Kaupunginjohtaja: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun uusi kar­ton­ki­ko­ne nostaa koko maan tuo­tan­toa - kar­ton­gin tuo­tan­to nousee ohi paperin

Metsäteollisuustuotteiden kysyntä kasvaa paperia lukuun ottamatta.

Stora Enson Oulussa valmistamaa kartonkia käytetään vaikkapa elintarvikepakkauksiin.
Stora Enson Oulussa valmistamaa kartonkia käytetään vaikkapa elintarvikepakkauksiin.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

Paino- ja kirjoituspaperia lukuun ottamatta metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimäärät lisääntyvät, useiden tuotteiden vientihinnat nousevat reippaasti ja teollisuuspuun hyvä kysyntä nostaa kantohintoja tänä vuonna. Tämä käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäsektorin suhdannetiedotteesta.

Myönteisen kehityksen taustalla ovat koronarokotusohjelmien edistyminen, pandemiarajoitusten asteittainen purkaminen ja maailmantalouden kasvu.

Sahatavaramarkkinoilla ollaan menossa kohti suhdannehuippua. Suomen sahatavaran tuotannon arvioidaan tänä vuonna kasvavan 12 miljoonaan kuutiometriin. Sahatavaran keskimääräisen vientihinnan ennakoidaan nousevan parikymmentä prosenttia viime vuotta korkeammalle.

Kartongin tuotanto kasvaa tänä vuonna Suomessa 12 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tuotantoa lisää erityisesti Oulussa käynnistynyt Stora Enson pintapakkauskartonkia valmistava kraftlainerikone.

Kartongin tuotanto nousee Suomessa ensimmäistä kertaa paperintuotantoa merkittävämmäksi viennin ja tuotannon arvoilla mitattuna. Kartongin keskimääräinen vientihinta jää kuitenkin hieman viime vuotta alemmaksi, sillä taivekartonkia halvemman kraftlainerin suhteellinen osuus kasvaa viennissä.

Paperiteollisuuden näkymiin vaikuttaa tänä vuonna koronapandemian myötä voimistunut paperin kysynnän väheneminen sekä tuotantoa merkittävästi pienentävät jo toteutetut tai ilmoitetut kapasiteetin sulkemiset Oulussa, Jämsässä ja Kemissä. Paperin tuotanto ja vienti jäävät liki viidenneksen pienemmäksi kuin viime vuonna, mutta vientihinnan ennakoidaan pysyvän lähes ennallaan.

Sellun kysyntää kasvattaa kartongin ja pehmopaperin maailmanlaajuinen kysynnän paraneminen. Sellun vienti Suomesta kasvaa viime vuoden pudotuksen jälkeen viisi prosenttia, mutta määrä jää vielä vuoden 2019 tuotantoa alhaisemmaksi.