Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Lasse Kukkonen
Oulun Kärpät jäädyttää Lasse Kukkosen pelinumeron – "Kaikennäköistä on tässä hallissa koettu"

Oulun Kärpät jää­dyt­tää Lasse Kuk­ko­sen pe­li­nu­me­ron – "­Kai­ken­nä­köis­tä on tässä hal­lis­sa koettu"

04.08.2022 13:22 26
Lasse Kukkonen on taas MM-kisoissa, mutta tällä kerralla C Moren asiantuntijana – ”Kaikki muu hoidetaan, itse pitää vain keksiä jotain sanottavaa pelistä”

Lasse Kuk­ko­nen on taas MM-ki­sois­sa, mutta tällä ker­ral­la C Moren asian­tun­ti­ja­na – ”Kaikki muu hoi­de­taan, itse pitää vain keksiä jotain sa­not­ta­vaa pe­lis­tä”

20.05.2022 15:00 5
Tilaajille
Lasse Kukkonen palaa Kärppä-organisaatioon – aloittaa kehitysjohtajana toukokuussa

Lasse Kuk­ko­nen palaa Kärp­pä-or­ga­ni­saa­tioon – aloit­taa ke­hi­tys­joh­ta­ja­na tou­ko­kuus­sa

21.04.2022 14:53 50
Jääkiekkouransa lopettanut Lasse Kukkonen sai Pohjois-Pohjanmaa-palkinnon: "Iso tunnustus koko joukkueelle ja yhteisölle, johon sain kunnian kuulua"

Jää­kiek­ko­uran­sa lo­pet­ta­nut Lasse Kuk­ko­nen sai Poh­jois-Poh­jan­maa-pal­kin­non: "Iso tun­nus­tus koko jouk­kueel­le ja yh­tei­söl­le, johon sain kunnian kuulua"

14.02.2021 17:00 2
Lasse Kukkosen jääkiekkoura päättyi tunteikkaisiin jäähyväisiin – "Nyt on levollinen mieli ja helppo päästää irti"

Lasse Kuk­ko­sen jää­kiek­ko­ura päättyi tun­teik­kai­siin jää­hy­väi­siin – "Nyt on le­vol­li­nen mieli ja helppo päästää irti"

03.10.2020 22:07 4
Tilaajille
Kärpät korkkasi vuosikerran 2003 – Varastosta pukukopin puolelle pelin kunniaksi kutsutulta Samu Tuomaalalta vahva liigadebyytti KooKoo-ottelussa

Kärpät kork­ka­si vuo­si­ker­ran 2003 – Va­ras­tos­ta pu­ku­ko­pin puo­lel­le pelin kun­niak­si kut­su­tul­ta Samu Tuo­maa­lal­ta vahva lii­ga­de­byyt­ti Koo­Koo-ot­te­lus­sa

03.10.2020 21:22 2
Tilaajille
Lasse Kukkosen tunteikkaat jäähyväiset illalla Raksilassa – Kärppäkapteeni valmistautuu KooKoo-otteluun tuttujen rutiinien kautta: ”Saan elää vielä tämän päivän urheilijan arkea”

Lasse Kuk­ko­sen tun­teik­kaat jää­hy­väi­set illalla Rak­si­las­sa – Kärp­pä­kap­tee­ni val­mis­tau­tuu Koo­Koo-ot­te­luun tut­tu­jen ru­tii­nien kautta: ”Saan elää vielä tämän päivän ur­hei­li­jan arkea”

03.10.2020 12:36 4
Tilaajille
Kärpät vahvistaa: Lasse Kukkosen ura jatkuu yhden pelin verran – Nyt kommentoi Kukkonen itse: "Valtava asia, että saa lopettaa pelit luistimet jalassa"

Kärpät vah­vis­taa: Lasse Kuk­ko­sen ura jatkuu yhden pelin verran – Nyt kom­men­toi Kuk­ko­nen itse: "Val­ta­va asia, että saa lo­pet­taa pelit luis­ti­met ja­las­sa"

16.09.2020 14:22 3
Kärpät virittelee jättimäistä yllätystä – Lasse Kukkonen palaamassa liigakaukaloon

Kärpät vi­rit­te­lee jät­ti­mäis­tä yl­lä­tys­tä – Lasse Kuk­ko­nen pa­laa­mas­sa lii­ga­kau­ka­loon

15.09.2020 21:20 10
Tilaajille
Lasse Kukkonen jatkaa jääkiekon parissa ruudun välityksellä – Kärppälegenda nähdään tulevan kauden Liiga-lähetysten asiantuntijana

Lasse Kuk­ko­nen jatkaa jää­kie­kon parissa ruudun vä­li­tyk­sel­lä – Kärp­pä­le­gen­da nähdään tulevan kauden Lii­ga-lä­he­tys­ten asian­tun­ti­ja­na

13.08.2020 10:50 6
Kansainvälinen jääkiekkoliitto uutisoi näyttävästi Lasse Kukkosen uran lopettamisen

Kan­sain­vä­li­nen jää­kiek­ko­liit­to uutisoi näyt­tä­väs­ti Lasse Kuk­ko­sen uran lo­pet­ta­mi­sen

01.07.2020 14:36
Lasse Kukkonen muisteli Kalevan urheilupodcastin vieraana NHL-otteluaan keskushyökkääjänä: "Vastaan tuli Sidney Crosby, eikä aloitusvoitto ollut lähelläkään" – Kuuntele jakso täältä

Lasse Kuk­ko­nen muis­te­li Kalevan ur­hei­lu­pod­cas­tin vie­raa­na NHL-ot­te­luaan kes­kus­hyök­kää­jä­nä: "Vas­taan tuli Sidney Crosby, eikä aloi­tus­voit­to ollut lä­hel­lä­kään" – Kuun­te­le jakso täältä

11.06.2020 13:49 1
Lasse Kukkosen lopettamispäätös kypsyi pitkään: "Oli helpottava tunne sanoa vaimolle, että mitä jos laittaisin luistimet jalkaan jatkossa enää Oulujoen koulun kentän jäälle"

Lasse Kuk­ko­sen lo­pet­ta­mis­pää­tös kypsyi pit­kään: "Oli hel­pot­ta­va tunne sanoa vai­mol­le, että mitä jos lait­tai­sin luis­ti­met jalkaan jat­kos­sa enää Ou­lu­joen koulun kentän jäälle"

08.06.2020 23:15 10
Tilaajille
Kärppien kapteeni putoaa pelipäivänä omaan ihmeelliseen maailmaansa, jossa kaikki tähtää vain voittamiseen – lue henkilökuva uransa päättävästä seuralegendasta

Kärp­pien kap­tee­ni putoaa pe­li­päi­vä­nä omaan ih­meel­li­seen maail­maan­sa, jossa kaikki tähtää vain voit­ta­mi­seen – lue hen­ki­lö­ku­va uransa päät­tä­väs­tä seu­ra­le­gen­das­ta

08.06.2020 15:37 1
Tilaajille
Kärppälegenda Lasse Kukkonen lopettaa uransa – "Nyt on aika palata juurille takaisin Raksilan katsomoon pelien ajaksi"

Kärp­pä­le­gen­da Lasse Kuk­ko­nen lo­pet­taa uransa – "Nyt on aika palata juu­ril­le ta­kai­sin Rak­si­lan kat­so­moon pelien ajaksi"

08.06.2020 15:12 7
Lasse Kukkonen päättää uransa jatkosta lähiaikoina: "En ole tehnyt vielä ratkaisua mihinkään suuntaan"

Lasse Kuk­ko­nen päättää uransa jat­kos­ta lä­hiai­koi­na: "En ole tehnyt vielä rat­kai­sua mi­hin­kään suun­taan"

27.05.2020 17:30
Tilaajille