Autot: Au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­per­heen re­mon­tit tehdään nol­la­bud­je­til­la – tar­vik­keet han­ki­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mäs­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

YK
BBC: Asiakirjavuodon perusteella Yhdysvallat pitää YK:n pääsihteeriä Venäjän myötäilijänä

BBC: Asia­kir­ja­vuo­don pe­rus­teel­la Yh­dys­val­lat pitää YK:n pää­sih­tee­riä Venäjän myö­täi­li­jä­nä

13.04.2023 06:22 4
"Venäjän on hylättävä siirtomaa-ajattelu ja kuvitelmat omasta ylivertaisuudestaan" – Näin Ukrainan tunnettujen kansalaisvaikuttajien manifesti paaluttaa rauhaa

"Ve­nä­jän on hy­lät­tä­vä siir­to­maa-ajat­te­lu ja ku­vi­tel­mat omasta yli­ver­tai­suu­des­taan" – Näin Uk­rai­nan tun­net­tu­jen kan­sa­lais­vai­kut­ta­jien ma­ni­fes­ti paa­lut­taa rauhaa

25.02.2023 11:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Naisiin koh­dis­tu­va vä­ki­val­ta on es­tet­tä­vis­sä – tar­vit­sem­me pa­nos­tuk­sia ruo­hon­juu­ri­ta­son or­ga­ni­saa­tioi­hin, jotka voivat saada pie­nel­lä aikaan suuria

16.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tia – sään­nös­tel­ty voi­ma­va­ra

12.01.2023 05:30 3
Tilaajille
YK:n luontokatokokouksessa saatiin aikaiseksi "historiallinen sopimus" – myös Ohisalo pitää sopimusta "käännekohtana"

YK:n luon­to­ka­to­ko­kouk­ses­sa saatiin ai­kai­sek­si "his­to­rial­li­nen so­pi­mus" – myös Ohisalo pitää so­pi­mus­ta "kään­ne­koh­ta­na"

19.12.2022 14:18 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

YK:n teh­tä­vät – rauha ja tur­val­li­suus tär­kein­tä

04.12.2022 05:00 1
Tilaajille
COP27-ilmastokokouksessa lyötiin nuija pöytään – Guterresin mielestä sopimus on riittämätön, myös Ohisalo tyytymätön

COP27-il­mas­to­ko­kouk­ses­sa lyötiin nuija pöytään – Gu­ter­re­sin mie­les­tä sopimus on riit­tä­mä­tön, myös Ohisalo tyy­ty­mä­tön

20.11.2022 08:59 7
Eri puolille Ukrainaa tehty ohjusiskuja, useilla alueilla kärsitään sähkökatkoista – "Tilanne pääkaupungissa on erittäin vaikea"

Eri puo­lil­le Uk­rai­naa tehty oh­ju­sis­ku­ja, useilla alueil­la kär­si­tään säh­kö­kat­kois­ta – "Ti­lan­ne pää­kau­pun­gis­sa on erit­täin vaikea"

15.11.2022 20:00 21
YK:n komitea vaatii Suomea pelastamaan loput lapset al-Holista – ulkoministeriön mukaan kotiutusten jatkamiselle "ei ole mitään näkymää"

YK:n komitea vaatii Suomea pe­las­ta­maan loput lapset al-Ho­lis­ta – ul­ko­mi­nis­te­riön mukaan ko­tiu­tus­ten jat­ka­mi­sel­le "ei ole mitään nä­ky­mää"

12.10.2022 14:25 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjä uhkaa ja uhit­te­lee, haastaa tois­tu­vas­ti länttä ja muuta maail­maa

30.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Lavrov syytti länttä "groteskista" russofobiasta ja pyrkimyksestä "tuhota" Venäjä

Lavrov syytti länttä "g­ro­tes­kis­ta" rus­so­fo­bias­ta ja pyr­ki­myk­ses­tä "tu­ho­ta" Venäjä

24.09.2022 23:12 45
Niinistö YK:ssa: Venäjä käy julmaa ja provosoimatonta sotaa Ukrainassa

Nii­nis­tö YK:ssa: Venäjä käy julmaa ja pro­vo­soi­ma­ton­ta sotaa Uk­rai­nas­sa

20.09.2022 21:00 11
YK:n pääsihteerin mukaan Zaporizhzhjan ydinvoimalan sähkö on ukrainalaista – Macron ja Putin kannattavat tarkkailijoiden lähettämistä voimalaan

YK:n pää­sih­tee­rin mukaan Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan sähkö on uk­rai­na­lais­ta – Macron ja Putin kan­nat­ta­vat tark­kai­li­joi­den lä­het­tä­mis­tä voi­ma­laan

19.08.2022 20:16 2
YK:n pääsihteeri varoittaa ilmastokriisin tuomasta äärimmäisestä vaarasta, samalla kun helle ja metsäpalot korventavat Eurooppaa

YK:n pää­sih­tee­ri va­roit­taa il­mas­to­krii­sin tuo­mas­ta ää­rim­mäi­ses­tä vaa­ras­ta, samalla kun helle ja met­sä­pa­lot kor­ven­ta­vat Eu­roop­paa

18.07.2022 19:17 13
Yle: Suomi keskeyttänyt noin 70 miljoonan euron tukien maksamisen YK-järjestöille

Yle: Suomi kes­keyt­tä­nyt noin 70 mil­joo­nan euron tukien mak­sa­mi­sen YK-jär­jes­töil­le

16.06.2022 11:05 10
YK lisää ponnisteluja ihmishenkien pelastamiseksi Ukrainassa – tviitissään pääsihteeri Guterres ei maininnut iskuja, joita Venäjä teki Kiovaan hänen vierailunsa aikana

YK lisää pon­nis­te­lu­ja ih­mis­hen­kien pe­las­ta­mi­sek­si Uk­rai­nas­sa – tvii­tis­sään pää­sih­tee­ri Gu­ter­res ei mai­nin­nut iskuja, joita Venäjä teki Kiovaan hänen vie­rai­lun­sa aikana

29.04.2022 20:05 12
Yhdysvaltojen mukaan Venäjä uhkailee muita YK:n jäsenmaita äänestyksen alla

Yh­dys­val­to­jen mukaan Venäjä uh­kai­lee muita YK:n jä­sen­mai­ta ää­nes­tyk­sen alla

07.04.2022 12:18 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lau­mal­lem­me ei oikein löydy yh­dis­tä­vää ar­vo­poh­jaa – huk­kaam­me­ko yh­tei­söl­li­syy­den?

05.04.2022 05:45 3
Tilaajille
CNN: Ukrainalaiskuvernöörin mukaan Venäjä valmistautuu hyökkäykseen idässä – Ukraina ja Venäjä vaativat Butshan kaupungin tapahtumien käsittelyä YK:n turvallisuusneuvostossa

CNN: Uk­rai­na­lais­ku­ver­nöö­rin mukaan Venäjä val­mis­tau­tuu hyök­käyk­seen idässä – Ukraina ja Venäjä vaa­ti­vat Butshan kau­pun­gin ta­pah­tu­mien kä­sit­te­lyä YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­tos­sa

04.04.2022 14:27 26
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Otetaan oppia van­hois­ta Ohu­kai­nen ja Pak­su­kai­nen -e­lo­ku­vis­ta

30.03.2022 05:00
Tilaajille