Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Pääkirjoitus: Kou­lu-uh­kauk­set eivät koskaan ole hyvää "läp­pää"

Kalevan podcastit: Raksila on isojen muu­tos­ten edessä, mutta min­kä­lais­ten?

Kun­ta-alan työ­eh­to­kiis­tas­sa lak­ko­va­roi­tus myös Ouluun, koskee jopa 7000 työn­te­ki­jää – vai­kut­tai­si muun muassa päi­vä­ko­tei­hin, ter­vey­den­huol­toon ja kou­lui­hin

Kunta-alan palkansaajajärjestöt ovat jättäneet uuden lakkovaroituksen alan jumiutuneissa työehtosopimusneuvotteluissa. Lakko uhkaa nyt alkaa Oulussa ja Turussa.

Huhtikuun 6. päivä alkava kaksipäiväinen lakko vaikuttaisi Oulussakin muun muassa päiväkotien, koulujen ja terveydenhuollon toimintaan. Lakko alkaa, jos sopua ei ole saavutettu siihen mennessä.

Työriidan sovittelua jatketaan valtakunnansovittelijan vetämänä.

Talentian ja Akavan Erityisalojen tiistaisen tiedotteen mukaan Oulussa lakon piirissä olisivat muun muassa sosionomit, sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö ja kuraattorit sekä kaupungin kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa sekä hallinnossa työskenteleviä.

Oulun henkilöstöjohtaja Ville Urponen kertoi Kalevalle keskipäivällä saaneensa lakkovaroituksen juuri tietoon. Tämän vuoksi kaupungilla ei vielä ollut tarkempaa arviota siitä, mihin kaikkiin toimintoihin ja millä tavalla lakko toteutuessaan vaikuttaisi.

– Haittaa normaalille toiminnalle lakosta tietysti olisi. Ei meillä ole yhtään turhaa työntekijää, Urponen sanoo.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kertoo, että lakko koskettaisi Oulussakin hyvin suurta määrää ihmisiä. JHL:n piiriin kuuluu esimerkiksi varhaiskasvattajia, koulunkäynninohjaajia, teknisten- ja ruokapalveluiden henkilöstöä.

Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

– Näin on tehty aikaisemminkin ja aiotaan tehdä jatkossakin. Nämä alat sovitaan erikseen työnantajan kanssa. Tarkoitus ei ole että lakko aiheuttaisi kärsimystä kenellekään.

Niemi-Laine kertoo, että edistymistä neuvotteluissa ei ole juurikaan tapahtunut. Sen vuoksi hänen tämän hetkinen arvionsa on, että lakko toteutuu.

Samoilla linjoilla on myös ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima. Hänen mukaansa tavoite on kuitenkin sopimus, eikä lakko.

– Neuvottelut jumittavat tällä hetkellä. Palkkakysymyksessä ollaan niin kaukana, että rehellisesti sanottuna tilanne ei näytä hyvältä.

Jytyyn kuuluu työntekijöitä noin 2000 ammattinimikkeellä. Heitä on laajasti kaikilta kunta-alan tehtävissä.

Oulussa yli 7000 ihmistä jäisi lakkoon sen toteutuessa, kertoo Jukon lakkopäällikkö Juha Moilanen. Hänen mukaansa esimerkiksi koulut ja päiväkodit joutuisivat käytännössä sulkemaan ovensa. Lakko vaikuttaisi myös terveydenhuoltoon muun muassa hyvinvointikeskusten osalta.

Moilasen mukaan myös ICT-palvelut ja muut tekniset palvelut jäisivät lakkoon. Kunnossapidon hän uskoo kuuluvan lakon ulkopuolelle, sillä sen tehtävien tekemättä jättäminen voisi aiheuttaa vaaran.

– Muuten käytännössä ainoastaan työnantajan edustajat, liikelaitosten johtajat jäisivät lakon ulkopuolelle, Moilanen toteaa.

Lakonuhkia portaittain eri kaupunkeihin

Jo aiemmin kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt Juko ja JAU (edustaa JHL:ää ja Jytyä) ovat ilmoittaneet kahden päivän lakoista, jotka alkaisivat 23. maaliskuuta Jyväskylässä ja Rovaniemellä ja 29. maaliskuuta Tampereella ja Kuopiossa, ellei sopua sitä ennen synny.

Lakkovaroitusten piirissä on nyt arviolta 40 000–50 000 kunta-alan palkansaajaa.

Osassa kaupungeista lakonuhat osuvat esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten järjestämisajankohtaan. On mahdollista, että työtaistelutoimenpidettä siirretään. Siitä voi päättää työministeri saatuaan valtakunnansovittelijalta asiasta esityksen.

Viime viikolla käynnissä oli lisäksi koko kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto 7.–13. maaliskuuta. Seuraava ylityö- ja vuoronvaihtokielto on julistettu ensi viikolle eli 21.–27. maaliskuuta.

– Kunnollisten palkankorotusten ja palkkaohjelman aika on kunta-alalla nyt. Kunta-alan työntekijät ovat pelastaneet Suomea kymmenen vuotta raamisopimuksella, työllisyys- ja kasvusopimuksilla sekä kikyllä. Sitten tuli korona ja nyt Ukraina. Lisäksi korkea inflaatio syö ostovoimaa. Kunta-alan työntekijät ovat palkankorotuksensa ansainneet eivätkä jaksa enää odottaa, Niemi-Laine sanoo järjestöjen tiedotteessa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko edustaa neuvotteluissa 35:tä akavalaista liittoa, joita ovat muun muassa opetusalan OAJ, Suomen terveydenhoitajaliitto, Talentia, Psykologiliitto ja Akavan Erityisalat.

Päivitetty klo 13.23 Urposen sekä Niemi-Laineen kommenteilla ensimmäisessä kappaleessa.

Täydennetty klo 14.11 Moilasen kommenteilla. Klo 15.37.täydennetty Voiman kommenteilla.