Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Oomi Oy
Oomin pörssisähkön marginaalin hinta nousee yli kaksinkertaiseksi maaliskuussa – näin yhtiö perustelee

Oomin pörs­si­säh­kön mar­gi­naa­lin hinta nousee yli kak­sin­ker­tai­sek­si maa­lis­kuus­sa – näin yhtiö pe­rus­te­lee

29.01.2024 16:49 131
Kaksi asuntoa ja kaksi sähkösopimusta: Toisessa perjantain hinta oli kymmenkertainen – Tänään Oomin sovelluksesta näkee, paljonko euroja paloi
Kolumni

Kaksi asuntoa ja kaksi säh­kö­so­pi­mus­ta: Toi­ses­sa per­jan­tain hinta oli kym­men­ker­tai­nen – Tänään Oomin so­vel­luk­ses­ta näkee, pal­jon­ko euroja paloi

08.01.2024 10:39 69
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä men­nään, Oomi? (osa 2)

24.07.2023 05:30 17
Tilaajille
Suomessa joko tuulee tai paistaa ja siksi Oomi rakentaa jopa 15 puistoa aurinkovoimaloille – "Kutsun tätä vallankumoukselliseksi tekniikaksi"

Suo­mes­sa joko tuulee tai paistaa ja siksi Oomi ra­ken­taa jopa 15 puistoa au­rin­ko­voi­ma­loil­le – "Kutsun tätä val­lan­ku­mouk­sel­li­sek­si tek­nii­kak­si"

12.07.2023 15:42 46
Tilaajille
Oomi aikoo kaksinkertaistaa suuren aurinkovoimala-alueen Oulun Vihreäsaaressa

Oomi aikoo kak­sin­ker­tais­taa suuren au­rin­ko­voi­ma­la-alueen Oulun Vih­reä­saa­res­sa

07.05.2023 19:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gian hinta ja siihen vai­kut­ta­mi­nen

03.04.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijoilta ryöppy Kalevan kyselyssä: Oulun Energian ja Oomin liitto purettava – vesivoiman hyödyt oululaisille, koska heillä on sen haitatkin

Lu­ki­joil­ta ryöppy Kalevan ky­se­lys­sä: Oulun Ener­gian ja Oomin liitto pu­ret­ta­va – ve­si­voi­man hyödyt ou­lu­lai­sil­le, koska heillä on sen hai­tat­kin

07.03.2023 13:20 68
Tilaajille
Oulussa esiintyy ilmapiiriä, jonka mukaan Oulun Energia voisi irtautua sähkönmyyntiyhtiö Oomista sähkön nousseen hinnan takia – yhtiön hallinnon mukaan näin ei olla tekemässä

Oulussa esiin­tyy il­ma­pii­riä, jonka mukaan Oulun Energia voisi ir­tau­tua säh­kön­myyn­ti­yh­tiö Oomista sähkön nous­seen hinnan takia – yhtiön hal­lin­non mukaan näin ei olla te­ke­mäs­sä

06.03.2023 05:00 101
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä men­nään, Oomi?

13.02.2023 05:30 10
Tilaajille
Oomi laskee hintoja myös huhtikuusta eteenpäin – jatkuvissa sopimuksissa sähkön hinta on vajaat 20 senttiä

Oomi laskee hintoja myös huh­ti­kuus­ta eteen­päin – jat­ku­vis­sa so­pi­muk­sis­sa sähkön hinta on vajaat 20 senttiä

03.02.2023 11:02 67
Oomi laskee kalliiden sähkösopimusten hintaa määräajaksi noin 25 senttiin, myös tammikuun hinta laskee takautuvasti – koskee "merkittävää määrää" asiakkaista

Oomi laskee kal­lii­den säh­kö­so­pi­mus­ten hintaa mää­rä­ajak­si noin 25 sent­tiin, myös tam­mi­kuun hinta laskee ta­kau­tu­vas­ti – koskee "mer­kit­tä­vää määrää" asiak­kais­ta

02.02.2023 16:15 64
Tilaajille
Oomi laskee sähkön kuluttajahintaa kylmimmän talven ajaksi – väliaikainen hinnan alennus voimassa kolme kuukautta

Oomi laskee sähkön ku­lut­ta­ja­hin­taa kyl­mim­män talven ajaksi – vä­li­ai­kai­nen hinnan alennus voi­mas­sa kolme kuu­kaut­ta

23.12.2022 09:15 127
Konsernijohtaja Alatossava: Sähkönhintatukeen ei ole edellytyksiä Oulussa – jaettavaa ei juuri ole ja jakoperusteet olisivat epäselvät

Kon­ser­ni­joh­ta­ja Ala­tos­sa­va: Säh­kön­hin­ta­tu­keen ei ole edel­ly­tyk­siä Oulussa – jaet­ta­vaa ei juuri ole ja ja­ko­pe­rus­teet oli­si­vat epä­sel­vät

28.11.2022 15:00 56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oomin kes­to­asiak­kai­den hinnat

26.11.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähkö ki­ris­tää mie­li­alo­ja – missä on Oomin pai­kal­li­suus?

19.11.2022 05:45 7
Tilaajille
Sähkön hintarallista syntyy pian markkinoille uudenlaisia sähkötuotteita – Kaikki yhtiöt joutuvat tässä tilanteessa miettimään tuotteistuksiaan, sanoo Oomin toimitusjohtaja

Sähkön hin­ta­ral­lis­ta syntyy pian mark­ki­noil­le uu­den­lai­sia säh­kö­tuot­tei­ta – Kaikki yhtiöt jou­tu­vat tässä ti­lan­tees­sa miet­ti­mään tuot­teis­tuk­siaan, sanoo Oomin toi­mi­tus­joh­ta­ja

02.11.2022 06:00 55
Tilaajille
Jättiläismäinen aurinkovoimala odotti Oulussa turhaan käyttölupaa kuukausia – Kun Kalevan toimittaja soitti, alkoi yllättäen tapahtua

Jät­ti­läis­mäi­nen au­rin­ko­voi­ma­la odotti Oulussa turhaan käyt­tö­lu­paa kuu­kau­sia – Kun Kalevan toi­mit­ta­ja soitti, alkoi yl­lät­täen ta­pah­tua

24.10.2022 06:00 82
Tilaajille