Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lastenmusiikki
Vuoden tulokkaaksi valittu oululainen Maailman vahvin pupu on pienten puolella – "Sellaisten, joiden ääni ei kanna suurilla päätöksenteon areenoilla"

Vuoden tu­lok­kaak­si valittu ou­lu­lai­nen Maail­man vahvin pupu on pienten puo­lel­la – "Sel­lais­ten, joiden ääni ei kanna suu­ril­la pää­tök­sen­teon aree­noil­la"

09.12.2023 06:05
Oululainen lastenmusiikkiyhtye Maailman vahvin pupu palkittiin valtakunnallisessa Jellonagaalassa

Ou­lu­lai­nen las­ten­mu­siik­ki­yh­tye Maail­man vahvin pupu pal­kit­tiin val­ta­kun­nal­li­ses­sa Jel­lo­na­gaa­las­sa

22.11.2023 09:45
Oululaisperheen kaikki jäsenet ovat kovia muusikoita – Isän keikkatarinat tekevät rokkaripoikiin vaikutuksen, vaikka hän ei tykkää niistä vouhottaa

Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta – Isän keik­ka­ta­ri­nat tekevät rok­ka­ri­poi­kiin vai­ku­tuk­sen, vaikka hän ei tykkää niistä vou­hot­taa

28.09.2023 06:00 9
Tilaajille
Kova hinku tehdä musiikkia ajoi oululaisen Hiski Pajuniemen lastenmuusikoksi –Kun  kelkkaan hyppäsi viulua soittava Elina Korhonen, syntyi Laulukudelmia-duo

Kova hinku tehdä mu­siik­kia ajoi ou­lu­lai­sen Hiski Pa­ju­nie­men las­ten­muu­si­kok­si –Kun kelk­kaan hyppäsi viulua soit­ta­va Elina Kor­ho­nen, syntyi Lau­lu­ku­del­mia-duo

13.04.2023 19:00
Tilaajille
Pentti Punkin Syntymäpäivät riensi pukemisen kanssa tuskailevien lapsiperheiden avuksi – "Lapset tarvitsevat omaa musiikkia"

Pentti Punkin Syn­ty­mä­päi­vät riensi pu­ke­mi­sen kanssa tus­kai­le­vien lap­si­per­hei­den avuksi – "Lapset tar­vit­se­vat omaa mu­siik­kia"

04.11.2022 06:10 1
Lions-liiton Valtakunnallinen hyväntekijä -palkinto oululaiselle Soivalle Siilille: "Yhtyeen muusikot Kyösti Salmijärvi ja Markus Lampela ovat tehneet työtä pyyteettömällä asenteella"

Lions-lii­ton Val­ta­kun­nal­li­nen hy­vän­te­ki­jä -pal­kin­to ou­lu­lai­sel­le Soi­val­le Sii­lil­le: "Yh­tyeen muu­si­kot Kyösti Sal­mi­jär­vi ja Markus Lampela ovat tehneet työtä pyy­teet­tö­mäl­lä asen­teel­la"

08.10.2022 07:00 3
Kolmen oululaisen ammattilaisen perustaman lastenmusiikkibändin kunnianhimo on korkealla: "Yleisö on vaativa, eikä lastenmusiikki ole helpompaa tai lällympää kuin mikään muukaan musiikki"

Kolmen ou­lu­lai­sen am­mat­ti­lai­sen pe­rus­ta­man las­ten­mu­siik­ki­bän­din kun­nian­hi­mo on kor­keal­la: "Yleisö on vaa­ti­va, eikä las­ten­mu­siik­ki ole hel­pom­paa tai läl­lym­pää kuin mikään muukaan mu­siik­ki"

17.09.2022 16:00
Tilaajille
Muhoslainen viihteen kymmenottelija Valto Savolainen ei kärvistellyt korona-aikana, vaan päivitti osaamistaan ja satsasi kalustoon: "Rutiinit eivät tee viihdyttäjästä parempaa"

Mu­hos­lai­nen viih­teen kym­men­ot­te­li­ja Valto Sa­vo­lai­nen ei kär­vis­tel­lyt ko­ro­na-ai­ka­na, vaan päi­vit­ti osaa­mis­taan ja satsasi ka­lus­toon: "Ru­tii­nit eivät tee viih­dyt­tä­jäs­tä pa­rem­paa"

04.09.2022 19:00
Tilaajille
Yksi lastenlaulu nousi lukijoiden selväksi suosikiksi Kalevan kyselyssä – lapsuudessa kuultuja kehtolauluja lauletaan usein myös omille pienokaisille

Yksi las­ten­lau­lu nousi lu­ki­joi­den sel­väk­si suo­si­kik­si Kalevan ky­se­lys­sä – lap­suu­des­sa kuul­tu­ja keh­to­lau­lu­ja lau­le­taan usein myös omille pie­no­kai­sil­le

30.07.2022 14:00 3
Tilaajille
Rytmi menee jalan alle – Maailman vahvin pupu esittää luonnonläheistä, folkvaikutteista hyvän tuulen musiikkia

Rytmi menee jalan alle – Maail­man vahvin pupu esittää luon­non­lä­heis­tä, folk­vai­kut­teis­ta hyvän tuulen mu­siik­kia

15.05.2022 06:02 1
Oululaiselle lauluntekijä-musiikinopettaja Maria Portaankorvalle laulu on työväline siinä missä kynä kirjoittajalle: "Aina on hyvä syy tehdä uusia lauluja lapsille"

Ou­lu­lai­sel­le lau­lun­te­ki­jä-mu­sii­ki­no­pet­ta­ja Maria Por­taan­kor­val­le laulu on työ­vä­li­ne siinä missä kynä kir­joit­ta­jal­le: "Aina on hyvä syy tehdä uusia lauluja lap­sil­le"

22.02.2022 06:00
Tilaajille
Arvio: Tuomo Rannankari ja Oulu Sinfonia soittivat hyväntuulisen lastenkonsertin

Arvio: Tuomo Ran­nan­ka­ri ja Oulu Sin­fo­nia soit­ti­vat hy­vän­tuu­li­sen las­ten­kon­ser­tin

25.11.2021 16:55 1
Tilaajille
Sininen pallo pomppi ulos – Oulu Sinfonia julkaisi lastenlevyn Tuomo Rannankarin ja oululaisen oppilaskuoron kanssa

Sininen pallo pomppi ulos – Oulu Sin­fo­nia jul­kai­si las­ten­le­vyn Tuomo Ran­nan­ka­rin ja ou­lu­lai­sen op­pi­las­kuo­ron kanssa

04.11.2021 06:15 1
Liikkuva Laulureppu soittaa suvaitsevaisuuden puolesta – tulevassa kampanjassa mukana jo muiden muassa Sebastian Aho ja Pelle Miljoona

Liik­ku­va Lau­lu­rep­pu soittaa su­vait­se­vai­suu­den puo­les­ta – tu­le­vas­sa kam­pan­jas­sa mukana jo muiden muassa Se­bas­tian Aho ja Pelle Mil­joo­na

24.07.2021 08:10 1
Tilaajille
JVG, Anna Puu, Klamydia – Alakoululaiset eivät kuuntele lastenlauluja, ja kokenut lastenmusiikin tekijä tietää, mistä alamäki johtuu

JVG, Anna Puu, Kla­my­dia – Ala­kou­lu­lai­set eivät kuun­te­le las­ten­lau­lu­ja, ja kokenut las­ten­mu­sii­kin tekijä tietää, mistä alamäki johtuu

06.12.2020 08:00 3
Tilaajille
Oululaiselle Risto Järvenpäälle lastenmusiikin elämäntyöpalkinto, Pentti Punkin Syntymäpäivät on vuoden tulokas

Ou­lu­lai­sel­le Risto Jär­ven­pääl­le las­ten­mu­sii­kin elä­män­työ­pal­kin­to, Pentti Punkin Syn­ty­mä­päi­vät on vuoden tulokas

13.11.2020 19:15
Oulu kantaa lastenmusiikkipääkaupungin titteliä ensi vuonna – "Järjestetään lapsille elämyksiä ja taitelijoille töitä"

Oulu kantaa las­ten­mu­siik­ki­pää­kau­pun­gin tit­te­liä ensi vuonna – "Jär­jes­te­tään lap­sil­le elä­myk­siä ja tai­te­li­joil­le töitä"

13.11.2020 07:00
Tilaajille