Lippu-uudistus: Bus­si­li­pun hinta Oulun kes­kus­tas­sa voi jopa kak­sin­ker­tais­tua

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Keskustan puheenjohtajakisa
Pohjoisessa iloittiin ja petyttiin Saarikon valinnasta – Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jussi Ylitalo uskoo Saarikon yhdistävän keskustaa

Poh­joi­ses­sa iloit­tiin ja pe­tyt­tiin Saa­ri­kon va­lin­nas­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan piirin pu­heen­joh­ta­ja Jussi Ylitalo uskoo Saa­ri­kon yh­dis­tä­vän kes­kus­taa

05.09.2020 21:38 7
Tilaajille
Saarikko: Hallitustyölle pitäisi asettaa omat seurantamittarit – "Näin toimittiin myös Juha Sipilän kaudella"

Saa­rik­ko: Hal­li­tus­työl­le pitäisi asettaa omat seu­ran­ta­mit­ta­rit – "Näin toi­mit­tiin myös Juha Sipilän kau­del­la"

05.09.2020 20:50 17
Näkökulma: Keskusta sai vihdoin suosikkinsa johtoon, Saarikosta odotetaan sillantekijää

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­ta sai vihdoin suo­sik­kin­sa joh­toon, Saa­ri­kos­ta odo­te­taan sil­lan­te­ki­jää

05.09.2020 18:59 32
Puheenjohtajakisan hävinnyt Katri Kulmuni keskustalaisille: Tukekaa puheenjohtajaa

Pu­heen­joh­ta­ja­ki­san hä­vin­nyt Katri Kulmuni kes­kus­ta­lai­sil­le: Tukekaa pu­heen­joh­ta­jaa

05.09.2020 18:54
Henkilökuva: Kestosuosikki vihdoin puikkoihin, aika on nyt

Hen­ki­lö­ku­va: Kes­to­suo­sik­ki vihdoin puik­koi­hin, aika on nyt

05.09.2020 18:07 3
Annika Saarikko valittiin keskustan puheenjohtajaksi selvin äänin

Annika Saa­rik­ko va­lit­tiin kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si selvin äänin

05.09.2020 18:24 17
Ehdokkaiden tunteisiin vetoavat puheet vetivät salin hiljaiseksi – Saarikko muisteli edesmennyttä isäänsä, Kulmunin puheessa vilahti esikuva Kerttu Saalasti, joka oli oman aikansa maanvaiva

Eh­dok­kai­den tun­tei­siin ve­toa­vat puheet vetivät salin hil­jai­sek­si – Saa­rik­ko muis­te­li edes­men­nyt­tä isään­sä, Kul­mu­nin pu­hees­sa vilahti esikuva Kerttu Saa­las­ti, joka oli oman aikansa maan­vai­va

05.09.2020 17:11
Näkökulma: Keskusta unohti sinkut? Perhe korostuu puheissa, vaikka ihmisten elämäntavat muuttuvat vauhdilla

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­ta unohti sinkut? Perhe ko­ros­tuu pu­heis­sa, vaikka ih­mis­ten elä­män­ta­vat muut­tu­vat vauh­dil­la

05.09.2020 14:42 28
Keskustan puheenjohtajuudesta Oulun kokouksessa kamppaileva Katri Kulmuni vaati puheessaan avointa kansalaiskeskustelua EU:sta – "Onko eurossa valuvika?"

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­juu­des­ta Oulun ko­kouk­ses­sa kamp­pai­le­va Katri Kulmuni vaati pu­hees­saan avointa kan­sa­lais­kes­kus­te­lua EU:sta – "Onko eurossa va­lu­vi­ka?"

05.09.2020 10:28 33
Näkökulma: Keskustan hallitusyhteistyö jatkuu, mutta kuherruskuukausi on lyhyt – puheenjohtajakisan asetelmissa piilee iso ongelma

Nä­kö­kul­ma: Kes­kus­tan hal­li­tus­yh­teis­työ jatkuu, mutta ku­her­rus­kuu­kau­si on lyhyt – pu­heen­joh­ta­ja­ki­san ase­tel­mis­sa piilee iso ongelma

04.09.2020 19:47 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Annika Saa­ri­kon mat­kas­sa

04.09.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Katri Kul­mu­nin va­lin­nan puo­les­ta

04.09.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vasta vuoden pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut Katri Kulmuni jatkoon

03.09.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Annika Saa­ri­kos­ta kes­kus­tal­le rohkea pu­heen­joh­ta­ja

03.09.2020 06:30
Tilaajille
Kulmuni porrastaisi ansiosidonnaisen päivärahan ja poistaisi paikallisen sopimisen kieltoja – "Työehtosopimukset ovat tarpeellinen perälauta"

Kulmuni por­ras­tai­si an­sio­si­don­nai­sen päi­vä­ra­han ja pois­tai­si pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen kiel­to­ja – "Työeh­to­so­pi­muk­set ovat tar­peel­li­nen pe­rä­lau­ta"

03.09.2020 06:00 4
Tilaajille
Annika Saarikko pitäisi parempaa huolta yli 55-vuotiaiden työurasta: "Aliarvioimme yhä kokemuksen ja pitkän työhistorian tuomaa merkitystä"

Annika Saa­rik­ko pitäisi pa­rem­paa huolta yli 55-vuo­tiai­den työu­ras­ta: "A­liar­vioim­me yhä ko­ke­muk­sen ja pitkän työ­his­to­rian tuomaa mer­ki­tys­tä"

02.09.2020 06:00
Tilaajille
Yleissitovuus roskiin ja tilalle paikallista sopimista, vaatii keskustan pj-ehdokas Petri Honkonen – "Olisi pitänyt poistaa jo silloin, kun Suomi liittyi euroon"

Yleis­si­to­vuus roskiin ja tilalle pai­kal­lis­ta so­pi­mis­ta, vaatii kes­kus­tan pj-eh­do­kas Petri Hon­ko­nen – "Olisi pitänyt poistaa jo sil­loin, kun Suomi liittyi euroon"

01.09.2020 06:00 5
Tilaajille
EU-fani kritisoi tukipakettia ja vaisuja avauksia – "Keskustalta ei tule avauksia, jotka vievät yhteiskuntaa eteenpäin"

EU-fani kri­ti­soi tu­ki­pa­ket­tia ja vaisuja avauk­sia – "Kes­kus­tal­ta ei tule avauk­sia, jotka vievät yh­teis­kun­taa eteen­päin"

31.08.2020 06:00
Kukaan keskustaehdokkaista ei myöntänyt havittelevansa varapuheenjohtajuutta – Saarikolta paljon kertova vastaus

Kukaan kes­kus­ta­eh­dok­kais­ta ei myön­tä­nyt ha­vit­te­le­van­sa va­ra­pu­heen­joh­ta­juut­ta – Saa­ri­kol­ta paljon kertova vastaus

21.08.2020 12:36 4
Keskustaehdokkaat yltyivät sanailemaan työmarkkina-asioista - Honkonen yllätti vaatimalla työehtosopimusten yleissitovuudesta luopumista

Kes­kus­ta­eh­dok­kaat yl­tyi­vät sa­nai­le­maan työ­mark­ki­na-asiois­ta - Hon­ko­nen yllätti vaa­ti­mal­la työ­eh­to­so­pi­mus­ten yleis­si­to­vuu­des­ta luo­pu­mis­ta

20.08.2020 20:26 4