Pesäpallo: Lippo kaipaa ri­pauk­sen ren­tout­ta koh­ta­lon­ot­te­luun Sii­lin­jär­vel­le – "Turha varman päälle te­ke­mi­nen pitää saada pois"

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Karhu

Yl­lät­tä­vä mök­ki­vie­ras ui rantaan kesken sau­na­il­lan Kuu­sa­mon Kos­ken­ky­läs­sä – "Oli niin kova aal­lok­ko, että hok­sat­tiin karhu ihan siinä vasta ran­ta­tör­mäl­lä"

14.07.2021 15:27 4
Tilaajille

Kar­hun­kaa­to­lu­pia an­net­tiin jälleen edel­lis­vuot­ta enemmän – ta­voit­tee­na kat­kais­ta kar­hu­kan­nan kasvu

12.07.2021 13:02 2
Tilaajille

Orpo pik­ku­kar­hu sai ni­mek­seen Pena ja ko­dik­seen suur­pe­to­kes­kuk­sen – "Hyvin pirteä se kui­ten­kin jo on, johan tuo söi osan ku­pis­ta­kin"

09.05.2021 16:33 9
Tilaajille

Har­vi­nai­nen tilanne kuviin Kuu­sa­mos­sa: Neljä 2,5-vuo­tias­ta kar­hun­pen­tua seuraa vielä emoaan – viet­ti­vät talven "kuu­sen­per­sauk­ses­sa"

04.05.2021 13:33 2
Tilaajille

Luke: Kar­hu­kan­ta on kas­va­nut itäi­ses­sä Suo­mes­sa, vaikka met­säs­tys­tä on lisätty

25.03.2021 10:34

Vanha Kaleva: Pel­ko­sen­nie­men tuk­ki­työ­maal­la am­mut­tiin karhu, Oulun Seu­ra­huo­neen uusi par­ket­ti­lat­tia vahattu tans­se­ja varten

31.12.2020 10:00
Tilaajille

Karhu her­kut­te­li pel­lol­la Ou­lai­sis­sa – Leudot ja vä­hä­lu­mi­set talvet vai­kut­ta­vat kar­hu­jen tal­viu­niin, Luken tut­ki­mus­pro­fes­so­ri Ilpo Kojola kertoo

28.11.2020 18:25 1
Tilaajille

Haa­pa­jär­vi­nen luon­to­ku­vaa­ja kohtasi ih­meel­li­sen valkean karhun Kuh­mos­sa – Tut­ki­musp­ro­fes­so­ri: Vas­taa­van­lai­sia nähty Japanin saa­ril­la

17.09.2020 11:59 5
Tilaajille

Kar­hun­met­säs­tys alkaa tors­tai­na – tu­han­net met­säs­tä­jät osal­lis­tu­vat pyyn­tiin

19.08.2020 10:34

Tut­ki­mus: Punkki ja karhu ovat sutta pe­lot­ta­vam­pia – petoja pe­lä­tään entistä enemmän Suo­mes­sa

12.08.2020 08:42
Tilaajille

Po­lii­si: Py­hä­joel­la ko­la­ris­sa ol­lees­ta kar­hus­ta ei ole tullut ha­vain­to­ja – eläin voi kui­ten­kin olla vaa­ral­li­nen

20.07.2020 15:08

Hen­ki­lö­au­to törmäsi karhuun Py­hä­joen Ou­lais­ten­tiel­lä, poliisi va­roit­ti mah­dol­li­ses­ti louk­kaan­tu­nees­ta eläi­mes­tä – et­sin­nät lo­pe­tet­tiin

16.07.2020 18:17 2

Kar­hu­lu­pien määrä kasvoi – karhun met­säs­tys alkaa 20. elo­kuu­ta

10.07.2020 15:09

Anne kohtasi kuusi karhua ker­ral­la Kuu­sa­mos­sa – sai van­git­tua ti­lan­teen va­lo­ku­vaan: "Kat­se­lim­me niiden menoa, mel­koi­nen tuhina sieltä kuului"

28.05.2020 17:19 5
Tilaajille

Kuu­sa­mo­lai­sen Niis­ku-Kar­hun tal­vi­unia seu­ra­taan kar­hu­ka­me­ras­sa

05.11.2010 10:17 3

Karhut omp­pu­var­kais­sa Poh­jois-Kar­ja­las­sa

29.09.2010 10:24

Haa­voi­tet­tu karhu saatiin vihdoin kaa­de­tuk­si

20.09.2010 11:40

Kaksi kar­hun­pen­tua il­maan­tui talon pihaan

19.09.2010 20:05

Kuollut kar­hun­pen­tu löytyi Joen­suun kes­kus­tas­ta

18.09.2010 16:00

Sormet syy­hyä­vät kar­hu­ko­jul­le

07.09.2010 00:00