Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun insestitapaus
Hovioikeus lievensi sosiaalityöntekijöitä uhkailleen oululaisnaisen tuomiota, vetosi oikeudessa "insesti-isään"

Ho­vi­oi­keus lie­ven­si so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­tä uh­kail­leen ou­lu­lais­nai­sen tuo­mio­ta, vetosi oi­keu­des­sa "in­ses­ti-isään"

10.01.2018 17:56 3
Hyväksikäytetty oululaisnainen pettyi aviin ja aikoo viedä tapauksensa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen

Hy­väk­si­käy­tet­ty ou­lu­lais­nai­nen pettyi aviin ja aikoo viedä ta­pauk­sen­sa Eu­roo­pan ih­mis­oi­keus­tuo­mio­is­tui­meen

09.11.2017 06:07 62
Avi: Oulun lastensuojelussa puutteita – selvitys sai alkunsa törkeästä hyväksikäyttötapauksesta

Avi: Oulun las­ten­suo­je­lus­sa puut­tei­ta – sel­vi­tys sai alkunsa tör­keäs­tä hy­väk­si­käyt­tö­ta­pauk­ses­ta

07.11.2017 13:31 15
Oulun insestitapauksen uhri kiistää syytteet lapsensa pahoinpitelystä

Oulun in­ses­ti­ta­pauk­sen uhri kiistää syyt­teet lap­sen­sa pa­hoin­pi­te­lys­tä

27.02.2017 13:51
Oulu käytti huomattavan vähän rahaa lapsen sijoitukseen

Oulu käytti huo­mat­ta­van vähän rahaa lapsen si­joi­tuk­seen

26.01.2017 03:00 2
Oulun insestitapauksen aikaan lastensuojelun työntekijällä ylisuuria asiakasmääriä

Oulun in­ses­ti­ta­pauk­sen aikaan las­ten­suo­je­lun työn­te­ki­jäl­lä yli­suu­ria asia­kas­mää­riä

26.01.2017 03:00 23
Oulun insestitapauksen uhri syytteessä lapsensa pahoinpitelystä

Oulun in­ses­ti­ta­pauk­sen uhri syyt­tees­sä lap­sen­sa pa­hoin­pi­te­lys­tä

24.01.2017 07:54
Oulun kaupungilta hukassa kymmenien lastensuojelun asiakkaiden tietoja

Oulun kau­pun­gil­ta hukassa kym­me­nien las­ten­suo­je­lun asiak­kai­den tietoja

18.01.2017 19:17 75
Avi Oulun insestitapauksesta: Asiakirjat ovat merkittävästi puutteellisia kymmenen vuoden ajalta

Avi Oulun in­ses­ti­ta­pauk­ses­ta: Asia­kir­jat ovat mer­kit­tä­väs­ti puut­teel­li­sia kym­me­nen vuoden ajalta

18.01.2017 15:28 28
Oulu sai lisäaikaa insestitapauksen lisäselvityksen tekemiseen

Oulu sai li­sä­ai­kaa in­ses­ti­ta­pauk­sen li­sä­sel­vi­tyk­sen te­ke­mi­seen

14.12.2016 14:12 15
Avi penää Oululta lisäselvitystä insestitapaukseen liittyen

Avi penää Oululta li­sä­sel­vi­tys­tä in­ses­ti­ta­pauk­seen liit­tyen

25.11.2016 14:37 16
Kaupunki jätti hyväksikäyttötapauksesta tehdyn selvityksen aluehallintovirastoon

Kau­pun­ki jätti hy­väk­si­käyt­tö­ta­pauk­ses­ta tehdyn sel­vi­tyk­sen alue­hal­lin­to­vi­ras­toon

18.11.2016 08:28 1
Oulun hyväksikäyttötuomio sai lainvoiman – kahdeksan vuoden vankeusrangaistus jäi voimaan

Oulun hy­väk­si­käyt­tö­tuo­mio sai lain­voi­man – kah­dek­san vuoden van­keus­ran­gais­tus jäi voimaan

03.11.2016 19:08 8
Oulun "insesti-isä" ei valita tuomiostaan, syyttäjä tyytyväinen tuomioon

Oulun "in­ses­ti-isä" ei valita tuo­mios­taan, syyt­tä­jä tyy­ty­väi­nen tuo­mioon

31.10.2016 11:35 2

Oulun in­ses­ti­oi­keu­den­käyn­nin sa­la­ku­vaa­ja vetoaa yh­den­ver­tai­suu­teen ja avoi­muu­teen

28.10.2016 16:16 8
Oulun insestioikeudenkäynti kuvattiin salaa – laki ei sano selvästi, mitä tekijälle seuraa

Oulun in­ses­ti­oi­keu­den­käyn­ti ku­vat­tiin salaa – laki ei sano sel­väs­ti, mitä te­ki­jäl­le seuraa

28.10.2016 11:41 44
Professori Oulun insestirikoksesta: Mielikuvitusta karmeampaa

Pro­fes­so­ri Oulun in­ses­ti­ri­kok­ses­ta: Mie­li­ku­vi­tus­ta kar­meam­paa

27.10.2016 14:18 17
Tytär menetti lapsuutensa hyväksikäytön takia

Tytär menetti lap­suu­ten­sa hy­väk­si­käy­tön takia

26.10.2016 21:53 15
Oulun insestijutun syytetty tuomittiin kahdeksan vuoden vankeuteen

Oulun in­ses­ti­ju­tun syy­tet­ty tuo­mit­tiin kah­dek­san vuoden van­keu­teen

26.10.2016 19:55 15
Oulun insestioikeudenkäynti: Tyttö yritti itsemurhaa jo lapsena

Oulun in­ses­tioi­keu­den­käyn­ti: Tyttö yritti it­se­mur­haa jo lapsena

26.10.2016 13:52 6