HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Puheenjohtajakisa
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin uusi puheenjohtaja on Marjut Lehtonen Oulaisista – "Tulevat aluevaalit ovat nyt ykkösasia ja tärkein työsarkamme"

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin uusi pu­heen­joh­ta­ja on Marjut Leh­to­nen Ou­lai­sis­ta – "Tu­le­vat alue­vaa­lit ovat nyt yk­kös­asia ja tärkein työ­sar­kam­me"

16.10.2021 20:59
Tilaajille
Keskusta valitsi uuden puheenjohtajan, mutta sen kipuilu tuskin päättyy tähän
Kolumni

Kes­kus­ta valitsi uuden pu­heen­joh­ta­jan, mutta sen kipuilu tuskin päättyy tähän

05.09.2020 18:30 1
Tilaajille
Keskusta valitsee puheenjohtajan, katso suora lähetys

Kes­kus­ta va­lit­see pu­heen­joh­ta­jan, katso suora lähetys

05.09.2020 18:23
Akavan Sture Fjäder: Ansiosidonnaisen nykyjärjestelmää ei pidä ajaa alas – Maria Teikari: Kassojen ulkopuolelle jäämisen syyt selvitettävä

Akavan Sture Fjäder: An­sio­si­don­nai­sen ny­ky­jär­jes­tel­mää ei pidä ajaa alas – Maria Tei­ka­ri: Kas­so­jen ul­ko­puo­lel­le jää­mi­sen syyt sel­vi­tet­tä­vä

23.08.2020 07:00
Keskustan uudesta puheenjohtajasta äänestetään useissa eri etäpisteissä: "Emme ole vielä tehneet päätöstä kokouksen draamankaaresta"

Kes­kus­tan uudesta pu­heen­joh­ta­jas­ta ää­nes­te­tään useissa eri etä­pis­teis­sä: "Emme ole vielä tehneet pää­tös­tä ko­kouk­sen draa­man­kaa­res­ta"

18.08.2020 06:00 1
Suomen Yrittäjiin puheenjohtajakisa – kiinnostus järjestön johtoon virisi vihdoin kesällä

Suomen Yrit­tä­jiin pu­heen­joh­ta­ja­ki­sa – kiin­nos­tus jär­jes­tön johtoon virisi vihdoin kesällä

09.08.2020 07:00
Ylen tiedot: Myös Petri Honkonen lähtee mukaan keskustan puheenjohtajakisaan

Ylen tiedot: Myös Petri Hon­ko­nen lähtee mukaan kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan

02.08.2020 22:06
Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen järjestää tiedotustilaisuuden maanantaina – puheenjohtajakilpailu täydessä vauhdissa ennen syyskuun puoluekokousta

Kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Petri Hon­ko­nen jär­jes­tää tie­do­tus­ti­lai­suu­den maa­nan­tai­na – pu­heen­joh­ta­ja­kil­pai­lu täy­des­sä vauh­dis­sa ennen syys­kuun puo­lue­ko­kous­ta

02.08.2020 17:52
Keskustan Peräpohjolan piirin puheenjohtaja Tanja Joona uskoo puheenjohtajakisan kiinnostavan yli puoluerajojen – aluepolitiikka voi aiheuttaa eroavaisuuksia ehdokkaiden välille

Kes­kus­tan Pe­rä­poh­jo­lan piirin pu­heen­joh­ta­ja Tanja Joona uskoo pu­heen­joh­ta­ja­ki­san kiin­nos­ta­van yli puo­lue­ra­jo­jen – alue­po­li­tiik­ka voi ai­heut­taa eroa­vai­suuk­sia eh­dok­kai­den välille

30.07.2020 16:33 2
Tilaajille
Mika Lintilä ei lähde puheenjohtajakisaan – Kurvinen ja Honkonen eivät kommentoi

Mika Lintilä ei lähde pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan – Kur­vi­nen ja Hon­ko­nen eivät kom­men­toi

30.07.2020 14:25 1
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jussi Ylitalo asettui Saarikon taakse –"Tarvitsemme ihmisiä, jotka näkevät yhteisiä tulevaisuuden kuvia"

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin pu­heen­joh­ta­ja Jussi Ylitalo asettui Saa­ri­kon taakse –"­Tar­vit­sem­me ih­mi­siä, jotka näkevät yh­tei­siä tu­le­vai­suu­den kuvia"

30.07.2020 14:24 11
Tilaajille
Saarikon ratkaisu antaa vauhtia politiikkaan – päätös luvassa viimeistään elokuun alussa
Kolumni

Saa­ri­kon rat­kai­su antaa vauhtia po­li­tiik­kaan – päätös luvassa vii­meis­tään elokuun alussa

24.07.2020 06:30
Syksyllä jännätään varapuheenjohtajien kilvoittelua – sdp:llä kiihkeä palikoiden asettelu maakunnissa

Syk­syl­lä jän­nä­tään va­ra­pu­heen­joh­ta­jien kil­voit­te­lua – sdp:llä kiihkeä pa­li­koi­den aset­te­lu maa­kun­nis­sa

22.06.2020 22:15