Oritkarin satama
Satamat käyvät kovaa kilpailua ja Oulun Oritkari valmistautuu tulevaisuuteen – isoja aluksia tulossa viimeistään keväällä, myös matkustajaliikenne on mahdollista

Satamat käyvät kovaa kil­pai­lua ja Oulun Orit­ka­ri val­mis­tau­tuu tu­le­vai­suu­teen – isoja aluksia tulossa vii­meis­tään ke­vääl­lä, myös mat­kus­ta­ja­lii­ken­ne on mah­dol­lis­ta

17.10.2020 06:10 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Aittakumpu

Ra­hoi­tus niin Vaalan uudelle van­ki­lal­le kuin Haa­pa­ve­den bio­ja­los­ta­mol­le sekä Oulun Orit­ka­rin sataman kol­mio­rai­teel­le mer­kit­see satoja työ­paik­ko­ja poh­joi­seen

17.07.2020 06:00 0
Tilaajille