Perheet: Takalan perhe löysi pi­ka­vauh­tia uuden kodin Ou­lus­ta, kun kaup­piaan paikka aukesi

Harrastukset: Hiih­to­rat­sas­tus on hauska laji, jossa ei tyy­li­pis­tei­tä jaeta

Urheilu: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kausityöntekijät
Kolmekymppinen Juha koki matkailuyrityksessä henkistä väkivaltaa – Omaisten mukaan kohtelulla oli merkittävä rooli siinä, miten Juhalle lopulta kävi

Kol­me­kymp­pi­nen Juha koki mat­kai­lu­yri­tyk­ses­sä hen­kis­tä vä­ki­val­taa – O­mais­ten mukaan koh­te­lul­la oli mer­kit­tä­vä rooli siinä, miten Juhalle lopulta kävi

01.02.2024 06:00 15
Tilaajille
Näin perheet asuvat ympäri vuoden vaunussa hiihtokeskuksessa – Ursula Taivalantti käy bussilla koulussa Pelkosenniemellä

Näin perheet asuvat ympäri vuoden vau­nus­sa hiih­to­kes­kuk­ses­sa – Ursula Tai­va­lant­ti käy bus­sil­la kou­lus­sa Pel­ko­sen­nie­mel­lä

31.12.2023 12:00 7
Tilaajille
Kauden päätteeksi hotelli lennättää työntekijät yllätyslomalle etelään – Tällaista on Lapin matkailuyrityksissä, joista työntekijät puhuvat lähes pelkästään hyvää

Kauden päät­teek­si hotelli len­nät­tää työn­te­ki­jät yl­lä­tys­lo­mal­le etelään – Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

03.10.2023 10:25 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapland Wel­co­men työn­te­ki­jät: Olemme tyy­ty­väi­siä yri­tyk­seem­me

15.09.2023 14:35 5
Tilaajille
Nyt puhuvat rovaniemeläisen matkailuyrityksen entiset työntekijät: "Elämäni hirvein työpaikka", sanoo ranskalainen Lea

Nyt puhuvat ro­va­nie­me­läi­sen mat­kai­lu­yri­tyk­sen entiset työn­te­ki­jät: "E­lä­mä­ni hirvein työ­paik­ka", sanoo rans­ka­lai­nen Lea

14.09.2023 13:16 21
Tilaajille
Miljoonavoittoja takovan iglukylän entiset työntekijät kertovat uhkailusta, tavaroiden penkomisesta ja työturvallisuuden vaarantumisesta – ”Meitä kohdeltiin kuin orjia”

Mil­joo­na­voit­to­ja takovan ig­lu­ky­län entiset työn­te­ki­jät ker­to­vat uh­kai­lus­ta, ta­va­roi­den pen­ko­mi­ses­ta ja työ­tur­val­li­suu­den vaa­ran­tu­mi­ses­ta – ”Meitä koh­del­tiin kuin orjia”

24.08.2023 13:07 35
Tilaajille
Kausityöntekijöitä palkataan Lappiin vain murto-osa tavallisesta – Ravintoloihin tarvitaan yhä lisää työvoimaa, mutta lyhyemmäksi aikaa kuin ennen

Kau­si­työn­te­ki­jöi­tä pal­ka­taan Lappiin vain mur­to-osa ta­val­li­ses­ta – Ra­vin­to­loi­hin tar­vi­taan yhä lisää työ­voi­maa, mutta ly­hyem­mäk­si aikaa kuin ennen

15.11.2020 23:14
Tilaajille
"Työmatkalaiset ovat oppineet käytännöt hyvin, eikä käännytyksiä juurikaan ole tarvittu" – työhön tulolle Suomeen on asetettu korona-aikana rajoituksia, osassa maista kulku jo helpottunut

"Työ­mat­ka­lai­set ovat op­pi­neet käy­tän­nöt hyvin, eikä kään­ny­tyk­siä juu­ri­kaan ole tar­vit­tu" – työhön tulolle Suomeen on ase­tet­tu ko­ro­na-ai­ka­na ra­joi­tuk­sia, osassa maista kulku jo hel­pot­tu­nut

30.06.2020 22:02 2
Thaimaa ei päästä poimijoita tänä kesänä Suomeen ja Ruotsiin – "On keksittävä, millä tavalla suomalaiset kannustetaan nyt metsiin"

Thaimaa ei päästä poi­mi­joi­ta tänä kesänä Suomeen ja Ruot­siin – "On kek­sit­tä­vä, millä tavalla suo­ma­lai­set kan­nus­te­taan nyt met­siin"

04.06.2020 15:53 7
Tilaajille
LM:n tiedot: Suomi kasvattamassa ulkomaisten kausityöntekijöiden määrää useilla tuhansilla – 9 000 on tulossa maatilatöihin pääosin Ukrainasta

LM:n tiedot: Suomi kas­vat­ta­mas­sa ul­ko­mais­ten kau­si­työn­te­ki­jöi­den määrää useilla tu­han­sil­la – 9 000 on tulossa maa­ti­la­töi­hin pääosin Uk­rai­nas­ta

26.05.2020 20:05 2
Ukrainalainen Anna Ivanova on ostanut asunnon suomalaispelloilla tienaamillaan rahoilla – ja aikoo ansaita myös remonttirahat

Uk­rai­na­lai­nen Anna Ivanova on ostanut asunnon suo­ma­lais­pel­loil­la tie­naa­mil­laan ra­hoil­la – ja aikoo ansaita myös re­mont­ti­ra­hat

10.05.2020 07:00 3
Tilaajille
Tiloille saadaan 3 000 työntekijää lisää EU:n ulkopuolelta – Lumijoella suomalaisia kausityöntekijöitä palkataan enemmän vasta, kun ukrainalaisten määrä varmistuu: "Tälläkin hetkellä ovat haastattelut käynnissä"

Ti­loil­le saadaan 3 000 työn­te­ki­jää lisää EU:n ul­ko­puo­lel­ta – Lu­mi­joel­la suo­ma­lai­sia kau­si­työn­te­ki­jöi­tä pal­ka­taan enemmän vasta, kun uk­rai­na­lais­ten määrä var­mis­tuu: "Täl­lä­kin het­kel­lä ovat haas­tat­te­lut käyn­nis­sä"

06.05.2020 21:35 1
Tilaajille
3 000 kausityöntekijää lisää pääsee Suomeen – seuraava tilauslento ensi viikolla

3 000 kau­si­työn­te­ki­jää lisää pääsee Suomeen – seu­raa­va ti­laus­len­to ensi vii­kol­la

06.05.2020 19:40 12
Tuhansia uusia kausityöntekijöitä pääsee Suomeen – työtön voi ansaita pian 500 euroa menettämättä etuuksiaan

Tu­han­sia uusia kau­si­työn­te­ki­jöi­tä pääsee Suomeen – työtön voi ansaita pian 500 euroa me­net­tä­mät­tä etuuk­siaan

06.05.2020 15:03 31