Pääkirjoitus: Suomen side Ruot­siin vah­vem­pi ja ta­sa-ar­voi­sem­pi kuin yli 200 vuo­teen, on jo aika unohtaa komp­lek­sit

Suurpetokeskus: Tuore tar­kas­tus kertoo useista puut­teis­ta Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­sa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Jokilaaksojen pelastuslaitos
Kuukausi
Hälytys suuresta maastopalosta Reisjärvellä osoittautui pellon kulotukseksi

Hälytys suu­res­ta maas­to­pa­los­ta Reis­jär­vel­lä osoit­tau­tui pellon ku­lo­tuk­sek­si

28.04.2022 14:56
Öljyntorjunta-alus Salo myytiin Raahesta Loviisaan

Öl­jyn­tor­jun­ta-alus Salo myytiin Raa­hes­ta Lo­vii­saan

25.04.2022 15:55 1
Tilaajille
Pyhäjärvellä autoilija ajoi kolmion takaa eteen, Sievissä autoilija ei väistänyt pyöräilijää – molemmissa henkilöitä vietiin jatkohoitoon

Py­hä­jär­vel­lä au­toi­li­ja ajoi kolmion takaa eteen, Sie­vis­sä au­toi­li­ja ei väis­tä­nyt pyö­räi­li­jää – mo­lem­mis­sa hen­ki­löi­tä vietiin jat­ko­hoi­toon

23.04.2022 17:25 1
Omakotitalo paloi asuinkelvottomaksi Pyhäjoella

Oma­ko­ti­ta­lo paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Py­hä­joel­la

19.04.2022 22:11
Vanhemmat
Kerrostalossa syttyi tulipalo Raahen Ollinsaaressa – pelastuslaitos pelasti koiran huoneistosta

Ker­ros­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Raahen Ol­lin­saa­res­sa – pe­las­tus­lai­tos pelasti koiran huo­neis­tos­ta

07.04.2022 22:05 1
Hakelastissa oleva kuorma-auto syttyi tuleen ajon aikana Sievissä – ajokaista suljettu liikenteeltä pelastustöiden vuoksi

Ha­ke­las­tis­sa oleva kuor­ma-au­to syttyi tuleen ajon aikana Sie­vis­sä – ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä pe­las­tus­töi­den vuoksi

07.04.2022 22:56
Paloasemien vuokria alennettu Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella – kuntien taloutta helpotetaan määräaikaisella ratkaisulla

Pa­lo­ase­mien vuokria alen­net­tu Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la – kuntien ta­lout­ta hel­po­te­taan mää­rä­ai­kai­sel­la rat­kai­sul­la

07.04.2022 12:53 3
Tilaajille
Kalajoen maastopalosta 2,3 miljoonan euron lasku – valtiolta poikkeuksellisen runsas kädenojennus, loput jää Jokilaaksojen kuntien maksettavaksi

Ka­la­joen maas­to­pa­los­ta 2,3 mil­joo­nan euron lasku – val­tiol­ta poik­keuk­sel­li­sen runsas kä­de­no­jen­nus, loput jää Jo­ki­laak­so­jen kuntien mak­set­ta­vak­si

21.03.2022 12:15 3
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kyselty väestönsuojista – Lue tästä, miten laitos vastaa

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­ta kyselty väes­tön­suo­jis­ta – Lue tästä, miten laitos vastaa

09.03.2022 11:14 1
Rekka törmäsi henkilöautoon Nivalassa, kaksi loukkaantui

Rekka törmäsi hen­ki­lö­au­toon Ni­va­las­sa, kaksi louk­kaan­tui

17.02.2022 13:44
"Suoranainen ihme" – Yksin syrjäisessä metsässä ojaan pudonnut hiihtäjä saatiin pelastettua ajoissa Kärsämäellä, aikaa vastaan taistelleet pelastajat juoksivat metsässä loppumatkan

"Suo­ra­nai­nen ihme" – Yksin syr­jäi­ses­sä met­säs­sä ojaan pu­don­nut hiih­tä­jä saatiin pe­las­tet­tua ajoissa Kär­sä­mäel­lä, aikaa vastaan tais­tel­leet pe­las­ta­jat juok­si­vat met­säs­sä lop­pu­mat­kan

29.01.2022 15:21 41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tus­toi­mi on osa hy­vin­voin­ti­aluet­ta – tuleva uu­dis­tus on pe­las­tus­toi­men kan­nal­ta en­si­si­jai­ses­ti hal­lin­nol­li­nen, ei niin­kään si­säl­löl­li­nen

18.01.2022 05:30 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan aluevaaliehdokkaat pitäisivät paloasemaverkoston nykyisellään Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten yhdistyessä

Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kaat pi­täi­si­vät pa­lo­ase­ma­ver­kos­ton ny­kyi­sel­lään Ou­lu-Koil­lis­maan ja Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos­ten yh­dis­tyes­sä

17.01.2022 06:00 4
Tilaajille
Lämmityskaapeli syttyi palamaan rännissä Pyhäjärvellä

Läm­mi­tys­kaa­pe­li syttyi pa­la­maan rän­nis­sä Py­hä­jär­vel­lä

11.01.2022 10:53
Omakotitalo vaurioitui tulipalossa Kalajoella – henkilövahingoilta vältyttiin, talon kissa selvisi säikähdyksellä

Oma­ko­ti­ta­lo vau­rioi­tui tu­li­pa­los­sa Ka­la­joel­la – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin, talon kissa selvisi säi­käh­dyk­sel­lä

09.01.2022 19:24 3
Meren jäälle hiihtämään lähtenyt nainen vajosi sulaan Kalajoella Kalliokarin edustalla – silminnäkijöiden  varoitushuudot eivät ehtineet estää onnettomuutta

Meren jäälle hiih­tä­mään läh­te­nyt nainen vajosi sulaan Ka­la­joel­la Kal­lio­ka­rin edus­tal­la – sil­min­nä­ki­jöi­den va­roi­tus­huu­dot eivät eh­ti­neet estää on­net­to­muut­ta

27.12.2021 14:29
Kolmen auton kolari Nivalassa, yksi loukkaantunut vakavasti

Kolmen auton kolari Ni­va­las­sa, yksi louk­kaan­tu­nut va­ka­vas­ti

27.12.2021 08:24
Kyselytutkimus kertoo monen Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen työntekijän kokeneen seksuaalista häirintää – luvut osoittavat häirintää tapahtuneen myös työyhteisössä

Ky­se­ly­tut­ki­mus kertoo monen Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sen työn­te­ki­jän ko­ke­neen sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää – luvut osoit­ta­vat häi­rin­tää ta­pah­tu­neen myös työ­yh­tei­sös­sä

19.12.2021 06:00 8
Tilaajille
Lämmityksessä ollut henkilöauto syttyi tuleen Haapajärven keskustan läheisyydessä

Läm­mi­tyk­ses­sä ollut hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen Haa­pa­jär­ven kes­kus­tan lä­hei­syy­des­sä

02.12.2021 16:06
Pohjois-Pohjanmaalla pelastuslaitosten yhdistäminen vaatii enemmän työtä kuin muualla Suomessa – "Keikat on kuitenkin aina hoidettava"

Poh­jois-Poh­jan­maal­la pe­las­tus­lai­tos­ten yh­dis­tä­mi­nen vaatii enemmän työtä kuin muualla Suo­mes­sa – "Keikat on kui­ten­kin aina hoi­det­ta­va"

01.12.2021 09:47 2
Tilaajille