Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Luistelu
Pateniemen 400 metrin radasta on tullut suosittu – Osa on päässyt testaamaan myös oikeita pikaluistimia: "Kuin olisi korkokengillä kävellyt"

Pa­te­nie­men 400 metrin radasta on tullut suo­sit­tu – Osa on päässyt tes­taa­maan myös oikeita pi­ka­luis­ti­mia: "Kuin olisi kor­ko­ken­gil­lä kä­vel­lyt"

29.12.2023 18:00 6
Tilaajille
Luistelukentät ovat nyt auki ympäri Oulua

Luis­te­lu­ken­tät ovat nyt auki ympäri Oulua

24.11.2023 11:27 2
Pateniemessä on nyt 400 metrin rata, jossa saa luistella kuka tahansa aamusta iltaan – "Hokkarit, kaunokit, retkiluistimet, pikaluistimet"

Pa­te­nie­mes­sä on nyt 400 metrin rata, jossa saa luis­tel­la kuka tahansa aamusta iltaan – "Hok­ka­rit, kau­no­kit, ret­ki­luis­ti­met, pi­ka­luis­ti­met"

17.11.2023 16:00 19
Tilaajille
Retkiluistelu levittäytyy pohjoisen jäille – Nämä varusteet pitää löytyä jokaiselta luonnonjäillä luistelevalta

Ret­ki­luis­te­lu le­vit­täy­tyy poh­joi­sen jäille – Nämä va­rus­teet pitää löytyä jo­kai­sel­ta luon­non­jäil­lä luis­te­le­val­ta

12.11.2023 16:00
Tilaajille
Pateniemen tekojää Oulussa aukaistaan tänään – uudelle luisteluradalle ei vielä pääse

Pa­te­nie­men tekojää Oulussa au­kais­taan tänään – uudelle luis­te­lu­ra­dal­le ei vielä pääse

23.10.2023 12:15 3
Ensilumi tuli ja suli, mutta Oulun talviliikuntapaikat avautuvat lähiviikkoina – "Kauden voisi aloittaa riskillä aikaisemmin"

En­si­lu­mi tuli ja suli, mutta Oulun tal­vi­lii­kun­ta­pai­kat avau­tu­vat lä­hi­viik­koi­na – "Kauden voisi aloit­taa ris­kil­lä ai­kai­sem­min"

09.10.2023 15:42 1
Tilaajille
Pateniemen urheilukeskusta myllätään uusiksi – Tekojään koko kasvaa vajaaseen 10 000 neliöön, ensi vuodeksi rakennetaan myös uusi skeittipuisto

Pa­te­nie­men ur­hei­lu­kes­kus­ta myl­lä­tään uusiksi – Te­ko­jään koko kasvaa va­jaa­seen 10 000 ne­liöön, ensi vuo­dek­si ra­ken­ne­taan myös uusi skeit­ti­puis­to

11.05.2023 16:30 6
Tilaajille
Kevätaurinko on sulattanut Oulun luistelukentät ja ylläpito lopetettiin tältä kaudelta, myös tekojäät kiinni

Ke­vät­au­rin­ko on su­lat­ta­nut Oulun luis­te­lu­ken­tät ja yl­lä­pi­to lo­pe­tet­tiin tältä kau­del­ta, myös te­ko­jäät kiinni

04.04.2023 13:21 12
Iin taideluistelupolulla ihaillaan maisemia ja taidetta leppoisalla tyylillä, ei viiletetä veren maku suussa

Iin tai­de­luis­te­lu­po­lul­la ihail­laan mai­se­mia ja tai­det­ta lep­poi­sal­la tyy­lil­lä, ei vii­le­te­tä veren maku suussa

14.02.2023 08:32 5
Tilaajille
Oulussa pääsee taas luistelemaan luonnonjäille, useampi kenttä on avattu luistelijoille

Oulussa pääsee taas luis­te­le­maan luon­non­jäil­le, useampi kenttä on avattu luis­te­li­joil­le

20.01.2023 11:56
Useat kaukalot ja luistelukentät avoinna Oulun alueella, lisää jäädytetään parhaillaan

Useat kau­ka­lot ja luis­te­lu­ken­tät avoinna Oulun alueel­la, lisää jää­dy­te­tään par­hail­laan

07.12.2022 11:44 4
Tekojäät vaikeuksissa Oulussa sääolosuhteiden vuoksi

Te­ko­jäät vai­keuk­sis­sa Oulussa sää­olo­suh­tei­den vuoksi

11.11.2022 14:21 2
Oulun luistelukenttien kunnossapito loppui tältä talvelta

Oulun luis­te­lu­kent­tien kun­nos­sa­pi­to loppui tältä tal­vel­ta

18.03.2022 11:28 1
Oulun luistelukenttien kunto puhuttaa somessa: tekonurmen päälle tehty jää halkeilee herkästi – "Ei voi olettaa, että koulujen kentillä on samantasoiset jäät kuin urheilukeskuksissa"

Oulun luis­te­lu­kent­tien kunto pu­hut­taa so­mes­sa: te­ko­nur­men päälle tehty jää hal­kei­lee her­käs­ti – "Ei voi olet­taa, että kou­lu­jen ken­til­lä on sa­man­ta­soi­set jäät kuin ur­hei­lu­kes­kuk­sis­sa"

14.01.2022 06:11 34
Lasten maksuttomat luistelukoulut alkavat Oulussa ensi viikolla

Lasten mak­sut­to­mat luis­te­lu­kou­lut alkavat Oulussa ensi vii­kol­la

12.01.2022 10:41 1
Kuuma kaakao maistui äidille ja pojalle kovan luistelemisen lomassa

Kuuma kaakao maistui äidille ja pojalle kovan luis­te­le­mi­sen lomassa

05.12.2021 07:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Laanaoja jäätyi marraskuun alussa luistelukuntoon

Vanha Kaleva: Laa­nao­ja jäätyi mar­ras­kuun alussa luis­te­lu­kun­toon

11.11.2021 10:00
Tilaajille
Maksuttomia yleisöluisteluvuoroja järjestetään Oulunsalon jäähallilla

Mak­sut­to­mia ylei­sö­luis­te­lu­vuo­ro­ja jär­jes­te­tään Ou­lun­sa­lon jää­hal­lil­la

27.09.2021 11:30 3