Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Oura Health
HS: Ouran sormuksissa on toimitusvaikeuksia, eivätkä asiakkaat saa yhteyttä asiakaspalveluun – myös yhtiön viime vuoden tilinpäätös on vielä toimittamatta

HS: Ouran sor­muk­sis­sa on toi­mi­tus­vai­keuk­sia, eivätkä asiak­kaat saa yh­teyt­tä asia­kas­pal­ve­luun – myös yhtiön viime vuoden ti­lin­pää­tös on vielä toi­mit­ta­mat­ta

10.12.2021 12:01 17
Tilaajille
Ouran älysormus amerikkalaislehti Timen sadan parhaan keksinnön listalle vuonna 2020

Ouran äly­sor­mus ame­rik­ka­lais­leh­ti Timen sadan parhaan kek­sin­nön lis­tal­le vuonna 2020

20.11.2020 06:51
Väitöstutkimus: Alkoholin käyttö näkyy älysormusten keräämässä tiedossa – ihmisten leposyke on usein kohonnut viikonloppuöisin

Väi­tös­tut­ki­mus: Al­ko­ho­lin käyttö näkyy äly­sor­mus­ten ke­rää­mäs­sä tie­dos­sa – ih­mis­ten le­po­sy­ke on usein ko­hon­nut vii­kon­lop­puöi­sin

13.10.2020 12:42 6
NBA suunnittelee kartoittavansa pelaajien ja työntekijöiden koronaoireita Oura-sormusten avulla, kertoo verkkomedia Engadget

NBA suun­nit­te­lee kar­toit­ta­van­sa pe­laa­jien ja työn­te­ki­jöi­den ko­ro­naoi­rei­ta Ou­ra-sor­mus­ten avulla, kertoo verk­ko­me­dia En­gad­get

18.06.2020 09:21 2
TM: Oululaista Oura-älysormusta testattiin yliopistotutkimuksessa Yhdysvalloissa – todettiin osaavan ennustaa koronaoireita

TM: Ou­lu­lais­ta Ou­ra-äly­sor­mus­ta tes­tat­tiin ylio­pis­to­tut­ki­muk­ses­sa Yh­dys­val­lois­sa – to­det­tiin osaavan en­nus­taa ko­ro­naoi­rei­ta

02.06.2020 21:54 1
Älysormuksistaan tunnetulle Ouralle myönnettiin Vetovoima-palkinto

Äly­sor­muk­sis­taan tun­ne­tul­le Ouralle myön­net­tiin Ve­to­voi­ma-pal­kin­to

19.05.2020 21:38