Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Puutarha
Hupisaaret palkittiin kansainvälisellä tunnustuksella

Hu­pi­saa­ret pal­kit­tiin kan­sain­vä­li­sel­lä tun­nus­tuk­sel­la

17.08.2023 15:09 12
Oululaisten lempipuistossa touhuaa joukko luontoa rakastavia ihmisiä – Viheralueita hoitava Saila Määttä suosii kasvilajeja, jotka ovat hyväksi Hupisaarten luonnolle

Ou­lu­lais­ten lem­pi­puis­tos­sa touhuaa joukko luontoa ra­kas­ta­via ihmisiä – ­Vi­he­ra­luei­ta hoitava Saila Määttä suosii kas­vi­la­je­ja, jotka ovat hyväksi Hu­pi­saar­ten luon­nol­le

04.08.2023 18:00 5
Tilaajille
Oululaispariskunta tietää, että parin viikon lomamatkakaan ei ole ongelma, jos puutarhan on suunnitellut hyvin

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta tietää, että parin viikon lo­ma­mat­ka­kaan ei ole on­gel­ma, jos puu­tar­han on suun­ni­tel­lut hyvin

08.07.2023 06:04
Ilmaiset tulppaanit aiheuttivat yleisöryntäyksen Limingantullissa

Il­mai­set tulp­paa­nit ai­heut­ti­vat ylei­sö­ryn­täyk­sen Li­min­gan­tul­lis­sa

21.06.2023 15:56 4
Tilaajille
Listasimme 10 hyödyllistä parvekekasvia, joita kasvattamalla teet hyvää luonnolle – Oululaispuutarhuri antaisi myös tämän vihatun kukan rehottaa

Lis­ta­sim­me 10 hyö­dyl­lis­tä par­ve­ke­kas­via, joita kas­vat­ta­mal­la teet hyvää luon­nol­le – Ou­lu­lais­puu­tar­hu­ri antaisi myös tämän vihatun kukan re­hot­taa

13.06.2023 18:30 3
Tilaajille
Taloyhtiö ja yritykset pistivät hynttyyt yhteen – nyt Pakkahuoneenkatu kukkii 30 metrin mitalta

Ta­lo­yh­tiö ja yri­tyk­set pis­ti­vät hynt­tyyt yhteen – nyt Pak­ka­huo­neen­ka­tu kukkii 30 metrin mitalta

13.06.2023 06:00 14
Tilaajille
Tavallisessa pihassa on tuhansia eliölajeja – ihmiset haluaisivat lisää "kauniita ja hyödyllisiä" ötököitä, mutta näin niitä ei ainakaan saa

Ta­val­li­ses­sa pihassa on tu­han­sia eliö­la­je­ja – ihmiset ha­luai­si­vat lisää "kau­nii­ta ja hyö­dyl­li­siä" ötö­köi­tä, mutta näin niitä ei ai­na­kaan saa

04.06.2023 10:00 1
Tilaajille
Hannamari Kurunlahti sai viimeiset vinkit kadulla noppakiviä asentaneelta mieheltä – kempeleläinen voitti kultaa valtakunnallisessa Taitaja-kilpailussa

Han­na­ma­ri Ku­run­lah­ti sai vii­mei­set vinkit kadulla nop­pa­ki­viä asen­ta­neel­ta mie­hel­tä – ­kem­pe­le­läi­nen voitti kultaa val­ta­kun­nal­li­ses­sa Tai­ta­ja-kil­pai­lus­sa

22.05.2023 12:38 1
Tilaajille
Kevään hittikasvit hamstrataan puutarhojen hyllyistä Oulussa – moni haluaa juuri näitä taimia

Kevään hit­ti­kas­vit hamst­ra­taan puu­tar­ho­jen hyl­lyis­tä Oulussa – moni haluaa juuri näitä taimia

19.05.2023 15:31 7
Tilaajille
Siirtolapuutarhurit alkavat sadonkorjuun jälkeen valmistautua syksyyn ja talveen – Veli-Pekka Pelkonen kasvattaa Oulun Äimärautiolla ei puolilta maailmaa peräisin olevia kukkia

Siir­to­la­puu­tar­hu­rit alkavat sa­don­kor­juun jälkeen val­mis­tau­tua syksyyn ja talveen – Ve­li-Pek­ka Pel­ko­nen kas­vat­taa Oulun Äi­mä­rau­tiol­la ei puo­lil­ta maail­maa pe­räi­sin olevia kukkia

13.08.2022 14:35 1
Tilaajille
Helteellä puutarha tarvitsee erityishuomiota – Katso vinkit kasvien pelastamiseen kesäkuumalta

Hel­teel­lä puu­tar­ha tar­vit­see eri­tyis­huo­mio­ta – Katso vinkit kasvien pe­las­ta­mi­seen ke­sä­kuu­mal­ta

01.07.2022 09:00
Vanhalla sukutilalla Ylikiimingissä riittää lääniä puutarhaharrastukseen – emäntä poistuu harvoin kotoa, koska kukat ja kasvit vaativat kastelua lähes päivittäin

Van­hal­la su­ku­ti­lal­la Yli­kii­min­gis­sä riittää lääniä puu­tar­ha­har­ras­tuk­seen – emäntä poistuu harvoin kotoa, koska kukat ja kasvit vaa­ti­vat kas­te­lua lähes päi­vit­täin

24.06.2022 17:49 5
Tilaajille
Omenapuut ja pensasaidat maistuivat rusakoille ja metsäjäniksille Oulun seudulla – "Kotipuutarhoja ovat aika lailla rokottaneet"

Ome­na­puut ja pen­sasai­dat mais­tui­vat ru­sa­koil­le ja met­sä­jä­nik­sil­le Oulun seu­dul­la – "Ko­ti­puu­tar­ho­ja ovat aika lailla ro­kot­ta­neet"

11.06.2022 18:10 17
Tilaajille
Elämyksellisessä pihamaailmassa voi istahtaa lauteille, kavuta porealtaaseen ja kuunnella suihkulähteen solinaa
Mainos K-Rauta Äimärautio

Elä­myk­sel­li­ses­sä pi­ha­maail­mas­sa voi is­tah­taa lau­teil­le, kavuta po­re­al­taa­seen ja kuun­nel­la suih­ku­läh­teen solinaa

23.05.2022 06:00
Ismo hoivasi pikkupoikana orvokkeja perheensä puutarhalla ja päätti perustaa aikuisena kesäkukkamyymälän, jonne kaikilla on helppo tulla – ”Kukkien hoitaminen on älyttömän rauhoittavaa”
Mainos Suomen Kesäkukkala

Ismo hoivasi pik­ku­poi­ka­na or­vok­ke­ja per­heen­sä puu­tar­hal­la ja päätti pe­rus­taa ai­kui­se­na ke­sä­kuk­ka­myy­mä­län, jonne kai­kil­la on helppo tulla – ”Kuk­kien hoi­ta­mi­nen on älyt­tö­män rau­hoit­ta­vaa”

19.05.2022 06:00
Taisto Hirvonen Oy on muuttanut isompiin tiloihin – Avajaistarjoukset voimassa koko viikon: ”Tänä vuonna kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä”
Mainos Taisto Hirvonen Oy

Taisto Hir­vo­nen Oy on muut­ta­nut isom­piin ti­loi­hin – Ava­jais­tar­jouk­set voi­mas­sa koko viikon: ”Tänä vuonna kan­nat­taa olla hyvissä ajoin liik­keel­lä”

25.04.2022 06:00
Maaliskuu tuo mukanaan ihanan valon, joka saa niin kasvit kuin tarhuritkin kukoistamaan sisätiloissa – oululainen hyötytarhuri antaa vinkit uuden kasvukauden aloitukseen

Maa­lis­kuu tuo mu­ka­naan ihanan valon, joka saa niin kasvit kuin tar­hu­rit­kin ku­kois­ta­maan si­sä­ti­lois­sa – ou­lu­lai­nen hyö­ty­tar­hu­ri antaa vinkit uuden kas­vu­kau­den aloi­tuk­seen

19.03.2022 18:00
Tilaajille
Oulun kaupunkiviljelylaatikoiden haku alkaa maanantaina – viljelykauden hinta kymmenen euroa laatikolta

Oulun kau­pun­ki­vil­je­ly­laa­ti­koi­den haku alkaa maa­nan­tai­na – vil­je­ly­kau­den hinta kym­me­nen euroa laa­ti­kol­ta

17.03.2022 15:54
Pieni pala rauhaa – Oulun Hupisaarten kasvihuone on tyyni paikka maailman melskeiden keskellä

Pieni pala rauhaa – Oulun Hu­pi­saar­ten kas­vi­huo­ne on tyyni paikka maail­man mels­kei­den kes­kel­lä

12.03.2022 14:00 8
Tilaajille
Liisa Virta istutti tuhat kukkasipulia kotipihalleen –  "Itsekin vähän kauhistelin määrää"

Liisa Virta istutti tuhat kuk­ka­si­pu­lia ko­ti­pi­hal­leen –  "It­se­kin vähän kau­his­te­lin määrää"

16.10.2021 06:08 1