Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Tilaajille

Sel­vi­tim­me, miten Kainuun rajalla va­rau­du­taan Venäjän vas­ta-as­ke­liin – "Poh­jois-Suo­meen koh­dis­tu­va laaja vai­kut­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta siinä missä muual­la­kin"

Kainuun rajavartioston valvottavana on 406 kilometriä Suomen ja Venäjän välistä rajaa. Ukrainan sota nosti Kainuun rajalla valmiutta toimiin, muttei vaikuttanut yhteistyöhön Venäjän rajavartiopalvelun kanssa.

Suomen Nato-hakemuksen jättämisen kynnyksellä keskustelu Venäjän mahdollisista vastatoimista käy kuumana.

Kainuun rajalla tilanne on tällä hetkellä hyvin vakaa. Rajavartiosto seuraa tilannetta tehostetusti ja varautuu häiriötilanteisiin.