Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaupat: Tans­ka­lais­ket­ju avaa uuden liik­keen Oulun kes­kus­taan

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kastellin lukio
Vuoden äidinkielen opettajan, oululaisen Karl Grünnin oppilaista on tullut niin NHL-tähtiä kuin kirjailijoitakin – "Jos haluamme olla suomenkielisiä Suomessa, kieli ei saa rapistua"

Vuoden äi­din­kie­len opet­ta­jan, ou­lu­lai­sen Karl Grünnin op­pi­lais­ta on tullut niin NHL-täh­tiä kuin kir­jai­li­joi­ta­kin – "Jos ha­luam­me olla suo­men­kie­li­siä Suo­mes­sa, kieli ei saa ra­pis­tua"

09.02.2023 08:00 2
Tilaajille
Kastellin vanha koulualue uusiutuu – koulu on kohta purettu, ja tilalle suunnitellaan hyvinvoinnin keskittymää

Kas­tel­lin vanha kou­lu­alue uu­siu­tuu – koulu on kohta pu­ret­tu, ja tilalle suun­ni­tel­laan hy­vin­voin­nin kes­kit­ty­mää

31.10.2022 18:00 12
Tilaajille
Matematiikan opettaja Piia Haapsaari toteuttaa haaveensa ja järjestää lapsille kesäksi matikkapajoja – "En malta olla kotona"

Ma­te­ma­tii­kan opet­ta­ja Piia Haap­saa­ri to­teut­taa haa­veen­sa ja jär­jes­tää lap­sil­le kesäksi ma­tik­ka­pa­jo­ja – "En malta olla kotona"

23.05.2022 06:06 13
Lintulammen koulun oppilaat menevät väistötiloihin Oulunsuun vanhalle koululle

Lin­tu­lam­men koulun op­pi­laat menevät väis­tö­ti­loi­hin Ou­lun­suun van­hal­le kou­lul­le

29.03.2022 20:45 2
Tilaajille
"Kyllä tässä on ihan tarpeeksi erilaista aloittamista" – lukion syyslukukauteen tuo säpinää kaksi isoa uudistusta, ja Oulussa on huolta myös koronatilanteesta

"Kyllä tässä on ihan tar­peek­si eri­lais­ta aloit­ta­mis­ta" – lukion syys­lu­ku­kau­teen tuo säpinää kaksi isoa uu­dis­tus­ta, ja Oulussa on huolta myös ko­ro­na­ti­lan­tees­ta

05.08.2021 06:00 4
Tilaajille
Kastellin lukiolaisten idea poiki yhteistä iloa Virpiniemessä –  "Meillä on opiskelijoita, jotka eivät edes tunne toisiaan"

Kas­tel­lin lu­kio­lais­ten idea poiki yh­teis­tä iloa Vir­pi­nie­mes­sä – "Meillä on opis­ke­li­joi­ta, jotka eivät edes tunne toi­siaan"

14.05.2021 10:00 1
Tilaajille
Kastelli pitää 75-minuuttiset tunnit, Pateniemi painii aikatauluttamisen kanssa – Opettaja: "75 minuuttia on aika optimaalinen tarkkaavaisuuden kannalta"

Kas­tel­li pitää 75-mi­nuut­ti­set tunnit, Pa­te­nie­mi painii ai­ka­tau­lut­ta­mi­sen kanssa – Opet­ta­ja: "75 mi­nuut­tia on aika op­ti­maa­li­nen tark­kaa­vai­suu­den kan­nal­ta"

21.02.2021 18:00 6
Tilaajille
Wieninvalssia olohuoneessa, joulujuhla Teams-kanavalla ja unirytmin katoaminen – oululainen lukiolainen Laura Halonen piti päiväkirjaa etäopiskelusta joulukuun ajan

Wie­nin­vals­sia olo­huo­nees­sa, jou­lu­juh­la Teams-ka­na­val­la ja uni­ryt­min ka­toa­mi­nen – ou­lu­lai­nen lu­kio­lai­nen Laura Halonen piti päi­vä­kir­jaa etä­opis­ke­lus­ta jou­lu­kuun ajan

22.12.2020 21:21 1
Tilaajille
Kastellin lukio suosittelee kasvomaskin käyttöä – Oulun koronatilanne sai rehtorin toimimaan

Kas­tel­lin lukio suo­sit­te­lee kas­vo­mas­kin käyttöä – Oulun ko­ro­na­ti­lan­ne sai reh­to­rin toi­mi­maan

26.10.2020 20:44 2
Tilaajille