Lukijalta
Mielipide

Sivistyskunta ei lomauta – päätöksen seuraukset ovat etukäteen tiedossa, ja ne tulee ottaa huomioon

Oulun kaupunki esittää henkilöstön lomautusta vuoden 2020 aikana. Asia on päätettävänä kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 18.5.

Lomauttaminen johtaa väistämättä tilanteisiin, jossa lain velvoitteet eivät täyty. Näitä ovat muun muassa oppilaan oikeus turvalliseen kasvu- ja opiskeluympäristöön, oikeus saada opetusta, oikeus oppimisen tukeen ja oikeus mitoituksen mukaiseen henkilöstömäärään (esimerkiksi perusopetuslaki 29§, 30§ ja lukiolaki 25§). Päätöksen seuraukset ovat etukäteen tiedossa ja päätöksentekijöiden tulee ottaa ne huomioon.