Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Oululla on tu­lo-on­gel­ma – muu­te­taan elin­kei­no­po­li­tiik­kaa

Oulun kaupunginvaltuusto on saanut konsulttiyhtiö Perlaconilta selvityksen kaupungin talouden tasapainottamisesta. Selvityksen keskeisin tulos oli, että Oululla on tulo-ongelma. Viesti oli, että pitää saada lisää yrityksiä ja mahdollistaa olemassa olevien yritysten kasvu, jotta kaupungin talous tasapainottuisi.

Uuden valtuuston tärkeänä tehtävänä on päättää toimista, joilla tuloja lisätään. Vaikutuksiltaan tehokkain keino on tavoitella yhteisöverotulojen kasvua. Yhteisöverotulot kasvavat menestyvän yritystoiminnan myötä ja sitä edistetään tehokkaalla elinkeinopolitiikalla.