Jokilaaksojen pelastuslaitos
Viimeisin 12 tuntia
Mies hukkui Pyhäjärvellä Ruisniemen edustalla perjantaiaamuna

Mies hukkui Py­hä­jär­vel­lä Ruis­nie­men edus­tal­la per­jan­tai­aa­mu­na

16:40 0
Vanhemmat
Autosuoja tuhoutui tulipalossa Oulaisissa – tulipalon syttymissyystä ei tietoa

Au­to­suo­ja tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ou­lai­sis­sa – tu­li­pa­lon syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

20.10.2020 13:45 0
Auto törmäsi ja kaatoi valopylvään Haapajärvellä – ajokaista oli suljettu liikenteeltä

Auto törmäsi ja kaatoi va­lo­pyl­vään Haa­pa­jär­vel­lä – ajo­kais­ta oli sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

10.10.2020 15:13 0
Puurakennus vaurioitui pahoin tulipalossa Pyhäjoen Yppärissä – tuli eteni rajusti sisätiloissa

Puu­ra­ken­nus vau­rioi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Py­hä­joen Yp­pä­ris­sä – tuli eteni rajusti si­sä­ti­lois­sa

04.10.2020 09:02 0
Pelastuslaitos kehottaa ihmisiä varautumaan keskiviikoksi ennustettuun syysmyrskyyn – tuuli voimistuu paikoin jopa vaarallisen voimakkaaksi

Pe­las­tus­lai­tos ke­hot­taa ihmisiä va­rau­tu­maan kes­ki­vii­kok­si en­nus­tet­tuun syys­myrs­kyyn – tuuli voi­mis­tuu paikoin jopa vaa­ral­li­sen voi­mak­kaak­si

15.09.2020 17:26 0
Muoviastia kärysi keittiön liedellä Sievissä, palo ei päässyt leviämään rakenteisiin

Muo­vi­as­tia kärysi keit­tiön lie­del­lä Sie­vis­sä, palo ei päässyt le­viä­mään ra­ken­tei­siin

08.09.2020 14:50 0
Hakelämpölaitoksessa syttyi tulipalo Sievissä

Ha­ke­läm­pö­lai­tok­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo Sie­vis­sä

31.08.2020 15:17 0
Nosturiauton ulosajo ja nosto sulki Pyhäjoen ja Vihannin välisen tien useiksi tunneiksi – 60 tonnin painoinen auto saatiin pois ojasta yöllä

Nos­tu­ri­au­ton ulosajo ja nosto sulki Py­hä­joen ja Vi­han­nin välisen tien useiksi tun­neik­si – 60 tonnin pai­noi­nen auto saatiin pois ojasta yöllä

26.08.2020 17:44 1
Nelostiellä Pyhäjärvellä syttyi rekka tuleen – sammutus- ja raivaustyöt haittasivat liikennettä koko yön

Ne­los­tiel­lä Py­hä­jär­vel­lä syttyi rekka tuleen – sam­mu­tus- ja rai­vaus­työt hait­ta­si­vat lii­ken­net­tä koko yön

25.08.2020 23:24 0
Pyhäjärven uimahallin pesutilat tuhoutuivat tulipalossa perjantaiaamuna

Py­hä­jär­ven ui­ma­hal­lin pe­su­ti­lat tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa per­jan­tai­aa­mu­na

21.08.2020 09:32 0
Hakkuuaukealla syttyi maastopalo Pyhäjärvellä – palon savut näkyivät laajasti järven alueella

Hak­kuu­au­keal­la syttyi maas­to­pa­lo Py­hä­jär­vel­lä – palon savut nä­kyi­vät laa­jas­ti järven alueel­la

18.08.2020 20:52 1
Varastokäytössä ollut rakennus paloi pahoin omakotitalon pihassa Pyhäjoella – tuli ei päässyt leviämään taloon

Va­ras­to­käy­tös­sä ollut ra­ken­nus paloi pahoin oma­ko­ti­ta­lon pihassa Py­hä­joel­la – tuli ei päässyt le­viä­mään taloon

18.08.2020 09:55 0
Kolmen auton kolari aiheutti mittavat pelastustyöt ja Kok­ko­lan­tien sulkemisen on­net­to­muus­pai­kan koh­dal­la torstai-iltana – kaksi henkilöä sai kolarissa vakavia vammoja

Kolmen auton kolari ai­heut­ti mit­ta­vat pe­las­tus­työt ja Kok­ko­lan­tien sul­ke­mi­sen on­net­to­muus­pai­kan koh­dal­la tors­tai-il­ta­na – kaksi hen­ki­löä sai ko­la­ris­sa vakavia vammoja

13.08.2020 17:34 0
Hirvikolari ja ulosajo teettivät Jokilaaksojen pelastuslaitokselle töitä sunnuntain vastaisena yönä

Hir­vi­ko­la­ri ja ulosajo teet­ti­vät Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le töitä sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä

09.08.2020 09:31 3
Nuoren avunhuudot mereltä toivat pelastajat paikalle Kalajoen Hiekkasärkillä keskiviikkoiltana

Nuoren avun­huu­dot mereltä toivat pe­las­ta­jat pai­kal­le Ka­la­joen Hiek­ka­sär­kil­lä kes­ki­viik­ko­il­ta­na

06.08.2020 07:53 0
Kaksi henkilöautoa ajoi nokkakolarin Sievissä Kokkolantiellä

Kaksi hen­ki­lö­au­toa ajoi nok­ka­ko­la­rin Sie­vis­sä Kok­ko­lan­tiel­lä

02.08.2020 16:40 0
Kaksi henkilöautoa kolaroi Nivalassa – kolme ihmistä jatkohoitoon

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Ni­va­las­sa – kolme ihmistä jat­ko­hoi­toon

02.08.2020 15:57 0
Kaksi henkilöä tippui aukosta talon kellariin Kalajoella – pelastuslaitos kävi nostamassa tippuneet

Kaksi hen­ki­löä tippui aukosta talon kel­la­riin Ka­la­joel­la – pe­las­tus­lai­tos kävi nos­ta­mas­sa tip­pu­neet

31.07.2020 20:02 0
Traktori paloi turvekentällä Sievissä, henkilökunnan toiminta esti palon leviämisen kentälle

Trak­to­ri paloi tur­ve­ken­täl­lä Sie­vis­sä, hen­ki­lö­kun­nan toi­min­ta esti palon le­viä­mi­sen ken­täl­le

18.07.2020 10:43 0
Salama sytytti navetan palamaan Siikajoella – omistajat saivat pidettyä palon aisoissa

Salama sytytti navetan pa­la­maan Sii­ka­joel­la – omis­ta­jat saivat pi­det­tyä palon ai­sois­sa

13.07.2020 19:49 0