Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaupat: Tans­ka­lais­ket­ju avaa uuden liik­keen Oulun kes­kus­taan

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oppilaitokset
Tältä näyttävät liekit ja vesihöyryputket virtuaalisen voimalaitoksen sisällä – Kaukovainion OSAOlla kehitettiin simulaattori, jolla saadaan aikaiseksi määrättömästi erilaisia vikatilanteita

Tältä näyt­tä­vät liekit ja ve­si­höy­ry­put­ket vir­tuaa­li­sen voi­ma­lai­tok­sen sisällä – Kau­ko­vai­nion OSAOlla ke­hi­tet­tiin si­mu­laat­to­ri, jolla saadaan ai­kai­sek­si mää­rät­tö­mäs­ti eri­lai­sia vi­ka­ti­lan­tei­ta

29.08.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ir­lan­nin mal­lil­la uusia nuoria yrit­tä­jiä myös Poh­jois-Poh­jan­maal­le – kes­keis­tä mal­lis­sa on käy­tän­nön tuki yrit­tä­jyy­den al­ku­tai­pa­leel­la

09.11.2022 05:30
Tilaajille
OSAOn uutta kampusta aletaan suunnitella Kaukovainiolle – Kotkantielle tulossa 4500–5000 opiskelijan keskittymä

OSAOn uutta kam­pus­ta aletaan suun­ni­tel­la Kau­ko­vai­niol­le – Kot­kan­tiel­le tulossa 4500–5000 opis­ke­li­jan kes­kit­ty­mä

01.03.2021 18:27 3
Tilaajille
Oulun koronatilanteeseen taas uusi isku: Nyt Pitkäkankaan koulussa 30 henkilöä karanteeniin – Joukkoaltistumisia kaupungissa tällä viikolla lähes kymmenen

Oulun ko­ro­na­ti­lan­tee­seen taas uusi isku: Nyt Pit­kä­kan­kaan kou­lus­sa 30 hen­ki­löä ka­ran­tee­niin – Jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia kau­pun­gis­sa tällä vii­kol­la lähes kym­me­nen

29.10.2020 23:18 11
Muhoksen lukiolla päästiin pimeydestä valoon – viime lukuvuosi opiskeltiin luukkujen takana, nyt koulussa nautitaan isoista ikkunoista ja raittiista sisäilmasta

Mu­hok­sen lu­kiol­la pääs­tiin pi­mey­des­tä valoon – viime lu­ku­vuo­si opis­kel­tiin luuk­ku­jen takana, nyt kou­lus­sa nau­ti­taan isoista ik­ku­nois­ta ja rait­tiis­ta si­sä­il­mas­ta

10.10.2020 17:25 3
Tilaajille