajille
Eutanasia nousee polttopisteeseen eri puolilla maailmaa väestön ikääntyessä – Ranskassa on käyty suuri keskustelu, miten taata kaikille ihmisarvoinen loppu

Eu­ta­na­sia nousee polt­to­pis­tee­seen eri puo­lil­la maail­maa väestön ikään­tyes­sä – Rans­kas­sa on käyty suuri kes­kus­te­lu, miten taata kai­kil­le ih­mis­ar­voi­nen loppu

27.01.2024 12:00 3
Tilaajille
Saksa lupasi Ukrainalle Vilnassa lisätukea 700 miljoonan arvosta, Ranska pitkän kantaman ohjuksia – Kreml vannoi vastaavansa Ranskan ohjustoimitukseen

Saksa lupasi Uk­rai­nal­le Vil­nas­sa li­sä­tu­kea 700 mil­joo­nan ar­vos­ta, Ranska pitkän kan­ta­man oh­juk­sia – Kreml vannoi vas­taa­van­sa Ranskan oh­jus­toi­mi­tuk­seen

11.07.2023 13:59 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ranskan mel­la­kat va­roit­ta­va esi­merk­ki Suo­mel­le­kin

09.07.2023 05:00 1
Tilaajille
Ranskan mellakat yllättävät voimakkuudellaan, mutta eivät sisällöllään – Professori Louis Clerc: "Mellakointi lisää entisestään vastakkainasettelua Ranskassa"

Ranskan mel­la­kat yl­lät­tä­vät voi­mak­kuu­del­laan, mutta eivät si­säl­löl­lään – Pro­fes­so­ri Louis Clerc: "Mel­la­koin­ti lisää en­ti­ses­tään vas­tak­kain­aset­te­lua Rans­kas­sa"

05.07.2023 18:30 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Miehinen katse jyllää ranskalaisessa teatterikouludraamassa, jossa miehet ovat kärsiviä taiteilijoita ja naisille jätetään tylsemmät roolit

Elo­ku­va-ar­vio: Mie­hi­nen katse jyllää rans­ka­lai­ses­sa teat­te­ri­kou­lud­raa­mas­sa, jossa miehet ovat kär­si­viä tai­tei­li­joi­ta ja nai­sil­le jä­te­tään tyl­sem­mät roolit

15.06.2023 14:35 1
Tilaajille
Leffavieras: Asterix-sarjakuvien ystävä jää kaipaamaan elokuvassa Obelixin nallekarhumaista olemusta

Lef­fa­vie­ras: As­te­rix-sar­ja­ku­vien ystävä jää kai­paa­maan elo­ku­vas­sa Obe­li­xin nal­le­kar­hu­mais­ta ole­mus­ta

15.03.2023 14:05
Tilaajille
Vastaamon tietomurrosta epäilty 25-vuotias mies määrättiin vangittavaksi – astui median eteen vitsaillen

Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäilty 25-vuo­tias mies mää­rät­tiin van­git­ta­vak­si – astui median eteen vit­sail­len

28.02.2023 11:49 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aut­ta­mal­la Uk­rai­naa autamme it­seäm­me

04.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Mies ampui kolme ihmistä kurdien kulttuurikeskuksessa ja kampaamossa Pariisissa – vihastuneet kurdimielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa

Mies ampui kolme ihmistä kurdien kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa ja kam­paa­mos­sa Pa­rii­sis­sa – vi­has­tu­neet kur­di­mie­len­osoit­ta­jat ottivat yhteen po­lii­sin kanssa

23.12.2022 21:43 2
Kirja-arvio: Itsensä kadottaneen kotiäidin matka Pariisin kuningattareksi Édouard Louisin kertomana

Kir­ja-ar­vio: Itsensä ka­dot­ta­neen ko­ti­äi­din matka Pa­rii­sin ku­nin­gat­ta­rek­si Édouard Louisin ker­to­ma­na

27.11.2022 14:05
Tilaajille
Ranskalainen illallinen onnistuu aina – hurmaa läheisesi näillä gourmet-klassikoilla

Rans­ka­lai­nen il­lal­li­nen on­nis­tuu aina – hurmaa lä­hei­se­si näillä gour­met-klas­si­koil­la

17.11.2022 06:30
Tilaajille
Sata ranskalaisparlamentaarikkoa tuomitsee Erdoganin kurdivastaisen "sodan politiikan" Pohjois-Syyriassa - "Länsimaat eivät voi enää katsoa toiseen suuntaan"

Sata rans­ka­lais­par­la­men­taa­rik­koa tuo­mit­see Er­do­ga­nin kur­di­vas­tai­sen "sodan po­li­tii­kan" Poh­jois-Syy­rias­sa - "Län­si­maat eivät voi enää katsoa toiseen suun­taan"

31.07.2022 11:33 11
YK:n pääsihteeri varoittaa ilmastokriisin tuomasta äärimmäisestä vaarasta, samalla kun helle ja metsäpalot korventavat Eurooppaa

YK:n pää­sih­tee­ri va­roit­taa il­mas­to­krii­sin tuo­mas­ta ää­rim­mäi­ses­tä vaa­ras­ta, samalla kun helle ja met­sä­pa­lot kor­ven­ta­vat Eu­roop­paa

18.07.2022 19:17 13
Metsäpalot ja helle kurittavat eteläistä Eurooppaa, Espanjassa paloja riistäytynyt hallinnasta

Met­sä­pa­lot ja helle ku­rit­ta­vat ete­läis­tä Eu­roop­paa, Es­pan­jas­sa paloja riis­täy­ty­nyt hal­lin­nas­ta

15.07.2022 23:20 2
Macronin tukijat menettivät enemmistöaseman Ranskan parlamentissa – presidentti joutuu etsimään uusia tukijoita

Mac­ro­nin tukijat me­net­ti­vät enem­mis­tö­ase­man Ranskan par­la­men­tis­sa – pre­si­dent­ti joutuu et­si­mään uusia tu­ki­joi­ta

20.06.2022 09:02
Ranskan parlamenttivaalien ensimmäisen kierroksen äärimmäisen tiukka tulos vahvistui: Macronin vaaliliitto liki tasan vasemmiston ja vihreiden liiton kanssa

Ranskan par­la­ment­ti­vaa­lien en­sim­mäi­sen kier­rok­sen ää­rim­mäi­sen tiukka tulos vah­vis­tui: Mac­ro­nin vaa­li­liit­to liki tasan va­sem­mis­ton ja vih­rei­den liiton kanssa

13.06.2022 09:14 1
Leffavieras: Eiffel-tornin rakentamisen kriittiset vaiheet tulevat hyvin esille ranskalaiselokuvassa

Lef­fa­vie­ras: Eif­fel-tor­nin ra­ken­ta­mi­sen kriit­ti­set vaiheet tulevat hyvin esille rans­ka­lai­se­lo­ku­vas­sa

18.05.2022 14:40 1
Tilaajille
Emmanuel Macron saa jatkokauden Ranskan johdossa – istuva presidentti vei 58,5 prosenttia äänistä

Em­ma­nuel Macron saa jat­ko­kau­den Ranskan joh­dos­sa – istuva pre­si­dent­ti vei 58,5 pro­sent­tia äänistä

25.04.2022 07:11 22
Ranskalaiset suuntaavat tänään uurnille tiukassa presidentinvaalissa – istuva presidentti Macron johtaa gallupeissa, Le Pen uskoo mahdollisuuksiinsa

Rans­ka­lai­set suun­taa­vat tänään uur­nil­le tiu­kas­sa pre­si­den­tin­vaa­lis­sa – istuva pre­si­dent­ti Macron johtaa gal­lu­peis­sa, Le Pen uskoo mah­dol­li­suuk­siin­sa

24.04.2022 09:43 15