Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Vihreä mie­len­ter­veys­työ kou­luil­la – en­nal­ta­eh­käi­se­vää ja tut­ki­mus­pe­rus­tais­ta

Samanaikaisesti, kun nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, ovat koulujen oppilashuollon resurssit pienentyneet. Jo hyväksi havaitut käytännöt, kuten psykiatristen sairaanhoitajien toiminta kouluilla ja aidosti moniammatillinen ennaltaehkäisevä yhteistyö, ovat vähentyneet.

Meidän mielestämme tätä tilannetta ei saa hyväksyä, vaan nuorten mielenterveystyön on oltava ennaltaehkäisevää, helposti saavutettavaa ja tutkitusti tehokasta.