Kuntien lomautukset
Ay-pomo pitää pikalomautuksia tarpeettomina: "Henkilöstön tarve on ollut suuri kunnissa korona-aikanakin"

Ay-pomo pitää pi­ka­lo­mau­tuk­sia tar­peet­to­mi­na: "Hen­ki­lös­tön tarve on ollut suuri kun­nis­sa ko­ro­na-ai­ka­na­kin"

06.01.2021 15:48 12
Oulu nostamassa kuntaveroa ensi vuodeksi prosenttiyksiköllä – lomautuksiinkin voidaan palata myöhemmin

Oulu nos­ta­mas­sa kun­ta­ve­roa ensi vuo­dek­si pro­sent­ti­yk­si­köl­lä – lo­mau­tuk­siin­kin voidaan palata myö­hem­min

19.05.2020 20:12 32
Tilaajille
Oulu ei lomautakaan henkilöstöään, kaupunginhallituksen ryhmät eivät hyväksyneet Päivi Laajalan esitystä

Oulu ei lo­mau­ta­kaan hen­ki­lös­töään, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ryhmät eivät hy­väk­sy­neet Päivi Laa­ja­lan esi­tys­tä

18.05.2020 22:39 44
Tilaajille
Oulun hyvinvointilautakunnan jäsen Anneli Näppä: "Miten voi lomauttaa, jos samaan aikaan valmiuslailla voidaan vuosilomia siirtää?"

Oulun hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­nan jäsen Anneli Näppä: "Miten voi lo­maut­taa, jos samaan aikaan val­mius­lail­la voidaan vuo­si­lo­mia siir­tää?"

16.05.2020 20:32 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Lauri Nikula

Lasten ja nuorten kanssa työs­ken­te­le­vien lo­mau­tuk­set kur­juu­den mak­si­moin­tia

16.05.2020 08:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Kettunen

Si­vis­tys­kun­ta ei lomauta – pää­tök­sen seu­rauk­set ovat etu­kä­teen tie­dos­sa, ja ne tulee ottaa huo­mioon

16.05.2020 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tanja Nyman

Mikäli Oulu päättää lo­maut­taa, va­lit­se­vat päät­tä­jät op­pi­lail­leen pi­dem­män poik­keus­ti­lan

16.05.2020 06:30
Tilaajille
Oulun OAJ:n puheenjohtaja: Oulun esittämät lomautukset ovat laittomia – myös muut ammattijärjestöt eri linjoilla kaupungin kanssa

Oulun OAJ:n pu­heen­joh­ta­ja: Oulun esit­tä­mät lo­mau­tuk­set ovat lait­to­mia – myös muut am­mat­ti­jär­jes­töt eri lin­joil­la kau­pun­gin kanssa

16.05.2020 08:19 43
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Oulun lukioiden rehtorit

Nuorten oi­keu­det unoh­tu­neet Oulun lo­mau­tus­suun­ni­tel­mis­sa, muu­ta­man sa­dan­tu­han­nen euron sääs­töil­lä kova in­hi­mil­li­nen hinta

15.05.2020 16:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Satu Haapanen, Heikki Kontturi

Laa­duk­kaan var­hais­kas­va­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen puolta pi­det­tä­vä myös krii­si­ai­ka­na

15.05.2020 15:30 4
Tilaajille
Oulun kaupunginjohtaja Laajala esittää 14-28 päivän mittaisia lomautuksia kaupungin koko henkilöstölle –  kaupunginhallitus päättää lomautuksista maanantaina

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Laajala esittää 14-28 päivän mit­tai­sia lo­mau­tuk­sia kau­pun­gin koko hen­ki­lös­töl­le –  kau­pun­gin­hal­li­tus päättää lo­mau­tuk­sis­ta maa­nan­tai­na

15.05.2020 13:39 22