Lukijalta
Mielipide

Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen puolta pidettävä myös kriisiaikana

Oulun kaupunginvaltuutettuina ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan vihreinä jäseninä olemme syvästi huolissamme Oulun kaupungin suunnittelemista henkilöstön lomautuksista ja niiden vaikutuksista lapsiin ja nuoriin, emmekä voi hyväksyä niihin ryhtymistä.

Koulujen lähiopetuksen ja varhaiskasvatuksen keskeytyksellä on ollut väistämättömät vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin. Todellisia poikkeuskevään vaikutuksia emme vielä edes tiedä. On kuitenkin täysin selvää, että meillä on paljon lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat tulevalta lukuvuodelta ennen kaikkea tukea kasvuun ja oppimiseen sekä säännöllistä päivärytmiä. On muistettava, että toisen asteen oppilaat eli lukiolaiset ja ammattiopiskelijat ovat lähes kolmen kuukauden ajan ilman lähiopetusta.