Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

kustannukset
Vapaa-ajan liikkuminen on ensimmäinen kohde, josta autoilijat karsivat – Marttojen asiantuntija vinkkaa, miten lomabudjetti pysyy kasassa

Va­paa-ajan liik­ku­mi­nen on en­sim­mäi­nen kohde, josta au­toi­li­jat kar­si­vat – Mart­to­jen asian­tun­ti­ja vink­kaa, miten lo­ma­bud­jet­ti pysyy kasassa

23.06.2022 08:00 5
Tilaajille
Oulu käyttää vanhuspalveluihin toiseksi eniten rahaa suurista kaupungeista – palvelutarve ja kulut kasvavat samaa tahtia ikäihmisten määrän kanssa

Oulu käyttää van­hus­pal­ve­lui­hin toi­sek­si eniten rahaa suu­ris­ta kau­pun­geis­ta – pal­ve­lu­tar­ve ja kulut kas­va­vat samaa tahtia ikä­ih­mis­ten määrän kanssa

24.10.2020 09:07 6
Tilaajille
Oulu sairastaa kalliisti – terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset muita suuria kaupunkeja korkeammat

Oulu sai­ras­taa kal­liis­ti – ter­vey­den­huol­lon ikä­va­kioi­dut kus­tan­nuk­set muita suuria kau­pun­ke­ja kor­keam­mat

18.10.2020 07:04 5
Tilaajille
Lasten määrä väheni eniten suurista kaupungeista Oulussa – varhaiskasvatusikäisiä oli viime vuonna 841 vähemmän kuin edellisvuonna

Lasten määrä väheni eniten suu­ris­ta kau­pun­geis­ta Oulussa – var­hais­kas­va­tus­ikäi­siä oli viime vuonna 841 vä­hem­män kuin edel­lis­vuon­na

14.09.2020 06:00 1
Tilaajille