Kasvomaskisuositus
Lukijalta Mielipide Ville Välkky

Maski on kuin muik­ku­verk­ko, eli maskin teho rau­ta­lan­gas­ta vään­net­ty­nä

12.01.2021 05:15 1
Tilaajille
Ruotsi hätää kärsimässä, suositusten sijaan joudutaan turvautumaan poikkeuksellisiin kieltoihin
Pääkirjoitus

Ruotsi hätää kär­si­mäs­sä, suo­si­tus­ten sijaan jou­du­taan tur­vau­tu­maan poik­keuk­sel­li­siin kiel­toi­hin

17.11.2020 20:00 3
Tilaajille
Maskien käyttö on yleistymässä Oulussa – julkisissa tiloissa näkyy enemmän maskin kanssa asioivia kuin maskittomia

Maskien käyttö on yleis­ty­mäs­sä Oulussa – jul­ki­sis­sa ti­lois­sa näkyy enemmän maskin kanssa asioi­via kuin mas­kit­to­mia

30.10.2020 15:38 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hannu Kokki

Kä­si­de­siä kan­nat­taa käyttää – jos jak­sam­me nou­dat­taa suo­si­tuk­sia, yh­teis­kun­taa voidaan pitää auki

28.10.2020 06:30
Tilaajille
Uusille rajoituksille tai suosituksille ei tarvetta Pohjois-Pohjanmaalla, linjaa alueellinen koordinaatioryhmä – ryhmäurheiluun liittyvien tartuntojen ehkäisemistä selvitetään

Uusille ra­joi­tuk­sil­le tai suo­si­tuk­sil­le ei tar­vet­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la, linjaa alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä – ryh­mä­ur­hei­luun liit­ty­vien tar­tun­to­jen eh­käi­se­mis­tä sel­vi­te­tään

23.10.2020 11:58 19
Kukaan ei halua olla ainoa maskikasvoinen – ristiriitainen viestintä on heikentänyt halua noudattaa kasvomaskisuositusta

Kukaan ei halua olla ainoa mas­ki­kas­voi­nen – ris­ti­rii­tai­nen vies­tin­tä on hei­ken­tä­nyt halua nou­dat­taa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta

30.09.2020 20:00 2
Tilaajille
Nuoret kertovat ajatuksiaan kasvomaskin käytöstä

Nuoret ker­to­vat aja­tuk­siaan kas­vo­mas­kin käy­tös­tä

30.09.2020 20:00
Oulu jakaa kasvomaskeja vähävaraisille entistä useammassa paikassa – Byströmin Ohjaamosta jaetaan maskeja erityisesti nuorille

Oulu jakaa kas­vo­mas­ke­ja vä­hä­va­rai­sil­le entistä useam­mas­sa pai­kas­sa – By­strö­min Oh­jaa­mos­ta jaetaan maskeja eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le

04.09.2020 13:29 2
Oulun kaupunki muistuttaa kaupunkilaisia koronaviruksen läsnäolosta – "Virusta on jonkin verran olemassa muuallakin kuin matkalta tulleiden keskuudessa"

Oulun kau­pun­ki muis­tut­taa kau­pun­ki­lai­sia ko­ro­na­vi­ruk­sen läs­nä­olos­ta – "Vi­rus­ta on jonkin verran ole­mas­sa muual­la­kin kuin mat­kal­ta tul­lei­den kes­kuu­des­sa"

02.09.2020 12:04 4
Kuhmossa havaittu kolme uutta koronatartuntaa – Kainuun sote antoi koko maakuntaan välittömän kasvomaskisuosituksen

Kuh­mos­sa ha­vait­tu kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kainuun sote antoi koko maa­kun­taan vä­lit­tö­män kas­vo­mas­ki­suo­si­tuk­sen

28.08.2020 14:33 3
Kasvomaskeista koituvat kulut voi vähentää verotuksessa 13. elokuuta alkaen – "Halusimme tehdä linjauksen maskien verokohtelusta nopeasti"

Kas­vo­mas­keis­ta koi­tu­vat kulut voi vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa 13. elo­kuu­ta alkaen – "Ha­lu­sim­me tehdä lin­jauk­sen maskien ve­ro­koh­te­lus­ta no­peas­ti"

19.08.2020 15:12
Kangasmaskin ompelu onnistuu aloitteilijaltakin – katso tästä helpot ohjeet

Kan­gas­mas­kin ompelu on­nis­tuu aloit­tei­li­jal­ta­kin – katso tästä helpot ohjeet

15.08.2020 16:13 1
Tilaajille
Maskit torjumaan riskiä – hygienia, turvavälit ja kasvosuojukset muodostavat kokonaisuuden tartuntojen torjunnassa
Pääkirjoitus

Maskit tor­ju­maan riskiä – hy­gie­nia, tur­va­vä­lit ja kas­vo­suo­juk­set muo­dos­ta­vat ko­ko­nai­suu­den tar­tun­to­jen tor­jun­nas­sa

14.08.2020 20:00 2
Tilaajille
Kasvomaskisuositus Oulun joukkoliikenteeseen – matkustamista kehotetaan välttämään ruuhka-aikoina

Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus Oulun jouk­ko­lii­ken­tee­seen – mat­kus­ta­mis­ta ke­ho­te­taan vält­tä­mään ruuh­ka-ai­koi­na

13.08.2020 14:42 24