Liikenne: Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki tie­tä­vät, missä on Suomen surkein tie – ­Ka­le­va testasi reitin

Luitko jo tämän: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Pääkirjoitus: Seppien syn­ty­mi­nen vaatii myös lä­hi­ope­tus­ta ja oh­jaus­ta, ja nyt liian moni am­mat­tiin opis­ke­le­va jää niitä vaille

Olli Immonen
Oululaiskansanedustajan mukaan raja-aita olisi itärajalla enemmän kuin tarpeellinen – hallituksen pitäisi päättää asia nopeasti

Ou­lu­lais­kan­san­edus­ta­jan mukaan ra­ja-ai­ta olisi itä­ra­jal­la enemmän kuin tar­peel­li­nen – hal­li­tuk­sen pitäisi päättää asia no­peas­ti

10.05.2022 17:57 8
Tilaajille
Taistelukirjoittaja Olli Immosen kohtalo ratkeaa marraskuussa

Tais­te­lu­kir­joit­ta­ja Olli Immosen kohtalo ratkeaa mar­ras­kuus­sa

21.10.2015 15:05 14
Yle: Immonen pyrkii takaisin eduskuntaryhmään - haki paluuta tekstiviestillä

Yle: Immonen pyrkii ta­kai­sin edus­kun­ta­ryh­mään - haki paluuta teks­ti­vies­til­lä

20.10.2015 15:57 25
Immonen: Haen takaisin eduskuntaryhmään lokakuun aikana

Im­mo­nen: Haen ta­kai­sin edus­kun­ta­ryh­mään lo­ka­kuun aikana

10.10.2015 15:12 12
Soini saksalaislehdelle: Immonen ei saa toistaa lausuntojaan

Soini sak­sa­lais­leh­del­le: Immonen ei saa toistaa lau­sun­to­jaan

04.10.2015 18:37 15
Iltalehti: Immonen palaa perussuomalaisten eduskuntaryhmään

Il­ta­leh­ti: Immonen palaa pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­mään

21.09.2015 08:16
Olli Immonen kritisoi kovin sanakääntein Sipilää

Olli Immonen kri­ti­soi kovin sa­na­kään­tein Sipilää

07.09.2015 21:36 227
Tutkija: Perussuomalaiset löysivät ideaaliratkaisun Immos-kohuun

Tut­ki­ja: Pe­rus­suo­ma­lai­set löy­si­vät ideaa­li­rat­kai­sun Im­mos-ko­huun

26.08.2015 20:18 27
Immonen kiisti jälleen yhteytensä uusnatseihin

Immonen kiisti jälleen yh­tey­ten­sä uus­nat­sei­hin

16.08.2015 12:18 31
Immonen arvostelee Helsingin suurmoskeijakaavailuja

Immonen ar­vos­te­lee Hel­sin­gin suur­mos­kei­ja­kaa­vai­lu­ja

12.08.2015 09:41 9

Soini: Median käytös "e­pä­ter­vet­tä" Im­mos-ko­hun aikana

08.08.2015 14:07 6
Jussi Halla-aho kutsuu pääkirjoitustoimittajia demokratian vihollisiksi ja puolustaa Olli Immosta

Jussi Hal­la-aho kutsuu pää­kir­joi­tus­toi­mit­ta­jia de­mo­kra­tian vi­hol­li­sik­si ja puo­lus­taa Olli Immosta

08.08.2015 13:12 117

Hal­la-aho: Immonen on va­lin­nut par­la­men­taa­ri­set keinot

08.08.2015 13:06 1
Perussuomalaiset puoluekokouksessa - Immonen ei osallistu

Pe­rus­suo­ma­lai­set puo­lue­ko­kouk­ses­sa - Immonen ei osal­lis­tu

08.08.2015 12:22 9
Immonen tivaa toimittajien poliittisia kantoja - IS: Hallintotieteilijä tyrmää toiminnan

Immonen tivaa toi­mit­ta­jien po­liit­ti­sia kantoja - IS: Hal­lin­to­tie­tei­li­jä tyrmää toi­min­nan

07.08.2015 13:44 79
Soini tuomitsee Vastarintaliikkeen käytöksen Jyväskylässä

Soini tuo­mit­see Vas­ta­rin­ta­liik­keen käy­tök­sen Jy­väs­ky­läs­sä

07.08.2015 03:50 44
Sisäministeri Orpo IL:lle: Hallitus voi joutua palaamaan asiaan, jos Immosen kirjoitteluun ei puututa

Si­sä­mi­nis­te­ri Orpo IL:lle: Hal­li­tus voi joutua pa­laa­maan asiaan, jos Immosen kir­joit­te­luun ei puututa

03.08.2015 20:56 63
Immonen Facebookissa: Minua ja lähipiiriäni on uhkailtu

Immonen Fa­ce­boo­kis­sa: Minua ja lä­hi­pii­riä­ni on uh­kail­tu

03.08.2015 17:27 53
Immonen Facebookissa: Haluan kannustaa toimimaan vain poliittisin keinoin

Immonen Fa­ce­boo­kis­sa: Haluan kan­nus­taa toi­mi­maan vain po­liit­ti­sin keinoin

02.08.2015 08:54 42
Soini Ylelle: Eduskuntaryhmä pui Immosen kirjoittelua puoluekokouksen jälkeen

Soini Ylelle: Edus­kun­ta­ryh­mä pui Immosen kir­joit­te­lua puo­lue­ko­kouk­sen jälkeen

01.08.2015 14:49 3