Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Ranska
Leffavieras: Asterix-sarjakuvien ystävä jää kaipaamaan elokuvassa Obelixin nallekarhumaista olemusta

Lef­fa­vie­ras: As­te­rix-sar­ja­ku­vien ystävä jää kai­paa­maan elo­ku­vas­sa Obe­li­xin nal­le­kar­hu­mais­ta ole­mus­ta

15.03.2023 14:05
Tilaajille
Vastaamon tietomurrosta epäilty 25-vuotias mies määrättiin vangittavaksi – astui median eteen vitsaillen

Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäilty 25-vuo­tias mies mää­rät­tiin van­git­ta­vak­si – astui median eteen vit­sail­len

28.02.2023 11:49 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aut­ta­mal­la Uk­rai­naa autamme it­seäm­me

04.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Mies ampui kolme ihmistä kurdien kulttuurikeskuksessa ja kampaamossa Pariisissa – vihastuneet kurdimielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa

Mies ampui kolme ihmistä kurdien kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa ja kam­paa­mos­sa Pa­rii­sis­sa – vi­has­tu­neet kur­di­mie­len­osoit­ta­jat ottivat yhteen po­lii­sin kanssa

23.12.2022 21:43 2
Kirja-arvio: Itsensä kadottaneen kotiäidin matka Pariisin kuningattareksi Édouard Louisin kertomana

Kir­ja-ar­vio: Itsensä ka­dot­ta­neen ko­ti­äi­din matka Pa­rii­sin ku­nin­gat­ta­rek­si Édouard Louisin ker­to­ma­na

27.11.2022 14:05
Tilaajille
Ranskalainen illallinen onnistuu aina – hurmaa läheisesi näillä gourmet-klassikoilla

Rans­ka­lai­nen il­lal­li­nen on­nis­tuu aina – hurmaa lä­hei­se­si näillä gour­met-klas­si­koil­la

17.11.2022 06:30
Tilaajille
Sata ranskalaisparlamentaarikkoa tuomitsee Erdoganin kurdivastaisen "sodan politiikan" Pohjois-Syyriassa - "Länsimaat eivät voi enää katsoa toiseen suuntaan"

Sata rans­ka­lais­par­la­men­taa­rik­koa tuo­mit­see Er­do­ga­nin kur­di­vas­tai­sen "sodan po­li­tii­kan" Poh­jois-Syy­rias­sa - "Län­si­maat eivät voi enää katsoa toiseen suun­taan"

31.07.2022 11:33 11
YK:n pääsihteeri varoittaa ilmastokriisin tuomasta äärimmäisestä vaarasta, samalla kun helle ja metsäpalot korventavat Eurooppaa

YK:n pää­sih­tee­ri va­roit­taa il­mas­to­krii­sin tuo­mas­ta ää­rim­mäi­ses­tä vaa­ras­ta, samalla kun helle ja met­sä­pa­lot kor­ven­ta­vat Eu­roop­paa

18.07.2022 19:17 13
Metsäpalot ja helle kurittavat eteläistä Eurooppaa, Espanjassa paloja riistäytynyt hallinnasta

Met­sä­pa­lot ja helle ku­rit­ta­vat ete­läis­tä Eu­roop­paa, Es­pan­jas­sa paloja riis­täy­ty­nyt hal­lin­nas­ta

15.07.2022 23:20 2
Macronin tukijat menettivät enemmistöaseman Ranskan parlamentissa – presidentti joutuu etsimään uusia tukijoita

Mac­ro­nin tukijat me­net­ti­vät enem­mis­tö­ase­man Ranskan par­la­men­tis­sa – pre­si­dent­ti joutuu et­si­mään uusia tu­ki­joi­ta

20.06.2022 09:02
Ranskan parlamenttivaalien ensimmäisen kierroksen äärimmäisen tiukka tulos vahvistui: Macronin vaaliliitto liki tasan vasemmiston ja vihreiden liiton kanssa

Ranskan par­la­ment­ti­vaa­lien en­sim­mäi­sen kier­rok­sen ää­rim­mäi­sen tiukka tulos vah­vis­tui: Mac­ro­nin vaa­li­liit­to liki tasan va­sem­mis­ton ja vih­rei­den liiton kanssa

13.06.2022 09:14 1
Leffavieras: Eiffel-tornin rakentamisen kriittiset vaiheet tulevat hyvin esille ranskalaiselokuvassa

Lef­fa­vie­ras: Eif­fel-tor­nin ra­ken­ta­mi­sen kriit­ti­set vaiheet tulevat hyvin esille rans­ka­lais­elo­ku­vas­sa

18.05.2022 14:40 1
Tilaajille
Emmanuel Macron saa jatkokauden Ranskan johdossa – istuva presidentti vei 58,5 prosenttia äänistä

Em­ma­nuel Macron saa jat­ko­kau­den Ranskan joh­dos­sa – istuva pre­si­dent­ti vei 58,5 pro­sent­tia äänistä

25.04.2022 07:11 22
Ranskalaiset suuntaavat tänään uurnille tiukassa presidentinvaalissa – istuva presidentti Macron johtaa gallupeissa, Le Pen uskoo mahdollisuuksiinsa

Rans­ka­lai­set suun­taa­vat tänään uur­nil­le tiu­kas­sa pre­si­den­tin­vaa­lis­sa – istuva pre­si­dent­ti Macron johtaa gal­lu­peis­sa, Le Pen uskoo mah­dol­li­suuk­siin­sa

24.04.2022 09:43 15
Arvio: Édouard Louisin ilmaisu tulee suoraan kohti ja vakuuttaa vilpittömyydellään

Arvio: Édouard Louisin ilmaisu tulee suoraan kohti ja va­kuut­taa vil­pit­tö­myy­del­lään

17.04.2022 17:45
Tilaajille
Ranskan vaalikampanja osoittaa, että oman navan tuijotus hyödyttää populisteja
Pääkirjoitus

Ranskan vaa­li­kam­pan­ja osoit­taa, että oman navan tui­jo­tus hyö­dyt­tää po­pu­lis­te­ja

11.04.2022 20:00 18
Tilaajille
Ranskan Macron ja Turkin Erdogan puivat puhelimessa Putinin kanssa

Ranskan Macron ja Turkin Erdogan puivat pu­he­li­mes­sa Putinin kanssa

06.03.2022 17:19 13
Huuhkajat hävisi Ranskalle ja jäi MM-jatkokarsinnoista rannalle

Huuh­ka­jat hävisi Rans­kal­le ja jäi MM-jat­ko­kar­sin­nois­ta ran­nal­le

17.11.2021 00:01 6
Arvio: Lämminhenkistä kuvausta murenevan talon ja yhteisön ympärillä

Arvio: Läm­min­hen­kis­tä ku­vaus­ta mu­re­ne­van talon ja yh­tei­sön ym­pä­ril­lä

07.10.2021 18:15
Tilaajille
Kaikkea, mitä sanot tai teet, voidaan käyttää sinua vastaan – Pegasus-vakoilu muistuttaa valtioiden vastuuttomuudesta ja istuttaa pelkoa älypuhelimen käyttäjään

Kaik­kea, mitä sanot tai teet, voidaan käyttää sinua vastaan – Pe­ga­sus-va­koi­lu muis­tut­taa val­tioi­den vas­tuut­to­muu­des­ta ja is­tut­taa pelkoa äly­pu­he­li­men käyt­tä­jään

26.07.2021 18:30 2
Tilaajille