Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Lukion opetussuunnitelma 2021
Palautekyselyt kertoivat karua kieltään Oulun lukioiden uudistuksista, korjausliikkeitä luvassa – "On tullut liikaa muutoksia lyhyessä ajassa", arvelee lukiojohtaja

Pa­lau­te­ky­se­lyt ker­toi­vat karua kiel­tään Oulun lu­kioi­den uu­dis­tuk­sis­ta, kor­jaus­liik­kei­tä luvassa – "On tullut liikaa muu­tok­sia ly­hyes­sä ajas­sa", arvelee lu­kio­joh­ta­ja

15.11.2021 11:00 25
Tilaajille
Lukion päättöviikkojen iltapäivätunnit halutaan unholaan uudessa kuntalaisaloitteessa – uusi käytäntö nähdään liian stressaavana, ahdistavana ja kiireisenä

Lukion päät­tö­viik­ko­jen il­ta­päi­vä­tun­nit ha­lu­taan un­ho­laan uudessa kun­ta­lais­aloit­tees­sa – uusi käy­tän­tö nähdään liian stres­saa­va­na, ah­dis­ta­va­na ja kii­rei­se­nä

12.10.2021 11:40 13
Opiskelija kritisoi muutoksia, jotka syksy toi Oulun lukioihin: "Tunneilla on raskasta keskittyä, ja päättöviikko on yksi iso häslinki"

Opis­ke­li­ja kri­ti­soi muu­tok­sia, jotka syksy toi Oulun lu­kioi­hin: "Tun­neil­la on ras­kas­ta kes­kit­tyä, ja päät­tö­viik­ko on yksi iso häs­lin­ki"

27.09.2021 18:00 27
Tilaajille
"Kyllä tässä on ihan tarpeeksi erilaista aloittamista" – lukion syyslukukauteen tuo säpinää kaksi isoa uudistusta, ja Oulussa on huolta myös koronatilanteesta

"Kyllä tässä on ihan tar­peek­si eri­lais­ta aloit­ta­mis­ta" – lukion syys­lu­ku­kau­teen tuo säpinää kaksi isoa uu­dis­tus­ta, ja Oulussa on huolta myös ko­ro­na­ti­lan­tees­ta

05.08.2021 06:00 4
Tilaajille
Kysyimme, kuunnellaanko lukiolaisia uudistuksissa – "Siitä kerrottiin muodossa, että näin asiat tulevat olemaan, sopeutukaa siihen"

Ky­syim­me, kuun­nel­laan­ko lu­kio­lai­sia uu­dis­tuk­sis­sa – "Siitä ker­rot­tiin muo­dos­sa, että näin asiat tulevat ole­maan, so­peu­tu­kaa siihen"

25.05.2021 06:00 3
Tilaajille
Kastelli pitää 75-minuuttiset tunnit, Pateniemi painii aikatauluttamisen kanssa – Opettaja: "75 minuuttia on aika optimaalinen tarkkaavaisuuden kannalta"

Kas­tel­li pitää 75-mi­nuut­ti­set tunnit, Pa­te­nie­mi painii ai­ka­tau­lut­ta­mi­sen kanssa – Opet­ta­ja: "75 mi­nuut­tia on aika op­ti­maa­li­nen tark­kaa­vai­suu­den kan­nal­ta"

21.02.2021 18:00 6
Tilaajille
Oulussa lukion oppituntiin lisätään syksyllä 20 minuuttia: onko 95 minuuttia kuormittava muutos vai tuoko se lisää harrastusaikaa lukiolaisten arkeen?

Oulussa lukion op­pi­tun­tiin li­sä­tään syk­syl­lä 20 mi­nuut­tia: onko 95 mi­nuut­tia kuor­mit­ta­va muutos vai tuoko se lisää har­ras­tus­ai­kaa lu­kio­lais­ten arkeen?

17.02.2021 06:00 19
Tilaajille