Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Oulun NMKY
Seppo Matela jäi 1970-luvun juoksijasuuruuksien varjoon, vaikka nykyaikana hän ottaisi SM-kultaa toisensa perään – 80-vuotias oululainen pitää kunnostaan edelleen huolta

Seppo Matela jäi 1970-lu­vun juok­si­ja­suu­ruuk­sien var­joon, vaikka ny­kyai­ka­na hän ottaisi SM-kul­taa toi­sen­sa perään – 80-vuo­tias ou­lu­lai­nen pitää kun­nos­taan edel­leen huolta

14.11.2023 19:00 12
Tilaajille
Julmaset on veljien joukko – Ynnin sporttiklubista hioutui mittamiehiä ja organisaattoreita ja oululaisia monessa liikkumaan kannustanut porukka

Jul­ma­set on veljien joukko – Ynnin sport­tik­lu­bis­ta hioutui mit­ta­mie­hiä ja or­ga­ni­saat­to­rei­ta ja ou­lu­lai­sia monessa liik­ku­maan kan­nus­ta­nut porukka

29.01.2023 17:08 1
Tilaajille
Kiinnostus tietotekniikkaan vei 60 vuotta täyttävän oululaisen Asko Vääräniemen sekä työhön Nokialle että Terwamaratonin pariin – sosiaaliset taidot ovat olleet tärkeitä niin töissä kuin vapaalla

Kiin­nos­tus tie­to­tek­niik­kaan vei 60 vuotta täyt­tä­vän ou­lu­lai­sen Asko Vää­rä­nie­men sekä työhön No­kial­le että Ter­wa­ma­ra­to­nin pariin – so­siaa­li­set taidot ovat olleet tär­kei­tä niin töissä kuin va­paal­la

17.01.2023 10:00 2
Tilaajille
Supe se viheltää vaan –  oululainen Sulo Lehto omaksui jo poikasena kuplettimestari Tannerin neuvon

Supe se vi­hel­tää vaan –  ou­lu­lai­nen Sulo Lehto omaksui jo poi­ka­se­na kup­let­ti­mes­ta­ri Tan­ne­rin neuvon

11.06.2021 10:00
Tilaajille
Pitkän linjan koripalloilija ja valmentaja Lars Ekström sairastui, voitti syövän ja aloitti työt Oulun NMKY:n nuorisopäällikkönä – "Tuli tunne, että haluan auttaa mahdollisimman monia ihmisiä"

Pitkän linjan ko­ri­pal­loi­li­ja ja val­men­ta­ja Lars Ekström sai­ras­tui, voitti syövän ja aloitti työt Oulun NMKY:n nuo­ri­so­pääl­lik­kö­nä – "Tuli tunne, että haluan auttaa mah­dol­li­sim­man monia ih­mi­siä"

07.06.2021 18:00
Tilaajille
125-vuotias Ynni satsaa nyt tyttöihin – Yhdistysvanhuksen nimen muuttaminen vastaamaan tasa-arvoisempaa todellisuutta on ”mielenkiintoinen keskustelu, jota varmasti käydään”

125-vuo­tias Ynni satsaa nyt tyt­töi­hin – Yh­dis­tys­van­huk­sen nimen muut­ta­mi­nen vas­taa­maan ta­sa-ar­voi­sem­paa to­del­li­suut­ta on ”mie­len­kiin­toi­nen kes­kus­te­lu, jota var­mas­ti käy­dään”

04.05.2021 21:12 3
Vanha Kaleva: Presidentillä huoli neuvottomuuden ilmapiiristä

Vanha Kaleva: Pre­si­den­til­lä huoli neu­vot­to­muu­den il­ma­pii­ris­tä

25.03.2021 10:00
Tilaajille