Joukkoliikenne: Oubus käyttää tuu­raa­jia, jotka tekevät vuoroja ilman työ­so­pi­mus­ta

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvafestivaali
Kekseliäs ja humoristinen Håkan Bråkan valloitti lapset Oulussa – Elokuvan tähti Silas Strand kiitti kovasti Oulun mukuloita: ”Rakastan Oulua!”

Kek­se­liäs ja hu­mo­ris­ti­nen Håkan Bråkan val­loit­ti lapset Oulussa – Elo­ku­van tähti Silas Strand kiitti kovasti Oulun mu­ku­loi­ta: ”Ra­kas­tan Oulua!”

20.11.2023 12:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Japanilaisanimaatio kertoo nuoren tytön kasvutarinan lämminhenkisesti

Elo­ku­va-ar­vio: Ja­pa­ni­lais­ani­maa­tio kertoo nuoren tytön kas­vu­ta­ri­nan läm­min­hen­ki­ses­ti

16.11.2023 10:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Katkeaako kiusaamisen kierre edes aikuisena?

Elo­ku­va-ar­vio: Kat­keaa­ko kiu­saa­mi­sen kierre edes ai­kui­se­na?

14.11.2023 10:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kertomus nuoren naisen identiteetin etsinnästä muslimiyhteisössä hyödyntää somekuvastoa

Elo­ku­va-ar­vio: Ker­to­mus nuoren naisen iden­ti­tee­tin et­sin­näs­tä mus­li­mi­yh­tei­sös­sä hyö­dyn­tää so­me­ku­vas­toa

11.11.2023 09:00
Tilaajille
Oulussa nyt: Scifi-trilleriä, sodan jälkiä ja romanttinen kakka – Tätä Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali tarjoaa tällä kertaa

Oulussa nyt: Sci­fi-tril­le­riä, sodan jälkiä ja ro­mant­ti­nen kakka – Tätä Oulun kan­sain­vä­li­nen lasten- ja nuor­ten­elo­ku­vien fes­ti­vaa­li tarjoaa tällä kertaa

10.11.2023 06:00
Tilaajille
Kaleva listaa 12 menovinkkiä Oulun syksyyn – Tarjonta on yllättävän monipuolista: "Ihan hävettää, kun en ehdi kaikkea”

Kaleva listaa 12 me­no­vink­kiä Oulun syksyyn – ­Tar­jon­ta on yl­lät­tä­vän mo­ni­puo­lis­ta: "Ihan hä­vet­tää, kun en ehdi kaik­kea”

08.10.2023 17:00 9
Tilaajille
Lapsituomaristo palkitsi Susikoira Roin Oulun lasten- ja nuortenelokuvien festivaalilla

Lap­si­tuo­ma­ris­to pal­kit­si Su­si­koi­ra Roin Oulun lasten- ja nuor­ten­elo­ku­vien fes­ti­vaa­lil­la

21.11.2022 12:25
Suomen Oscar-ehdokkaan tuottajan mukaan kaurismäkileimasta on päästy ja suomalaisia menestyselokuvia ei yhdistä mikään – ja se on ihana asia

Suomen Os­car-eh­dok­kaan tuot­ta­jan mukaan kau­ris­mä­ki­lei­mas­ta on päästy ja suo­ma­lai­sia me­nes­tys­elo­ku­via ei yhdistä mikään – ja se on ihana asia

18.11.2022 15:45 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Susikoira Roi palaa päivitettynä ja se on nähtävissä valkokankaalta lasten ja nuorten elokuvafestivaalilla Oulussa

Elo­ku­va-ar­vio: Su­si­koi­ra Roi palaa päi­vi­tet­ty­nä ja se on näh­tä­vis­sä val­ko­kan­kaal­ta lasten ja nuorten elo­ku­va­fes­ti­vaa­lil­la Oulussa

13.11.2022 16:15
Tilaajille
Oulun kansainvälinen lasten- ja nuortenelokuvien festivaali tarjoilee valon pilkahduksia ja tyttöenergiaa – harvinaisuutena nähdään myös Vesa-Matti Loiri kolmessa 1970-luvun lyhytelokuvassa

Oulun kan­sain­vä­li­nen lasten- ja nuor­ten­elo­ku­vien fes­ti­vaa­li tar­joi­lee valon pil­kah­duk­sia ja tyt­tö­ener­giaa – har­vi­nai­suu­te­na nähdään myös Ve­sa-Mat­ti Loiri kol­mes­sa 1970-lu­vun ly­hyt­elo­ku­vas­sa

11.11.2022 15:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: 15-vuotias ukrainalaisvoimistelija haaveilee kisapaikasta ajankohtaisessa ja tunteikkaassa elokuvassa

Elo­ku­va-ar­vio: 15-vuo­tias uk­rai­na­lais­voi­mis­te­li­ja haa­vei­lee ki­sa­pai­kas­ta ajan­koh­tai­ses­sa ja tun­teik­kaas­sa elo­ku­vas­sa

11.11.2022 15:00
Tilaajille
Ainutlaatuinen tilaisuus nähdä pääosin Raahessa kuvattu Susikoira Roi Oulun lasten- ja nuortenelokuvien festivaalilla

Ai­nut­laa­tui­nen ti­lai­suus nähdä pääosin Raa­hes­sa kuvattu Su­si­koi­ra Roi Oulun lasten- ja nuor­ten­elo­ku­vien fes­ti­vaa­lil­la

20.10.2022 10:15 2
Tilaajille
Tytöt – pidetään pallo! lastenelokuvakilpailun voittoon

Tytöt – pi­de­tään pallo! las­ten­elo­ku­va­kil­pai­lun voit­toon

20.11.2021 15:00
Arvio: Lapsuuden viimeinen kesä – espanjalaiselokuva nojaa nuoriin pääosanäyttelijöihinsä

Arvio: Lap­suu­den vii­mei­nen kesä – es­pan­ja­lais­elo­ku­va nojaa nuoriin pää­osa­näyt­te­li­jöi­hin­sä

14.11.2021 14:30
Tilaajille
Maistuu toivo, rakkaus ja etiikka – Kirkon mediasäätiö on rahoittajana ja laadun takaajana lukuisissa kotimaisissa elokuvissa ja ohjelmissa

Maistuu toivo, rakkaus ja etiikka – Kirkon me­dia­sää­tiö on ra­hoit­ta­ja­na ja laadun ta­kaa­ja­na lu­kui­sis­sa ko­ti­mai­sis­sa elo­ku­vis­sa ja oh­jel­mis­sa

02.04.2021 17:00
Tilaajille
Isoisäni on avaruusolento -elokuva sai lapsituomariston jakaman Tähtipoika-palkinnon

Iso­isä­ni on ava­ruus­olen­to -e­lo­ku­va sai lap­si­tuo­ma­ris­ton jakaman Täh­ti­poi­ka-pal­kin­non

20.11.2020 12:00
Tilaajille
Arvio: Muuri välissämme tarkastelee jaetun Saksan mielettömyyksiä nuorten näkökulmasta

Arvio: Muuri vä­lis­säm­me tar­kas­te­lee jaetun Saksan mie­let­tö­myyk­siä nuorten nä­kö­kul­mas­ta

17.11.2020 07:00
Tilaajille
Oulun elokuvafestivaalin elokuvia voi tänä vuonna katsoa koulussa – "Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman koronaa"

Oulun elo­ku­va­fes­ti­vaa­lin elo­ku­via voi tänä vuonna katsoa kou­lus­sa – "Tämä ei olisi ollut mah­dol­lis­ta ilman ko­ro­naa"

15.11.2020 17:00
Tilaajille