Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Kasvatustiede
Oulun yliopiston hallitus nuiji päätöksen: Kasvatustieteiden tiedekunnan nimeä muutetaan – tähän asti näkymätön psykologian oppiaine mukaan

Oulun yli­opis­ton hal­li­tus nuiji pää­tök­sen: Kas­va­tus­tie­tei­den tie­de­kun­nan nimeä muu­te­taan – tähän asti nä­ky­mä­tön psy­ko­lo­gian op­pi­ai­ne mukaan

27.09.2022 14:19 9
Tilaajille
Uraauurtava oululaistutkimus selvittää teknologian avulla, mitä parhaiden oppijoiden päässä tapahtuu - tavoitteena kyetä ennakoimaan oppimistilanteiden karikot

Uraa­uur­ta­va ou­lu­lais­tut­ki­mus sel­vit­tää tek­no­lo­gian avulla, mitä par­hai­den op­pi­joi­den päässä ta­pah­tuu - ta­voit­tee­na kyetä en­na­koi­maan op­pi­mis­ti­lan­tei­den karikot

12.02.2022 06:00
Tilaajille
Lapsuuden aikana tapahtunut muutto toiselle seutukunnalle näyttää lisäävän koulupudokkaaksi päätymisen riskiä – haavoittuvin vaihe on yläasteikäisenä

Lap­suu­den aikana ta­pah­tu­nut muutto toi­sel­le seu­tu­kun­nal­le näyttää li­sää­vän kou­lu­pu­dok­kaak­si pää­ty­mi­sen riskiä – haa­voit­tu­vin vaihe on ylä­as­te­ikäi­se­nä

12.09.2021 08:52 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­psy­ko­lo­gin pä­te­vyys on mää­ri­tel­ty laissa

03.10.2020 06:14 2
Tilaajille