Oulun kaupunki: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä antaa en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­esi­tyk­sen­sä

Rakentaminen: Uusista asun­nois­ta tulee pulaa ensi vuonna ja se nostaa asu­mi­sen hintaa

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun kartonkitehdas
Stora Ensolla historiallinen huippuvuosi tuloksenteossa – yhtiö ehdottaa isoja osinkoja

Stora Ensolla his­to­rial­li­nen huip­pu­vuo­si tu­lok­sen­teos­sa – yhtiö eh­dot­taa isoja osin­ko­ja

31.01.2023 13:00 14
Investointiuutinen kirkasti Oulun syksyn hetkessä, Nuottasaaren syntyy maailmanluokan tehdaskokonaisuus
Pääkirjoitus

In­ves­toin­ti­uu­ti­nen kir­kas­ti Oulun syksyn het­kes­sä, Nuot­ta­saa­ren syntyy maail­man­luo­kan teh­das­ko­ko­nai­suus

21.10.2022 15:01 7
Tilaajille
Tieto Stora Enson miljardi-investoinnista tuli juuri, kun Oulun kaupunginhallitus oli kokoontunut budjettiseminaariin – Vehkaperä: "Kartonkitehdas on juuri sitä teollisuutta, mitä kaivataan pohjoiseen"

Tieto Stora Enson mil­jar­di-in­ves­toin­nis­ta tuli juuri, kun Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus oli ko­koon­tu­nut bud­jet­ti­se­mi­naa­riin – Veh­ka­pe­rä: "Kar­ton­ki­teh­das on juuri sitä teol­li­suut­ta, mitä kai­va­taan poh­joi­seen"

21.10.2022 13:34 7
Tilaajille
Oulu sai muhevan, ehdollisen tierahapotin, nyt katse kääntyy Stora Enson johtoon
Pääkirjoitus

Oulu sai mu­he­van, eh­dol­li­sen tie­ra­ha­po­tin, nyt katse kääntyy Stora Enson johtoon

03.09.2022 10:53 7
Tilaajille
Stora Enson maajohtaja: Oulun kartonkituotanto osui sopivaan saumaan, toinen kone harkinnassa alkuvuodesta – konsernin viime vuosi sujui mainiosti

Stora Enson maa­joh­ta­ja: Oulun kar­ton­ki­tuo­tan­to osui so­pi­vaan sau­maan, toinen kone har­kin­nas­sa al­ku­vuo­des­ta – kon­ser­nin viime vuosi sujui mai­nios­ti

28.01.2022 14:25 9
Tilaajille
Ouluun ehkä toinenkin kartonkikone – ensimmäinen linjamuutos osoittautui kannattavaksi odotettua aikaisemmin

Ouluun ehkä toi­nen­kin kar­ton­ki­ko­ne – en­sim­mäi­nen lin­ja­muu­tos osoit­tau­tui kan­nat­ta­vak­si odo­tet­tua ai­kai­sem­min

20.10.2021 17:04 12
Tilaajille
Oulun uusi kartonkikone nostaa koko maan tuotantoa - kartongin tuotanto nousee ohi paperin

Oulun uusi kar­ton­ki­ko­ne nostaa koko maan tuo­tan­toa - kar­ton­gin tuo­tan­to nousee ohi paperin

08.06.2021 13:25 11
Kemissä tuli jäitä niskaan – Veitsiluodon tehtaan sulkeminen on kova isku kaupungille ja koko alueelle
Pääkirjoitus

Kemissä tuli jäitä niskaan – Veit­si­luo­don tehtaan sul­ke­mi­nen on kova isku kau­pun­gil­le ja koko alueel­le

20.04.2021 16:10 16
Tilaajille