Perlacon
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Jukka Kolmonen

Oulu haluaa turvata pal­ve­lut kun­ta­lai­sil­le

20.10.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Olli Kohonen, Jorma Hanhela, Anne Huotari, Tuomas Kuusniemi, Suvi Röntynen, Matti Vähänen

Oulun ul­kois­tuk­set märkä rätti työn­te­ki­jän kas­voil­le

16.10.2020 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jarmo J. Husso, Sami Pikkuaho

Ul­kois­tuk­set kaik­kien ou­lu­lais­ten ve­ron­mak­sa­jien yh­tei­sek­si eduksi

13.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kaarina Kailo

Pie­ni­palk­kai­sen nais­työn hal­puu­tus­tal­koot Oulussa

13.10.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kalervo Ukkola

Ei ul­kois­ta­mi­sil­le – pal­ve­lu­ja tuot­ta­vat työn­te­ki­jät tun­te­vat par­hai­ten asiak­kai­den tarpeet

04.10.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Raudaskoski, Mikko Viitanen

Oulun omaa toi­min­taa jat­ket­ta­va ja ke­hi­tet­tä­vä – kau­pun­gin oman tuo­tan­non mi­toi­tuk­sia ei ole tar­kas­tel­tu vuo­siin, vaikka se on edel­ly­tys toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen

01.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Anne Snellman

Oulussa sääs­te­tään in­hi­mil­li­syy­den kus­tan­nuk­sel­la

14.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sirpa Tikkala

Oulun suurin ongelma eivät ole niin­kään isot menot vaan pienet tulot – tulojen li­sää­mi­sek­si tär­kein­tä olisi saada uusia työ­paik­ko­ja

13.09.2020 05:30 1
Tilaajille