Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Kalevan kevätseuranta
Kalevan kevätseuranta: Kevätmuutto lopuillaan – syysmuutto alkaa ensi viikolla

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Ke­vät­muut­to lo­puil­laan – syys­muut­to alkaa ensi vii­kol­la

26.05.2020 13:19
Tilaajille
Kalevan kevätseuranta: Keltaisten kukkien aikaa - rentukat koristavat jo rantoja

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Kel­tais­ten kukkien aikaa - ren­tu­kat ko­ris­ta­vat jo rantoja

24.05.2020 21:04
Tilaajille
Kalevan kevätseuranta: Neitoperhonen yleistyy – laji on levinnyt jo Perämeren pohjukkaan asti

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Nei­to­per­ho­nen yleis­tyy – laji on le­vin­nyt jo Pe­rä­me­ren poh­juk­kaan asti

23.05.2020 19:33 1
Kalevan kevätseuranta: Korvasienikausi alkaa – sateita kaivattaisiin

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Kor­va­sie­ni­kau­si alkaa – sateita kai­vat­tai­siin

20.05.2020 13:14
Tilaajille
Kalevan kevätseuranta: Sepelrastaat pysähtyivät Ouluun matkallaan pohjoiseen

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Se­pel­ras­taat py­säh­tyi­vät Ouluun mat­kal­laan poh­joi­seen

13.05.2020 09:36
Tilaajille
Kalevan kevätseuranta:  Oulun seudulla yleistynyt  leskenlehti värittää pientareita

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Oulun seu­dul­la yleis­ty­nyt les­ken­leh­ti vä­rit­tää pien­ta­rei­ta

05.05.2020 14:33
Kalevan kevätseuranta: Kurkien muutto vilkastui – sopivilta paikoilta voi nähdä kymmeniä  komeita auroja

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Kurkien muutto vil­kas­tui – so­pi­vil­ta pai­koil­ta voi nähdä kym­me­niä komeita auroja

30.04.2020 13:24 5
Kalevan kevätseuranta:  Ensimmäiset haarapääskyt saapuivat – lintuja nähty Muhoksella, Hailuodossa, Pyhäjoella ja Siikajoella

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: En­sim­mäi­set haa­ra­pääs­kyt saa­pui­vat – lintuja nähty Mu­hok­sel­la, Hai­luo­dos­sa, Py­hä­joel­la ja Sii­ka­joel­la

28.04.2020 10:10 2
Kalevan kevätseuranta: Pulmusten runsaus hämmästyttää – Hailuodossa laskettiin noin 20 000 pulmusen suurparvi

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Pul­mus­ten runsaus häm­mäs­tyt­tää – Hai­luo­dos­sa las­ket­tiin noin 20 000 pul­mu­sen suur­par­vi

19.04.2020 15:46 6
Kalevan kevätseuranta: Urpiaisia muuttaa tuhansittain – parvista voi löytää myös tundraurpiaisia

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Ur­piai­sia muuttaa tu­han­sit­tain – par­vis­ta voi löytää myös tund­ra­ur­piai­sia

15.04.2020 09:52
Kalevan kevätseuranta: Linturunsaus kasvaa hiljalleen – retkellä Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän maisemissa

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Lin­tu­run­saus kasvaa hil­jal­leen – ret­kel­lä Li­min­gan, Lu­mi­joen ja Tyr­nä­vän mai­se­mis­sa

14.04.2020 12:25 1
Kalevan kevätseuranta: Oletko kuullut tikkojen rummutusta? Oulussa asustelee monenlaisia tikkoja

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Oletko kuullut tik­ko­jen rum­mu­tus­ta? Oulussa asus­te­lee mo­nen­lai­sia tikkoja

09.04.2020 15:24 1
Kalevan kevätseuranta: Oulun ja Raahen välillä on havaittu tuhansia hanhia

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Oulun ja Raahen välillä on ha­vait­tu tu­han­sia hanhia

08.04.2020 09:54 4
Kalevan kevätseuranta: Tiistain vastainen lämmin yö vauhditti muuttoa – moni oululainen havahtui joutsenten ääniin

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Tiis­tain vas­tai­nen lämmin yö vauh­dit­ti muuttoa – moni ou­lu­lai­nen ha­vah­tui jout­sen­ten ääniin

07.04.2020 09:41 4
Kalevan kevätseuranta: Oulu oli tutkituista kaupungeista pohjoisin sepelkyyhkyn vakituinen pesimäkaupunki

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Oulu oli tut­ki­tuis­ta kau­pun­geis­ta poh­joi­sin se­pel­kyyh­kyn va­ki­tui­nen pe­si­mä­kau­pun­ki

03.04.2020 10:38 6
Kalevan kevätseuranta: Oletko kuullut punatulkun laulua? Oulussa punatulkku pesii lähes koko kaupunkialueella

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Oletko kuullut pu­na­tul­kun laulua? Oulussa pu­na­tulk­ku pesii lähes koko kau­pun­ki­alueel­la

02.04.2020 09:42 4
Kalevan kevätseuranta: Joko leppä kukkii? Oulunkin lepissä roikkuu jo isoja hedenorkkoja

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Joko leppä kukkii? Ou­lun­kin lepissä roikkuu jo isoja he­de­nork­ko­ja

01.04.2020 13:05
Kalevan kevätseuranta: Keltasirkku ei muuta kauas – Oulussa on kuulunut keltasirkun laulua jo pitkään

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Kel­ta­sirk­ku ei muuta kauas – Oulussa on kuu­lu­nut kel­ta­sir­kun laulua jo pitkään

31.03.2020 11:01
Kalevan kevätseuranta: Pulmusia voi nähdä suurina parvina –  Hailuodossa laskettu tuhansia pulmusia

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Pul­mu­sia voi nähdä suurina parvina – Hai­luo­dos­sa las­ket­tu tu­han­sia pul­mu­sia

30.03.2020 10:00
Kalevan kevätseuranta: Milloin näit kevään ensimmäisen nokkosperhosen?

Kalevan ke­vät­seu­ran­ta: Milloin näit kevään en­sim­mäi­sen nok­kos­per­ho­sen?

27.03.2020 13:07 6