Jokilaaksojen pelastuslaitos
Viimeisin tunti
Nuoren avunhuudot mereltä toivat pelastajat paikalle Kalajoen Hiekkasärkillä keskiviikkoiltana

Nuoren avun­huu­dot mereltä toivat pe­las­ta­jat pai­kal­le Ka­la­joen Hiek­ka­sär­kil­lä kes­ki­viik­ko­il­ta­na

07:53 1
Kuukausi
Kaksi henkilöautoa ajoi nokkakolarin Sievissä Kokkolantiellä

Kaksi hen­ki­lö­au­toa ajoi nok­ka­ko­la­rin Sie­vis­sä Kok­ko­lan­tiel­lä

02.08.2020 16:40 0
Kaksi henkilöautoa kolaroi Nivalassa – kolme ihmistä jatkohoitoon

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Ni­va­las­sa – kolme ihmistä jat­ko­hoi­toon

02.08.2020 15:57 0
Kaksi henkilöä tippui aukosta talon kellariin Kalajoella – pelastuslaitos kävi nostamassa tippuneet

Kaksi hen­ki­löä tippui aukosta talon kel­la­riin Ka­la­joel­la – pe­las­tus­lai­tos kävi nos­ta­mas­sa tip­pu­neet

31.07.2020 20:02 0
Traktori paloi turvekentällä Sievissä, henkilökunnan toiminta esti palon leviämisen kentälle

Trak­to­ri paloi tur­ve­ken­täl­lä Sie­vis­sä, hen­ki­lö­kun­nan toi­min­ta esti palon le­viä­mi­sen ken­täl­le

18.07.2020 10:43 0
Salama sytytti navetan palamaan Siikajoella – omistajat saivat pidettyä palon aisoissa

Salama sytytti navetan pa­la­maan Sii­ka­joel­la – omis­ta­jat saivat pi­det­tyä palon ai­sois­sa

13.07.2020 19:49 0
Vanhemmat
Liesituuletin ja osa keittiön kattoa tuhoutuivat tulipalossa Ylivieskassa sunnuntain vastaisena yönä

Lie­si­tuu­le­tin ja osa keit­tiön kattoa tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Yli­vies­kas­sa sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä

28.06.2020 08:45
Kaksi Siikalatvalla syttynyttä maastopaloa työllisti pelastuslaitosta perjantaina – palojen epäillään saaneen alkunsa edellisen päivän salamoinnista

Kaksi Sii­ka­lat­val­la syt­ty­nyt­tä maas­to­pa­loa työl­lis­ti pe­las­tus­lai­tos­ta per­jan­tai­na – palojen epäil­lään saaneen alkunsa edel­li­sen päivän sa­la­moin­nis­ta

27.06.2020 09:47 0
Tuuli ajoi uimarit merelle päin Siikajoella – rannalla ollut henkilö riensi hätiin pelastusrenkaan avulla

Tuuli ajoi uimarit merelle päin Sii­ka­joel­la – ran­nal­la ollut henkilö riensi hätiin pe­las­tus­ren­kaan avulla

17.06.2020 19:08 0
Lehmät karkasivat maatilan pihasta jokeen Kalajoella – pelastuslaitos auttoi eläimet kuivalle maalle

Lehmät kar­ka­si­vat maa­ti­lan pihasta jokeen Ka­la­joel­la – pe­las­tus­lai­tos auttoi eläimet kui­val­le maalle

17.06.2020 13:53 0
Mies kuoli omakotitalon palossa Pyhäjärvellä – poliisi pyytää havaintoja lähistöllä liikkuneista henkilöistä ja autoista

Mies kuoli oma­ko­ti­ta­lon palossa Py­hä­jär­vel­lä – poliisi pyytää ha­vain­to­ja lä­his­töl­lä liik­ku­neis­ta hen­ki­löis­tä ja au­tois­ta

17.06.2020 10:20 0
Alle kouluikäinen lapsi lukitsi itsensä autoon Kestilässä – pelastuslaitos joutui rikkomaan ikkunan

Alle kou­lu­ikäi­nen lapsi lukitsi itsensä autoon Kes­ti­läs­sä – pe­las­tus­lai­tos joutui rik­ko­maan ikkunan

14.06.2020 13:57 4
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Pyhäjärvellä – palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Py­hä­jär­vel­lä – palon syt­ty­mis­syys­tä ei ole vielä tietoa

12.06.2020 06:58 0
Oikosulkuun menneet akut savusivat ja aiheuttivat palohälytyksen Ylivieskassa

Oi­ko­sul­kuun menneet akut sa­vu­si­vat ja ai­heut­ti­vat pa­lo­hä­ly­tyk­sen Yli­vies­kas­sa

11.06.2020 13:11
Rakennuksesta nousi savua Kärsämäellä - syyksi paljastui kytemään jäänyt takapalo

Ra­ken­nuk­ses­ta nousi savua Kär­sä­mäel­lä - syyksi pal­jas­tui ky­te­mään jäänyt ta­ka­pa­lo

11.06.2020 07:00 2
Autokatos paloi maan tasalle Pyhäjärvellä – palo sai alkunsa tulitikkuleikeistä

Au­to­ka­tos paloi maan tasalle Py­hä­jär­vel­lä – palo sai alkunsa tu­li­tik­ku­lei­keis­tä

08.06.2020 17:16 0
Metsäkone kärähti Siikajoella – palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja

Met­sä­ko­ne kärähti Sii­ka­joel­la – palosta ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

08.06.2020 09:43 0
Pieni laavu syttyi tuleen Muhoksen Kivivaaralla – noin puoli hehtaaria metsää paloi

Pieni laavu syttyi tuleen Mu­hok­sen Ki­vi­vaa­ral­la – noin puoli heh­taa­ria metsää paloi

08.06.2020 07:03
Turvetuotantoalueella Siikajoella syttyi jälleen maastopalo - palo levinnyt viiden hehtaarin alueelle, sammutustyöt jatkuvat yön yli

Tur­ve­tuo­tan­to­alueel­la Sii­ka­joel­la syttyi jälleen maas­to­pa­lo - palo le­vin­nyt viiden heh­taa­rin alueel­le, sam­mu­tus­työt jat­ku­vat yön yli

07.06.2020 18:13 0
Turvetuotantoalueilla syttyi tulipaloja Siikajoella ja Siikalatvalla - voimakas tuuli ja kuivuus vaikeuttivat sammutustöitä

Tur­ve­tuo­tan­to­alueil­la syttyi tu­li­pa­lo­ja Sii­ka­joel­la ja Sii­ka­lat­val­la - voi­ma­kas tuuli ja kuivuus vai­keut­ti­vat sam­mu­tus­töi­tä

06.06.2020 17:06 3