Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Tilaajille

Ouluun ehkä toi­nen­kin kar­ton­ki­ko­ne – en­sim­mäi­nen lin­ja­muu­tos osoit­tau­tui kan­nat­ta­vak­si odo­tet­tua ai­kai­sem­min

Storan Enson mukaan vastuullisten pakkausmateriaalien markkinakysyntä on kasvussa. Oulussa ensimmäinen linjamuutos on sujunut hyvin, mutta projekti on ollut haastava, Oulun tehtaan johtaja Juha Mäkimattila kertoo.

Stora Enson Oulun tehtaalla yksi paperikone on jo muunnettu tuottamaan kraftlineria eli ensikuitupohjaista aaltopahvin pintakartonkia kuluttajapakkausmarkkinoille. Tuotanto käynnistyi suunniteltua nopeammin tämän vuoden alussa.
Stora Enson Oulun tehtaalla yksi paperikone on jo muunnettu tuottamaan kraftlineria eli ensikuitupohjaista aaltopahvin pintakartonkia kuluttajapakkausmarkkinoille. Tuotanto käynnistyi suunniteltua nopeammin tämän vuoden alussa.
Kuva: Stora Enso

Stora Enso kertoi keskiviikkona käynnistävänsä Oulussa esiselvityksen mahdollisuudesta muuntaa myös käytöstä poistettu paperikone pakkauskartonkilinjaksi.

Oulun tehtaan toinen paperikone on jo muunnettu tuottamaan kraftlineria eli ensikuitupohjaista aaltopahvin pintakartonkia kuluttajapakkausmarkkinoille. Tuotanto käynnistyi tämän vuoden alussa.