Raaseporin tasoristeysturma
Apulaisvaltakunnansyyttäjä haluaa Raaseporin tasoristeysonnettomuuden hovioikeuteen – käräjäoikeus hylkäsi syytteet

Apu­lais­val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä haluaa Raa­se­po­rin ta­so­ris­teys­on­net­to­muu­den ho­vi­oi­keu­teen – kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi syyt­teet

08.10.2019 10:26 17
Syyttäjä ei vaadikaan Raaseporin tasoristeysonnettomuudesta rangaistusta nuorelle miehelle

Syyt­tä­jä ei vaa­di­kaan Raa­se­po­rin ta­so­ris­teys­on­net­to­muu­des­ta ran­gais­tus­ta nuo­rel­le mie­hel­le

11.09.2019 17:02 5

MTV: Syyt­tä­jän ei vaadi enää ran­gais­tus­ta Raa­se­po­rin turman kuor­ma-au­ton kul­jet­ta­jal­le

11.09.2019 16:48 13
Puolustusvoimat epäonnistui suruviestin välittämisessä, Raaseporin onnettomuudessa kuolleiden varusmiesten omaiset joutuivat itse soittelemaan

Puo­lus­tus­voi­mat epä­on­nis­tui su­ru­vies­tin vä­lit­tä­mi­ses­sä, Raa­se­po­rin on­net­to­muu­des­sa kuol­lei­den va­rus­mies­ten omaiset jou­tui­vat itse soit­te­le­maan

09.09.2019 07:06 13
Raaseporin tasoristeysturmaa puidaan oikeudessa – miksi Puolustusvoimat ei joudu vastuuseen varusmiesten kuolemista?

Raa­se­po­rin ta­so­ris­teys­tur­maa puidaan oi­keu­des­sa – miksi Puo­lus­tus­voi­mat ei joudu vas­tuu­seen va­rus­mies­ten kuo­le­mis­ta?

09.09.2019 07:05 30
Puolustusvoimat pureutuu turvavöiden käytön ja valvonnan puutteisiin

Puo­lus­tus­voi­mat pu­reu­tuu tur­va­vöi­den käytön ja val­von­nan puut­tei­siin

07.06.2018 18:22 3
Raaseporin turmaristeys avattaneen – liikenneviraston tavoitteena ei ole lopullinen sulkeminen

Raa­se­po­rin tur­ma­ris­teys avat­ta­neen – lii­ken­ne­vi­ras­ton ta­voit­tee­na ei ole lo­pul­li­nen sul­ke­mi­nen

22.11.2017 05:00 8

Raa­se­po­rin Skogbyn ta­so­ris­teys sul­je­taan tänään

16.11.2017 10:49 1
Onnettomuustutkinta pitää Raaseporin turmaristeystä erityisen vaarallisena - suljettava heti

On­net­to­muus­tut­kin­ta pitää Raa­se­po­rin tur­ma­ris­teys­tä eri­tyi­sen vaa­ral­li­se­na - sul­jet­ta­va heti

15.11.2017 13:04 10
Poliisi rekonstruoi Raaseporin onnettomuuden eilen

Poliisi re­konst­ruoi Raa­se­po­rin on­net­to­muu­den eilen

02.11.2017 14:22 3
Varusmiehet yöpyivät 500 metrin päässä Raaseporin turmapaikalta

Va­rus­mie­het yö­pyi­vät 500 metrin päässä Raa­se­po­rin tur­ma­pai­kal­ta

28.10.2017 05:00 0
Tasoristeyksiin ei korvamerkitä rahaa, rahat parannustöihin otetaan suurista poteista

Ta­so­ris­teyk­siin ei kor­va­mer­ki­tä rahaa, rahat pa­ran­nus­töi­hin otetaan suu­ris­ta po­teis­ta

27.10.2017 18:35 9

Poliisi puhutti tur­ma-au­ton apu­kul­jet­ta­jaa - "Mikään ei hänelle etu­kä­teen va­roit­ta­nut, että törmäys ta­pah­tui­si"

27.10.2017 16:14 2

On­net­to­muus sattui työ­juh­dis­ta uu­sim­mal­le - Video näyt­tää, mil­lai­nen on Puo­lus­tus­voi­mien Sisu A2045

27.10.2017 15:26 5

Lii­ken­ne­tur­va: Ta­so­ris­teyk­sien tur­val­li­suut­ta voi pa­ran­taa no­peil­la ja edul­li­sil­la rat­kai­suil­la

27.10.2017 15:08 11

Raa­se­po­rin turman tut­kin­ta val­mis­tuu ensi kesänä

27.10.2017 13:17 0
Sisu A2045 Panssariprikaatissa

Sisu A2045 Pans­sa­ri­pri­kaa­tis­sa

27.10.2017 11:55 0
Poliisi: Kaikki Raaseporin onnettomuudessa kuolleet varusmiehet olivat lavalla ja istuivat turvakehikon sisällä

Po­lii­si: Kaikki Raa­se­po­rin on­net­to­muu­des­sa kuol­leet va­rus­mie­het olivat lavalla ja is­tui­vat tur­va­ke­hi­kon sisällä

27.10.2017 11:36 0
Suomessa satoja vartioimattomia tasoristeyksiä - katso kotipaikkakuntasi tilanne

Suo­mes­sa satoja var­tioi­mat­to­mia ta­so­ris­teyk­siä - katso ko­ti­paik­ka­kun­ta­si tilanne

27.10.2017 10:11 10
Raaseporin turma-auton kuljettajaa epäillään ainakin kuolemantuottamuksesta

Raa­se­po­rin tur­ma-au­ton kul­jet­ta­jaa epäil­lään ainakin kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

27.10.2017 00:55 7