Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Risto Ruo­ho­sen johtama Oulun kult­tuu­ri­sää­tiön hal­li­tus va­lit­see en­si­töik­seen toi­mi­tus­joh­ta­jan ja oh­jel­ma­joh­ta­jan – "Kult­tuu­ri­sää­tiö on tar­vit­taes­sa ketterä ja jous­ta­va pää­tök­sis­sä"

Euroopan kulttuuripääkaupungin toiminnasta vastaava säätiö johdattaa Oulun kohti pysyvää kulttuuri-ilmastonmuutosta.

– Koko ensi vuosi tulee olemaan minulle perehtymistä Ouluun ja Kainuuseen, kertoo Turussa syntynyt ja Helsingissä pitkään asunut Risto Ruohonen.
– Koko ensi vuosi tulee olemaan minulle perehtymistä Ouluun ja Kainuuseen, kertoo Turussa syntynyt ja Helsingissä pitkään asunut Risto Ruohonen.
Kuva: Jenni Nurminen/Kansallisgalleria

Oulun kulttuurisäätiön hallituksen ensimmäinen etäkokous on pidetty ja puheenjohtaja, helsinkiläinen Risto Ruohonen on käärinyt hihansa.

Hallituksen päällimmäisenä tehtävänä on säätiön toimitusjohtajan ja ohjelmajohtajan valinnat kulttuuripääkaupungille.