Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ul­kois­tuk­set kaik­kien ou­lu­lais­ten ve­ron­mak­sa­jien yh­tei­sek­si eduksi

Poliitikot on valittu tekemään päätöksiä. Niihin kuuluvat myös ikävät, mutta välttämättömät ratkaisut. Kansalaispalautteen herkkä kuuntelu antaa päättäjälle reunaehtoja, joiden noudattamisella suosion jatkon voi turvata.

On vain muistettava, että kunnallisveroa ei saa korottaa, velkaa ei pidä lisätä, kunnan omaisuutta ei saa myydä, palveluiden laadusta ei saa tinkiä eikä niitä saa karsia. Palveluja ei saa myöskään ulkoistaa eikä henkilökuntaa irtisanoa.