Jokilaaksojen pelastuslaitos
Viikko
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella useampi maastopalo maanantaina, palot levinneet kulotuksista tai roskienpoltosta

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la useampi maas­to­pa­lo maa­nan­tai­na, palot le­vin­neet ku­lo­tuk­sis­ta tai ros­kien­pol­tos­ta

19.04.2021 19:37
Kuutit karkuteillä Pyhäjoella, pelastuslaitos palautti eksyneet yksilöt takaisin veteen – "Kuutti voi olla ärhäkkä ja sen pinta on liukas"

Kuutit kar­ku­teil­lä Py­hä­joel­la, pe­las­tus­lai­tos pa­laut­ti ek­sy­neet yksilöt ta­kai­sin veteen – "Kuutti voi olla ärhäkkä ja sen pinta on liukas"

19.04.2021 19:26 4
Tilaajille
Pyörän kettingin ja hammasrattaan väliin juuttunut sormi aiheutti pelastusoperaation Oulaisissa

Pyörän ket­tin­gin ja ham­mas­rat­taan väliin juut­tu­nut sormi ai­heut­ti pe­las­tus­ope­raa­tion Ou­lai­sis­sa

17.04.2021 16:06
Kulotus lähti lapasesta Nivalassa Haapaperäntiellä – kulottaja joutui sairaalaan tarkistettavaksi palovammojen takia

Kulotus lähti la­pa­ses­ta Ni­va­las­sa Haa­pa­pe­rän­tiel­lä – ku­lot­ta­ja joutui sai­raa­laan tar­kis­tet­ta­vak­si pa­lo­vam­mo­jen takia

16.04.2021 16:35
Vanhemmat
Omakotitalo tuhoutui korjauskelvottomaksi Siikajoella varhain maanantaiaamuna – pelastuslaitoksen saapuessa paikalle talo oli ilmiliekeissä

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui kor­jaus­kel­vot­to­mak­si Sii­ka­joel­la varhain maa­nan­tai­aa­mu­na – pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pues­sa pai­kal­le talo oli il­mi­lie­keis­sä

12.04.2021 10:37
Jokilaaksojen pelastuslaitokselle yli 185 000 euron avustus sopimuspalokuntatoiminnan kehittämiseen

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le yli 185 000 euron avustus so­pi­mus­pa­lo­kun­ta­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen

25.03.2021 17:46
Omakotitalon ulkorakennuksessa syttyi tuleen Ylivieskassa

Oma­ko­ti­ta­lon ul­ko­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi tuleen Yli­vies­kas­sa

23.03.2021 17:43
Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi Jokilaaksojen pelastuslaitokselle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to antoi Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le huo­mau­tuk­sen han­kin­ta­lain nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä

22.03.2021 10:59 1
"Onnellinen loppu" – Jäihin uponnut kuorma-auto saatiin kuivalle maalle Oulaisten louhoslammesta

"On­nel­li­nen loppu" – Jäihin uponnut kuor­ma-au­to saatiin kui­val­le maalle Ou­lais­ten lou­hos­lam­mes­ta

12.03.2021 10:19
Tilaajille
Steariini syttyi palamaan omakotitalossa Haapajärvellä – palosta selvittiin savuvahingoilla

Stea­rii­ni syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­los­sa Haa­pa­jär­vel­lä – palosta sel­vit­tiin sa­vu­va­hin­goil­la

11.03.2021 10:30
Kuorma-auto upposi osittain louhoslampeen Oulaisissa, pelastusväki vartioi 13 000 kilon ammoniumnitraattilastin pysymistä säiliössä

Kuor­ma-au­to upposi osit­tain lou­hos­lam­peen Ou­lai­sis­sa, pe­las­tus­vä­ki vartioi 13 000 kilon am­mo­nium­nit­raat­ti­las­tin py­sy­mis­tä säi­liös­sä

10.03.2021 15:34
Tilaajille
Puuhakkeenkuljettimessa syttynyt tulipalo saatiin nopeasti hallintaan Ylivieskassa

Puu­hak­keen­kul­jet­ti­mes­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo saatiin no­peas­ti hal­lin­taan Yli­vies­kas­sa

09.03.2021 07:48
Rantsilassa Mankilan koululla syttynyt tulipalo saatiin nopeasti sammutettua, vauriot jäivät pieniksi

Rant­si­las­sa Man­ki­lan kou­lul­la syt­ty­nyt tu­li­pa­lo saatiin no­peas­ti sam­mu­tet­tua, vauriot jäivät pie­nik­si

04.03.2021 09:48
Lämpölaitoksessa savutti Haapajärvellä, pelastuslaitos tarkasti ja tuuletti tilat

Läm­pö­lai­tok­ses­sa savutti Haa­pa­jär­vel­lä, pe­las­tus­lai­tos tar­kas­ti ja tuu­let­ti tilat

21.02.2021 09:05
Raahen Valimolla tulipalo – Yksi henkilö ohjattiin terveyskeskukseen

Raahen Va­li­mol­la tu­li­pa­lo – Yksi henkilö oh­jat­tiin ter­veys­kes­kuk­seen

19.02.2021 15:31
Tilaajille
Tuli karkasi uunista Ruukissa – pelastuslaitos sammutti palavat seinähirret

Tuli karkasi uunista Ruu­kis­sa – pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti palavat sei­nä­hir­ret

19.02.2021 11:08
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Kärsämäellä

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kär­sä­mäel­lä

18.02.2021 18:56
Vanha navetta paloi Haapavedellä – pelastuslaitos suojasi vieressä ollutta taloa

Vanha navetta paloi Haa­pa­ve­del­lä – pe­las­tus­lai­tos suojasi vie­res­sä ollutta taloa

17.02.2021 18:44
Iäkäs mies menehtyi ulosajossa Raahen Siikajoentiellä – kyytiläinen loukkaantui

Iäkäs mies me­neh­tyi ulos­ajos­sa Raahen Sii­ka­joen­tiel­lä – kyy­ti­läi­nen louk­kaan­tui

17.02.2021 16:17
Moottorikelkkailija ajoi puuhun Kalajoella – viedään jatkohoitoon Ouluun

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja ajoi puuhun Ka­la­joel­la – viedään jat­ko­hoi­toon Ouluun

14.02.2021 16:01 1