Tilaajille

Oulu sai­ras­taa kal­liis­ti – ter­vey­den­huol­lon ikä­va­kioi­dut kus­tan­nuk­set muita suuria kau­pun­ke­ja kor­keam­mat

Kun huomioidaan iän lisäksi palvelujen tarve, Oulun sijoitus vertailussa kohenee selvästi.

Oulu

Terveydenhuolto maksaa Oulussa enemmän kuin muissa maan suurissa kaupungeissa. Ikävakioidut terveydenhuollon kokonaiskustannukset olivat viime vuonna 2 663 euroa asukasta kohti.

Tilanne oli sama edellisvuonna.