Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Keskustan puoluekokous Oulussa
Pohjoisessa iloittiin ja petyttiin Saarikon valinnasta – Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jussi Ylitalo uskoo Saarikon yhdistävän keskustaa

Poh­joi­ses­sa iloit­tiin ja pe­tyt­tiin Saa­ri­kon va­lin­nas­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan piirin pu­heen­joh­ta­ja Jussi Ylitalo uskoo Saa­ri­kon yh­dis­tä­vän kes­kus­taa

05.09.2020 21:38 7
Tilaajille
Saarikko: Hallitustyölle pitäisi asettaa omat seurantamittarit – "Näin toimittiin myös Juha Sipilän kaudella"

Saa­rik­ko: Hal­li­tus­työl­le pitäisi asettaa omat seu­ran­ta­mit­ta­rit – "Näin toi­mit­tiin myös Juha Sipilän kau­del­la"

05.09.2020 20:50 17
Keskustan varapuheenjohtajiksi Honkonen, Lohi ja Pakarinen – puoluesihteerinä jatkaa Riikka Pirkkalainen

Kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si Hon­ko­nen, Lohi ja Pa­ka­ri­nen – puo­lue­sih­tee­ri­nä jatkaa Riikka Pirk­ka­lai­nen

05.09.2020 20:34 3
Näkökulma: Keskusta sai vihdoin suosikkinsa johtoon, Saarikosta odotetaan sillantekijää

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­ta sai vihdoin suo­sik­kin­sa joh­toon, Saa­ri­kos­ta odo­te­taan sil­lan­te­ki­jää

05.09.2020 18:59 32
Puheenjohtajakisan hävinnyt Katri Kulmuni keskustalaisille: Tukekaa puheenjohtajaa

Pu­heen­joh­ta­ja­ki­san hä­vin­nyt Katri Kulmuni kes­kus­ta­lai­sil­le: Tukekaa pu­heen­joh­ta­jaa

05.09.2020 18:54
Annika Saarikko valittiin keskustan puheenjohtajaksi selvin äänin

Annika Saa­rik­ko va­lit­tiin kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si selvin äänin

05.09.2020 18:24 17
Ehdokkaiden tunteisiin vetoavat puheet vetivät salin hiljaiseksi – Saarikko muisteli edesmennyttä isäänsä, Kulmunin puheessa vilahti esikuva Kerttu Saalasti, joka oli oman aikansa maanvaiva

Eh­dok­kai­den tun­tei­siin ve­toa­vat puheet vetivät salin hil­jai­sek­si – Saa­rik­ko muis­te­li edes­men­nyt­tä isään­sä, Kul­mu­nin pu­hees­sa vilahti esikuva Kerttu Saa­las­ti, joka oli oman aikansa maan­vai­va

05.09.2020 17:11
Näkökulma: Keskusta unohti sinkut? Perhe korostuu puheissa, vaikka ihmisten elämäntavat muuttuvat vauhdilla

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­ta unohti sinkut? Perhe ko­ros­tuu pu­heis­sa, vaikka ih­mis­ten elä­män­ta­vat muut­tu­vat vauh­dil­la

05.09.2020 14:42 28
Keskustan ryhmyri Antti Kurvinen suitsutti Oulussa presidentti Niinistöä ja kehotti puoluettaan lopettamaan riitelyn ja gallupien perässä juoksentelun

Kes­kus­tan ryhmyri Antti Kur­vi­nen suit­sut­ti Oulussa pre­si­dent­ti Nii­nis­töä ja kehotti puo­luet­taan lo­pet­ta­maan rii­te­lyn ja gal­lu­pien perässä juok­sen­te­lun

05.09.2020 10:51 4
Keskustan puheenjohtajuudesta Oulun kokouksessa kamppaileva Katri Kulmuni vaati puheessaan avointa kansalaiskeskustelua EU:sta – "Onko eurossa valuvika?"

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­juu­des­ta Oulun ko­kouk­ses­sa kamp­pai­le­va Katri Kulmuni vaati pu­hees­saan avointa kan­sa­lais­kes­kus­te­lua EU:sta – "Onko eurossa va­lu­vi­ka?"

05.09.2020 10:28 33
Kulmuni Oulussa linjapuheessaan: Uusiin pysyviin menoihin ei ole varaa ja uusia veronkiristyksiä ei pidä tehdä

Kulmuni Oulussa lin­ja­pu­hees­saan: Uusiin py­sy­viin me­noi­hin ei ole varaa ja uusia ve­ron­ki­ris­tyk­siä ei pidä tehdä

05.09.2020 09:53
Poliisi kantoi kaksi turvemielenosoittajaa pois keskustan puoluekokouksen sisäänkäynniltä Ouluhallilla

Poliisi kantoi kaksi tur­ve­mie­len­osoit­ta­jaa pois kes­kus­tan puo­lue­ko­kouk­sen si­sään­käyn­nil­tä Ou­lu­hal­lil­la

05.09.2020 09:30 3
Keskusta valitsee puheenjohtajan, katso suora lähetys

Kes­kus­ta va­lit­see pu­heen­joh­ta­jan, katso suora lähetys

05.09.2020 18:23
Näkökulma: Keskustan hallitusyhteistyö jatkuu, mutta kuherruskuukausi on lyhyt – puheenjohtajakisan asetelmissa piilee iso ongelma

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­tan hal­li­tus­yh­teis­työ jatkuu, mutta ku­her­rus­kuu­kau­si on lyhyt – pu­heen­joh­ta­ja­ki­san ase­tel­mis­sa piilee iso ongelma

04.09.2020 19:47 4
Kainuun etä-äänestyksestä syntyi kohu keskustan puoluekokouksessa – puoluesihteeri Pirkkalainen vakuuttaa: Vaalisalaisuus säilyy

Kainuun etä-ää­nes­tyk­ses­tä syntyi kohu kes­kus­tan puo­lue­ko­kouk­ses­sa – puo­lue­sih­tee­ri Pirk­ka­lai­nen va­kuut­taa: Vaa­li­sa­lai­suus säilyy

04.09.2020 18:24
Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni avasi keskustan puoluekokouksen – kiitti jo muita ehdokkaita yhteisestä reissusta

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Katri Kulmuni avasi kes­kus­tan puo­lue­ko­kouk­sen – kiitti jo muita eh­dok­kai­ta yh­tei­ses­tä reis­sus­ta

04.09.2020 16:25 5
"Ilman esityslistoja ei ole hauskanpitoa" – puoluekokouksen ensikertalainen tuntee asiakirjojen vetovoiman

"Ilman esi­tys­lis­to­ja ei ole haus­kan­pi­toa" – puo­lue­ko­kouk­sen en­si­ker­ta­lai­nen tuntee asia­kir­jo­jen ve­to­voi­man

04.09.2020 14:29
Korona sekoitti puoluekokousjärjestelyt – "Odotin hieman perinteisempää meininkiä sille, miten kokous järjestetään"

Korona se­koit­ti puo­lue­ko­kous­jär­jes­te­lyt – "Odotin hieman pe­rin­tei­sem­pää mei­nin­kiä sille, miten kokous jär­jes­te­tään"

04.09.2020 14:25
Greenpeace järjestää kenkämielenosoituksen keskustan puoluekokouksen edustalle lauantaina – paikalle kootaan kuvio eri ikäisten ja kokoisten ihmisten kenkäpareista

Green­pea­ce jär­jes­tää ken­kä­mie­len­osoi­tuk­sen kes­kus­tan puo­lue­ko­kouk­sen edus­tal­le lauan­tai­na – pai­kal­le kootaan kuvio eri ikäis­ten ja ko­kois­ten ih­mis­ten ken­kä­pa­reis­ta

04.09.2020 14:03 1
Tiedustelimme, onko maanpuolustussoittokunnan sopivaa esiintyä keskustan puoluekokouksessa? – "Asiasta käytiin keskustelua varmaan kuukauden verran"

Tie­dus­te­lim­me, onko maan­puo­lus­tus­soit­to­kun­nan sopivaa esiin­tyä kes­kus­tan puo­lue­ko­kouk­ses­sa? – "A­sias­ta käytiin kes­kus­te­lua varmaan kuu­kau­den verran"

04.09.2020 11:57 13
Tilaajille