Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

OYS: OYSiin tullut poik­keuk­sel­li­sen paljon jä­nis­rut­to­ta­pauk­sia

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Metsokangas
Oulun Metsokankaalla sijaitsevan päiväkodin pihalla ammuttiin ilotulitteita

Oulun Met­so­kan­kaal­la si­jait­se­van päi­vä­ko­din pihalla am­mut­tiin ilo­tu­lit­tei­ta

12.06.2023 07:03 5
Ouluun on noussut hittialue, jossa omakotitontti maksaa puolet vähemmän kuin Ritaharjussa

Ouluun on noussut hit­tia­lue, jossa oma­ko­ti­tont­ti maksaa puolet vä­hem­män kuin Ri­ta­har­jus­sa

03.06.2023 17:00 46
Tilaajille
Nollabudjetin remontissa tarpeet haalitaan omista varastoista ja roskalavaryhmistä – oululaisperheen kodin sisustus on veikeä yhdistelmä ekologista hassuttelua

Nol­la­bud­je­tin re­mon­tis­sa tarpeet haa­li­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mis­tä – ou­lu­lais­per­heen kodin si­sus­tus on veikeä yh­dis­tel­mä eko­lo­gis­ta has­sut­te­lua

27.05.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten teemoja on nos­tet­ta­va esiin – miksi Pöl­lön­kan­kaal­la ei ole nuo­ri­so­ti­lo­ja?

21.03.2023 05:30
Tilaajille
Kysäisimme: Mitä kuuluu Metsokankaan partiohankkeelle?

Ky­säi­sim­me: Mitä kuuluu Met­so­kan­kaan par­tio­hank­keel­le?

31.10.2022 06:14
Metsokankaan lammas saatiin kiinni, mutta sen omistaja on yhä arvoitus – Vihiluodon kyläyhdistys joutuu nyt puntaroimaan, mitä tehdä korvamerkkaamattomalle pässille

Met­so­kan­kaan lammas saatiin kiinni, mutta sen omis­ta­ja on yhä ar­voi­tus – Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tys joutuu nyt pun­ta­roi­maan, mitä tehdä kor­va­merk­kaa­mat­to­mal­le päs­sil­le

06.09.2022 14:45 16
Tilaajille
Suomen ja Oulun toiseksi suurimman koulun rehtori lähtee uusiin haasteisiin ja vie mukanaan jaetun johtajuuden idean – "Jos olisin yrittänyt hoitaa kaiken itse, se olisi ollut katastrofi"

Suomen ja Oulun toi­sek­si suu­rim­man koulun rehtori lähtee uusiin haas­tei­siin ja vie mu­ka­naan jaetun joh­ta­juu­den idean – "Jos olisin yrit­tä­nyt hoitaa kaiken itse, se olisi ollut ka­tast­ro­fi"

17.06.2021 14:43 15
Tilaajille
Kerrostalohuoneisto tuhoutui täysin tulipalossa Metsokankaalla – vesijohtoputkiston rikkoutuminen aiheutti isot vesivahingot

Ker­ros­ta­lo­huo­neis­to tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Met­so­kan­kaal­la – ve­si­joh­to­put­kis­ton rik­kou­tu­mi­nen ai­heut­ti isot ve­si­va­hin­got

11.12.2020 00:29 3
Poikkeusjärjestelyt luovat koulujen alkuun haasteita niin luokkahuoneisiin kuin pihamaalle – Oulu palkkaa koronatuella peruskouluihin jopa kymmeniä opettajia lisää

Poik­keus­jär­jes­te­lyt luovat kou­lu­jen alkuun haas­tei­ta niin luok­ka­huo­nei­siin kuin pi­ha­maal­le – Oulu palkkaa ko­ro­na­tuel­la pe­rus­kou­lui­hin jopa kym­me­niä opet­ta­jia lisää

13.08.2020 08:30 3
Tilaajille
Pelastuslaitos riensi pulaan joutuneen kääpiömäyräkoiran avuksi Oulun Metsokankaalla – koira työnsi päänsä aitauksessa olleeseen reikään ja jäi jumiin

Pe­las­tus­lai­tos riensi pulaan jou­tu­neen kää­piö­mäy­rä­koi­ran avuksi Oulun Met­so­kan­kaal­la – koira työnsi päänsä ai­tauk­ses­sa ol­lee­seen reikään ja jäi jumiin

09.05.2020 15:44 5